{"annos":[{"id":"242","title":"Covid-19 Testi Hakk\u0131nda ","info":"Derne\u011fimizin anla\u015fmal\u0131 oldu\u011fu Ankara \u00d6zel Cerrahi T\u0131p Merkezinde Covid - 19 testleri yap\u0131lmaya ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r. Meslekta\u015flar\u0131m\u0131za \u0130ndirimli fiyat uygulanmakta olup, antikor testi 150 TL, PSR testi 225 TL olarak belirlenmi\u015ftir. Test yapt\u0131rmak isteyen meslekta\u015flar\u0131m\u0131z hastaneye giderek Covid-19 testi yapt\u0131rabilece\u011fi gibi derne\u011fimizi arayarak 10 ki\u015fi talep etti\u011fi taktirde sa\u011fl\u0131k personeli taraf\u0131ndan Grup Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131nda da hizmet verilecektir. Bilgilerinize\n( Meslekta\u015flar\u0131m\u0131z ve 1. Derece yak\u0131nlar\u0131 indirimli uygulamadan yararlanabilmektedir )","date":"28-08-2020","imgLink":"anno"},{"id":"239","title":"Allianz Sigorta TSS","info":"De\u011ferli \u00fcyelerimiz, Allianz Sigorta ile yap\u0131lan sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131 anla\u015fmam\u0131z yaln\u0131zca acenta olan FMC S\u0130GORTA ve T\u0130MURLAR S\u0130GORTA (\u0130zmir) i\u00e7in ge\u00e7erlidir. Poli\u00e7e yenilemesi ve yeni poli\u00e7e ba\u015fvurular\u0131n\u0131z\u0131 i\u00e7in ileti\u015fim: FMC S\u0130GORTA (312) 468 26 26 T\u0130MURLAR S\u0130GORTA: 0554 571 57 49","date":"18-08-2020","imgLink":"anno"},{"id":"234","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Kocaeli Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Cahit YAL\u00c7INKAYA'n\u0131n (1989 d\u00f6nem) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip \u00c7anakkale Hamidiye Camiinden kald\u0131racakt\u0131r. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"18-03-2020","imgLink":"anno"},{"id":"233","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Antalya Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Osman KO\u00c7AN'\u0131n annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi yar\u0131n \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Rize Pazar il\u00e7esi Sahil Camiinde k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131ndan sonra Yavuz k\u00f6y\u00fc aile kabristan\u0131na defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"13-03-2020","imgLink":"anno"},{"id":"230","title":"Fatih Sultan Mehmet Vakif \u00dcniversitesi","info":"Dernegimiz Fatih Sultan Mehmet Vakif \u00dcniversitesi ile konkordato komiserli\u011fi anla\u015fmas\u0131 imzalam\u0131\u015ft\u0131r. Konkordato Komiserli\u011fi belgesi almak isteyen \u00fcyelerimize %30 indirim yap\u0131lacakt\u0131r. Egitim s\u00fcresi 36 saat olup e\u011fitim sonunda s\u0131navs\u0131z belge verilecektir. \u0130rtibat 0553 937 67 36","date":"21-01-2020","imgLink":"anno"},{"id":"223","title":"Konkordato Komserlik Anla\u015fmas\u0131 ","info":"Dernegimiz Fatih Sultan Mehmet Vakif \u00dcniversitesi ile konkordato komiserli\u011fi anla\u015fmas\u0131 imzalam\u0131\u015ft\u0131r. Konkordato Komiserli\u011fi belgesi almak isteyen \u00fcyelerimize %30 indirim yap\u0131lacakt\u0131r. Egitim s\u00fcresi 36 saat olup e\u011fitim sonunda s\u0131navs\u0131z belge verilecektir. \u0130rtibat 0553 937 67 36","date":"20-01-2020","imgLink":"anno"},{"id":"222","title":"Fatih Sultan Mehmet Vakif \u00dcniversitesi \u0130le Konkordato Komiserli\u011fi Anla\u015fmas\u0131 ","info":"Dernegimiz Fatih Sultan Mehmet Vakif \u00dcniversitesi ile konkordato komiserli\u011fi anla\u015fmas\u0131 imzalam\u0131\u015ft\u0131r. Konkordato Komiserli\u011fi belgesi almak isteyen \u00fcyelerimize %30 indirim yap\u0131lacakt\u0131r. Egitim s\u00fcresi 36 saat olup e\u011fitim sonunda s\u0131navs\u0131z belge verilecektir. \u0130rtibat 0553 937 67 36","date":"20-01-2020","imgLink":"anno"},{"id":"221","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ba\u015fkent Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Levent G\u00d6RENin (1992) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir.Cenazesi 14.01.2020 Sal\u0131 \u0130smet O\u011fult\u00fcrk Camiinde \u00f6\u011flen namaz\u0131na m\u00fcteakiben k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Cebeci Asri Mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir.Merhuma Allahtan rahmet yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"14-01-2020","imgLink":"anno"},{"id":"216","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Kocaeli Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi \u00dcmit Recep ACAR'\u0131n (1989) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip Isparta \u015eakirkaraa\u011fa\u00e7 \u0130l\u00e7esi G\u00f6ks\u00f6\u011f\u00fct K\u00f6y\u00fcnde defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"03-01-2020","imgLink":"anno"},{"id":"215","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ba\u015fkent Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi (2005) K\u00f6ksal SARIAYDIN'\u0131n annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 04.01.2020 g\u00fcn\u00fc Giresun Ke\u015fap Kubbeli Camii'nde k\u0131l\u0131nacak \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip defnedilecektir. Merhumeye Allahtan rahmet, sevenlerine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"03-01-2020","imgLink":"anno"},{"id":"214","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ba\u015fkent Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi (2005) K\u00f6ksal SARIAYDIN'\u0131n annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 04.01.2020 g\u00fcn\u00fc Giresun Ke\u015fap Kubbeli Camii'nde k\u0131l\u0131nacak \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip defnedilecektir. Merhumeye Allahtan rahmet, sevenlerine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"03-01-2020","imgLink":"anno"},{"id":"213","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Bursa Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Grup Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00a0Dilek \u00d6Z\u2019\u00fcn (1992) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn Bal\u0131kesir ili Bigadi\u00e7 il\u00e7esi Ya\u011fc\u0131lar\u00a0 K\u00f6y\u00fcnde \u0130kindi namaz\u0131na m\u00fcteakiben defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"02-01-2020","imgLink":"anno"},{"id":"212","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"\u0130zmir Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Derya AVCIO\u011eLU'nun (1992) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi yar\u0131n cuma namaz\u0131na m\u00fcteakip Mersin Tarsus il\u00e7esi Ula\u015f Mahallesi Camiinden k\u0131ld\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"26-12-2019","imgLink":"anno"},{"id":"211","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Bursa Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015f Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ramazan USLU' nun (VDK 6) babas\u0131 vefat etmistir. Cenazesi yar\u0131n \u00f6gle namazina m\u00fcteakip K\u00fctahya ili Tav\u015fanl\u0131 il\u00e7esi Dutlar K\u00f6y\u00fc caminden kald\u0131r\u0131larak defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve ailesine bassagligi dileriz.","date":"23-12-2019","imgLink":"anno"},{"id":"210","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fi M\u00fcnevver Kocaku\u015fak'\u0131n (2007\/2) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip \u00c7aml\u0131dere merkez mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"19-12-2019","imgLink":"anno"},{"id":"209","title":"Adana'da Yap\u0131lmas\u0131 Planlanan Konut Projesi","info":"Vergi M\u00fcfettisleri Dernegi Adana Subesince yapilmasi planlanan konut projesine iliskin yenilenen d\u00fcs\u00fck pesinatli \u00f6deme kosullarinin ayrintilarina asagidaki linkten ulasabilirsiniz. \n\nhttp:\/\/www.vmd.org.tr\/duyuru-5-vergi-mufettisleri-dernegi-ada.html","date":"17-12-2019","imgLink":"anno"},{"id":"208","title":"G\u00fcne\u015f Sigorta TSS Hakk\u0131nda ","info":"G\u00fcnes Sigorta Tamamlayici Saglik Sigortasindan faydalanmak icin basvurular 16 Aralik tarihine kadar uzatilmistir. Gerekli bilgi ve belgeler asagidaki linktedir.\n http:\/\/www.vmd.org.tr\/duyuru-4-gunes-sigorta-tamamlayici-sagl.html","date":"29-11-2019","imgLink":"anno"},{"id":"205","title":"G\u00fcne\u015f Sigorta TSS Hakk\u0131nda ","info":"G\u00fcne\u015f Sigorta tamamlay\u0131c\u0131 sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131 i\u00e7in yar\u0131n son g\u00fcn olup, ba\u015fvuru formlar\u0131n\u0131n bilgi@vmd.org.tr adresine mail at\u0131lmas\u0131 \u00f6nem arz etmektedir.","date":"27-11-2019","imgLink":"anno"},{"id":"202","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Tekirda\u011f Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Sabit Eray KORKMAZ\u2019\u0131n (5.pro) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 26 Kas\u0131m Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc Burhaniye Orjan camiinde k\u0131l\u0131nacak ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip Burhaniye Geri\u015f mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz. ","date":"25-11-2019","imgLink":"anno"},{"id":"201","title":"G\u00fcne\u015f Sigorta TSS Hakk\u0131nda ","info":"G\u00fcne\u015f Sigorta tamamlayici saglik sigortas\u0131 hakkinda poli\u00e7eler haz\u0131rlanana kadar sorulariniz icin sigorta \u015firketi ile de\u011fil derne\u011fimiz ile iletisime gecilmesi gerekmektedir.","date":"22-11-2019","imgLink":"anno"},{"id":"200","title":"G\u00fcne\u015f Sigorta \u0130le Tamamlayici Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 Anla\u015fmas\u0131 ","info":"Dernegimiz \u00fcyeleri ve ailelerine \u00f6zel olarak G\u00fcnes Sigorta ile tamamlayici saglik sigortasi \u00f6n protokol yapilmistir. Duyuru metni, Basvuru Formu ve diger ilgili bilgiler asagidaki linkte mevcuttur http:\/\/www.vmd.org.tr\/duyuru-4-gunes-sigorta-tamamlayici-sagl.html B021","date":"21-11-2019","imgLink":"anno"},{"id":"199","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Bo\u011fazi\u00e7i Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6rev yapmakta olan Vergi M\u00fcfetti\u015f Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Sinan AYHAN'\u0131n (6.Promosyon) \u00e7ocu\u011fu vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip \u0130stanbul Arnavutk\u00f6y Ta\u015foluk Camiinden kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r.","date":"20-11-2019","imgLink":"anno"},{"id":"198","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"\u0130zmir Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi \u00d6zg\u00fcr Haz\u0131r'\u0131n (1990 d\u00f6nem) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip Ayd\u0131n ili Yavuz Sultan Selim Camiinde kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"19-11-2019","imgLink":"anno"},{"id":"197","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ba\u015fkent Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Mustafa G\u00dcNG\u00d6R'\u00fcn (1992) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip K\u0131z\u0131lcahamam Kas\u0131mlar K\u00f6y\u00fcnde defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"19-11-2019","imgLink":"anno"},{"id":"196","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Baskent Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettisi Sezgin SEKER'in (2011) babasi vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6gle namazina m\u00fcteakip Ankara Mamak Ilcesi Kibris K\u00f6y\u00fcnde defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"30-10-2019","imgLink":"anno"},{"id":"195","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Gaziantep Grup Baskanliginda g\u00f6revli VMY Mehmet \u00d6ZASLAN'in (6. Promosyon) babasi vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6gle namazina m\u00fcteakip Gaziantep Asri mezarliginda kilinacak cenaze namazinin ardindan defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz. ","date":"29-10-2019","imgLink":"anno"},{"id":"194","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Adana Grup Baskani Musa \u00dcNAL'in (2002) annesi vefat etmis olup, cenazesi yarin ikindi namazini m\u00fcteakip Gaziantep\/Islahiye-Kozdere k\u00f6y\u00fcnde defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve ailesine bassagligi dileriz.","date":"28-10-2019","imgLink":"anno"},{"id":"193","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ankara Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettis Yardimcisi Yasin KAYA d\u00fcn ge\u00e7irmi\u015f oldu\u011fu trafik kazas\u0131nda yaralanm\u0131\u015f olup, sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilmi\u015ftir.\nAyn\u0131 ara\u00e7ta bulunan kay\u0131n pederi malesef vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namazina m\u00fcteakip Mu\u011fla ili Milas il\u00e7esi Yeni Cami'inde kilinacak cenaze namazindan sonra defnedilecektir. \nMerhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza acil \u015fifalar ile bassagligi dileriz.","date":"27-10-2019","imgLink":"anno"},{"id":"192","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ankara Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettis Yardimcisi Yasin KAYA d\u00fcn ge\u00e7irmi\u015f oldu\u011fu trafik kazas\u0131nda yaralanm\u0131\u015f olup, sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilmi\u015ftir.\nAyn\u0131 ara\u00e7ta bulunan kay\u0131n pederi malesef vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namazina m\u00fcteakip Mu\u011fla ili Milas il\u00e7esi Yeni Cami'inde kilinacak cenaze namazindan sonra defnedilecektir. \nMerhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza acil \u015fifalar ile bassagligi dileriz.","date":"27-10-2019","imgLink":"anno"},{"id":"191","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Antalya Grup Baskanliginda g\u00f6revli 8. Promosyon Vergi M\u00fcfettis Yardimcisi Orhan TAS' in babasi vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6gle namazina m\u00fcteakip Hakkari ili Kiran Mahallesi mezarliginda defnedilecektir. Merhuma rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"24-10-2019","imgLink":"anno"},{"id":"189","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ba\u015fkent Grup ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015f Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Eyy\u00fcp BAYKARA\u2019n\u0131n (6. D\u00f6nem) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi Cuma namazina m\u00fcteakip \u0130stanbul Esenler Mimar Sinan Camiinde k\u0131l\u0131nacak cenaze namazindan sonra, Kayaba\u015f\u0131 Mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir.Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"18-10-2019","imgLink":"anno"},{"id":"188","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Malatya Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015f Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mahmut ERT\u00dcZ\u00dcN'\u00fcn (5.D\u00f6nem) annesi vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namazina m\u00fcteakip Malatya \u015eehir Mezarligi'nda defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"08-10-2019","imgLink":"anno"},{"id":"187","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 (D\u00fczeltme) ","info":"D\u00fczeltme: Trabzon Grup Baskanliginda g\u00f6rev yapmakta olan Vergi M\u00fcfettisi Bayram \u00d6ZG\u00dcR\u2019\u00fcn babasi vefat etmistir. Cenazesi 07.10.2019 pazartesi g\u00fcn\u00fc (bug\u00fcn) \u00f6gle namazina m\u00fcteakip Samsun \u0130lkad\u0131m il\u00e7esi \u0130lyask\u00f6y camiinde \u00f6\u011flen namaz\u0131na m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Derecik mezarl\u0131p\u0131na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"07-10-2019","imgLink":"anno"},{"id":"186","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Antalya Grupta g\u00f6rev yapmakta olan 1989 d\u00f6nemi Vergi M\u00fcfetti\u015fi Mustafa YILDIZ'\u0131n babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 08.10.2019 sal\u0131 g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Ankara Kar\u015f\u0131yaka mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir. Merhuma rahmet kalanlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"07-10-2019","imgLink":"anno"},{"id":"185","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Trabzon Grup Baskanliginda g\u00f6rev yapmakta olan Vergi M\u00fcfettisi Bayram \u00d6ZG\u00dcR\u2019\u00fcn babasi vefat etmistir. Cenazesi 07.10.2019 pazartesi g\u00fcn\u00fc \u00f6gle namazina m\u00fcteakip Trabzon Derecik Mezarligi'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"07-10-2019","imgLink":"anno"},{"id":"183","title":"Duyuru Kan \u0130htiyac\u0131 ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fi Levent \u00d6ZT\u00dcRK' \u00fcn D\u0131\u015fkap\u0131 Sami Ulus \u00c7ocuk Hastal\u0131klar\u0131 Hastanesinde tedavi g\u00f6ren yi\u011feni \u015eerife \u00d6zmen' e acil olarak A Rh (+) kan ihtiyac\u0131 has\u0131l olmu\u015ftur. Kan vermek isteyenlerin yak\u0131n zamanda ila\u00e7 ve alkol kullanmam\u0131\u015f olmas\u0131 ve bug\u00fcn (26.09.19) ak\u015fam hastaneye gidip a\u015f\u0131 olup yar\u0131n da kan vermesi gerekmektedir. \u0130leti\u015fim i\u00e7in annesi Havag\u00fcl \u00d6zmen: 0538 561 7846","date":"26-09-2019","imgLink":"anno"},{"id":"182","title":"Duyuru Kan \u0130htiyac\u0131 ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fi Levent \u00d6ZT\u00dcRK' \u00fcn D\u0131\u015fkap\u0131 Sami Ulus \u00c7ocuk Hastal\u0131klar\u0131 Hastanesinde tedavi g\u00f6ren yi\u011feni \u015eerife \u00d6zmen' e acil olarak A Rh (+) kan ihtiyac\u0131 has\u0131l olmu\u015ftur. Kan vermek isteyenlerin yak\u0131n zamanda ila\u00e7 ve alkol kullanmam\u0131\u015f olmas\u0131 ve bug\u00fcn (26.09.19) ak\u015fam hastaneye gidip a\u015f\u0131 olup yar\u0131n da kan vermesi gerekmektedir. \u0130leti\u015fim i\u00e7in annesi Havag\u00fcl \u00d6zmen: 0538 561 7846","date":"26-09-2019","imgLink":"anno"},{"id":"181","title":"Duyuru Kan \u0130htiyac\u0131 ","info":"Ankara Cebeci \u00c7ocuk hastanesinde yatan Vergi M\u00fcfetti\u015fi Musa Kocaman'\u0131n yak\u0131n\u0131 i\u00e7in acil B RH (+) pozitif kana ihtiya\u00e7 vard\u0131r. \nKan vermek isteyenler 0537 784 83 04 numaral\u0131 telefonla irtibata ge\u00e7ebilirler.","date":"24-09-2019","imgLink":"anno"},{"id":"178","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Kocatepe Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettisi Soner KOCARIK'IN (2011 d\u00f6nemi) babasi vefat etmistir. Merhumun cenazesi 22.08.2019 Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Konya ili Halkap\u0131nar il\u00e7esinde, \u0130kindi namaz\u0131na m\u00fcteakip kilinacak cenaze namazindan sonra defnedilecektir. Meslektasimiza ve ailesine bassagligi dileriz.","date":"21-08-2019","imgLink":"anno"},{"id":"176","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Izmir Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettis Yardimcisi Mehmet \u00d6NER'in babasi vefat etmistir. Izmir Torbali ilcesinde 15.08.2019 tarihinde defnedilmistir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"16-08-2019","imgLink":"anno"},{"id":"175","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Kocaeli Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Mehmet BOZDA\u011e'\u0131n (2010\/2) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Denizli Honaz il\u00e7esinde 15.08.2019 tarihinde defnedilmi\u015ftir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"16-08-2019","imgLink":"anno"},{"id":"174","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"\u0130zmir Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli G\u00f6rkem HAL\u0130MESO\u011eLU'nun (VDK 7) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. \nCenazesi bug\u00fcn \u0130zmir Bornova Merkez Cami'inden ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. \nMerhuma Allah\u2019tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"30-07-2019","imgLink":"anno"},{"id":"173","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ayd\u0131n Grup Ba\u015fkanl\u0131g\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Ya\u015far KER\u0130K\u2019in babasi vefat etmistir. Cenazesi yar\u0131n Denizli Serinhisar Merkez Cami'inden \u00f6gle namazina m\u00fcteakip kaldirilacaktir. Merhuma Allah\u2019tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bas sagligi dileriz.","date":"26-07-2019","imgLink":"anno"},{"id":"172","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ayd\u0131n Grup Ba\u015fkanl\u0131g\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Ya\u015far KER\u0130K\u2019in babasi vefat etmistir. Cenazesi yar\u0131n Denizli Serinhisar Merkez Cami'inden \u00f6gle namazina m\u00fcteakip kaldirilacaktir. Merhuma Allah\u2019tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bas sagligi dileriz.","date":"26-07-2019","imgLink":"anno"},{"id":"171","title":"Do\u011fa Koleji \u0130le %20 \u0130ndirim Anla\u015fmas\u0131 ","info":"\u0130ND\u0130R\u0130M UYGULAMA \u015eARTLARI\n\n\u00b7 \u0130ndirim, 2019-2020 e\u011fitim \u00f6\u011fretim d\u00f6nemi i\u00e7in g\u00fcncel liste fiyat\u0131 i\u00e7indeki e\u011fitim \u00fccreti \u00fczerinden % 20 oran\u0131nda uygulanacakt\u0131r.\n\n\u00b7 Yemek, kitap, k\u0131yafet ve servis \u00fccretleri indirime tabi de\u011fildir.\n\n\u00b7 \u0130ndirim, 31 Ekim 2019 tarihine kadar ge\u00e7erli olacak, anla\u015fma bu tarihten sonra kendili\u011finden sona erecektir.\n\n\u00b7 \u0130ndirim, Do\u011fa Kolejinin t\u00fcm kamp\u00fcslerinde ve t\u00fcm kademelerde (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) ge\u00e7erli olacakt\u0131r.\n\n\u00b7 \u0130ndirim sadece \u201cYEN\u0130 KAYIT\u201d ta (Do\u011fa Koleji\u2019ne ilk defa yapt\u0131r\u0131lacak kay\u0131tlar) ge\u00e7erli olacakt\u0131r. Do\u011fa Koleji\u2019nde \u00f6\u011frenim g\u00f6ren \u00f6\u011frencilere y\u0131ll\u0131k g\u00fcncelleme ile \u201cKAYIT YEN\u0130LEME\u201d yap\u0131lacakt\u0131r.\n\n\u00b7 \u0130ndirim, Erken kay\u0131t indirimi, finans indirimi(pe\u015fin \u00f6deme), karde\u015f indirimi ile birlikte kullan\u0131labilirken; Do\u011fa Koleji bursluluk indirimi ve di\u011fer indirimlerle birlikte kullan\u0131lmayacakt\u0131r.\n\n\u00b7 \u0130ndirim, \u00fcyenin \u00e7ocu\u011fu i\u00e7in ge\u00e7erli olup bir ba\u015fka ki\u015fiye kulland\u0131r\u0131lmayacakt\u0131r.\n\n\u00b7 \u00dcyelerin , Do\u011fa Koleji kamp\u00fcslerinde indirime hak kazanmak i\u00e7in kurum kimlik kart\u0131 ya da \u00e7al\u0131\u015fma belgesi g\u00f6stermeleri gerekecektir.\n\ne-posta: doga.kurumsal@dogakoleji.k12\n\nTelefon: 0216 547 90 00 \/ 11 90","date":"18-07-2019","imgLink":"anno"},{"id":"169","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Bursa'da g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Fatih Petri\u00e7li\u2019nin annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 12 Temmuz 2019 Cuma g\u00fcn\u00fc Nil\u00fcfer Esentepe Yavuz Selim Camiinden kalk\u0131p Fethiye mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilmi\u015ftir. Merhumeye allahtan rahmet, kederli ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"17-07-2019","imgLink":"anno"},{"id":"168","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ayd\u0131n\u2019da g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Ne\u015fet SALTAN\u2019\u0131n babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 17 Temmuz 2019 \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc Konya Emirgazi Merkez Camiinden \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Merhuma allahtan rahmet, kederli ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"17-07-2019","imgLink":"anno"},{"id":"167","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ankara Grup Baskanliginda g\u00f6rev yapmakta olan 5. D\u00f6nem Vergi M\u00fcfettisi Mahmut Semih SEKERCIOGLU'nun abisi vefat etmistir. Bug\u00fcn ikindi namazina m\u00fcteakip Kayseri Develi ilcesi \u00c7arsi Cami'nde cenaze namazi kilinip Develi Belediye Mezarligi'nda defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz. ","date":"16-07-2019","imgLink":"anno"},{"id":"166","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Sakarya Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli 1992 d\u00f6nem vergi m\u00fcfetti\u015fi Saime TIRINK\u2019 \u0131n babas\u0131, Vergi M\u00fcfetti\u015fi Mehmet TIRINK\u2019 \u0131n Kay\u0131npederi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip Geyve \u0130l\u00e7esinde defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet yakinlarina ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"08-07-2019","imgLink":"anno"},{"id":"165","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"2011 d\u00f6nemi Vergi M\u00fcfetti\u015fi Emre O\u011fuzhan'\u0131n babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn \u00c7orum ili Bo\u011fazkale il\u00e7esinde ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131 sonras\u0131nda defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"04-07-2019","imgLink":"anno"},{"id":"164","title":"Kad\u0131n Hastal\u0131klar\u0131, Do\u011fum, T\u00fcp Bebek Klini\u011fi Do\u00e7. Dr. Yavuz \u015e\u0130M\u015eEK","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi olarak, \u00f6zel Ankara \u00c7ankaya il\u00e7esinde bulunan, kad\u0131n hastal\u0131klar\u0131, do\u011fum, jinekolojik ameliyatlar ve t\u00fcp bebek alan\u0131nda hizmet veren Do\u00e7. Dr. Yavuz \u015eim\u015fek ile dernek \u00fcyelerimiz ve e\u015flerine \u00f6zel indirimli fiyat anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Detayl\u0131 bilgiye linkten ula\u015fabilirsiniz: http:\/\/www.vmd.org.tr\/ans-24-kadin-hastaliklari--dogum--tup.html","date":"02-07-2019","imgLink":"anno"},{"id":"162","title":"Grup Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 ","info":"Vergi Denetim Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesinde daha \u00f6nce olu\u015fturulmu\u015f 20 ildeki (A) Grup Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 ve Ankara\u2019da bulunan E\u011fitim Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Bakan Oluru ile kapat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. \n(A) Grup Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 Ankara, \u0130stanbul, \u0130zmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Adana, Antalya ve Gaziantep illerinde faaliyette bulunmaya devam edecektir. \nMesle\u011fimiz ve \u00dclkemiz i\u00e7in hay\u0131rlara vesile olmas\u0131n\u0131 temenni ederiz.\n\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi\n","date":"27-06-2019","imgLink":"anno"},{"id":"161","title":"Anka Bilim Koleji \u0130le Kurumsal Anla\u015fma ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi \u00dcyelerimizin \u00e7ocuklar\u0131na, Anka Bilim Okullar\u0131'na yapt\u0131racaklar\u0131 yeni kay\u0131tlar i\u00e7in 2019-2020 e\u011fitim ve \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131 i\u00e7in ilan edilen e\u011fitim-\u00f6\u011fretim fiyatlar\u0131 \u00fczerinden %20 indirim sa\u011flanacakt\u0131r.\u00a0\n\nANKA B\u0130L\u0130M KOLEJ\u0130 \u0130LET\u0130\u015e\u0130M B\u0130LG\u0130LER\u0130\n\nAdres:\u00a0K\u0131z\u0131lca\u015far Mah. Ba\u015flar Cad.No: 420\/B \u0130ncek - Ankara\n\nTel:\u00a00312 514 21 41\u00a0 \u00a0 e-posta:\u00a0bilgi@ankabilimkoleji.com.tr\n\nhttps:\/\/www.ankabilimkoleji.com.tr\/\n\nhttp:\/\/www.vmd.org.tr\/ans-23-anka-bilim-koleji.html","date":"21-06-2019","imgLink":"anno"},{"id":"158","title":"Dernek Genel Kurul Duyurusu","info":"Derne\u011fimiz 28. Ola\u011fan Genel Kurulu 15.06.2019 tarihinde saat 13.00' da MEB \u015eura Salonunda (Emniyet Mah. Muammer Ya\u015far Bostanc\u0131 Sokak Be\u015fevler Ankara) yap\u0131lacakt\u0131r.\n\nDerne\u011fimiz ve mesle\u011fimizin gelece\u011fi i\u00e7in kat\u0131l\u0131m\u0131n\u0131z \u00f6nem arz etmektedir.\n\nMEB \u015eura Salonu Gazi \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesinin kar\u015f\u0131s\u0131nda, Ankaray Be\u015fevler \u0130stasyonuna 300 metre mesafesedir.","date":"11-06-2019","imgLink":"anno"},{"id":"157","title":"Ankara Geleneksel \u0130ftar Yeme\u011fi ","info":"29.05.2019 (\u00c7ar\u015famba) g\u00fcn\u00fc Derne\u011fimizce d\u00fczenlenen ''Geleneksel \u0130ftar Yeme\u011fine'' t\u00fcm \u00fcyelerimiz davetlidir. Davetiye ve detaylar i\u00e7in ;\nhttps:\/\/www.vmd.org.tr\/images\/haberler\/0883185fe7ac80e.pdf","date":"24-05-2019","imgLink":"anno"},{"id":"156","title":"Ankara Geleneksel \u0130ftar Yeme\u011fi ","info":"29.05.2019 (\u00c7ar\u015famba) g\u00fcn\u00fc Derne\u011fimizce d\u00fczenlenen ''Geleneksel \u0130ftar Yeme\u011fine'' t\u00fcm \u00fcyelerimiz davetlidir. Davetiye ve detaylar icin;\n\nhttps:\/\/www.vmd.org.tr\/images\/haberler\/0883185fe7ac80e.pdf","date":"24-05-2019","imgLink":"anno"},{"id":"155","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Dernek Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e'un vefat eden abisinin cenazesi bugun (21.05.2019) Kar\u015f\u0131yaka' da \u00f6\u011fle namazina m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131ndan sonra defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"21-05-2019","imgLink":"anno"},{"id":"153","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Dernek Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e'un vefat eden abisinin cenazesi bugun (21.05.2019) Kar\u015f\u0131yaka' da \u00f6\u011fle namazina m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131ndan sonra defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"21-05-2019","imgLink":"anno"},{"id":"152","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Dernek Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e'un abisi Malatya'da vefat etmi\u015ftir. Cenazesi yar\u0131n (21.05.2019) Ankara'da defnedilecektir. Defin yeri ve saatine ili\u015fkin ayr\u0131ca bilgilendirme yap\u0131lacakt\u0131r. Merhuma Allahtan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"20-05-2019","imgLink":"anno"},{"id":"150","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Vergi mufettisi Cumhur Gurkan BOYAR ' in (2010\/1) babasi vefat etmistir. Cenazesi 16.05.2019 tarihinde Ankara Ahmet Hamdi Akseki Diyanet Camiinde k\u0131l\u0131nacak oglen namazina mutakip Karsiyaka Gaziler mezarligina defnedilecektir.\nAllah rahmet eylesin. Meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"15-05-2019","imgLink":"anno"},{"id":"149","title":"2019 Y\u0131l\u0131 Yer De\u011fi\u015ftirme \u0130\u015flemleri","info":"De\u011ferli meslekta\u015flar\u0131m\u0131z,\n\r\n2019 y\u0131l\u0131 yer de\u011fi\u015ftirme i\u015flemlerine ili\u015fkin teredd\u00fct edilen hususlarda derne\u011fimize yo\u011fun sorular gelmektedir. \n\r\nYapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ara\u015ft\u0131rma, \u00e7al\u0131\u015fma ve g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonucunda uygulaman\u0131n a\u015fa\u011f\u0131daki gibi olaca\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lmaktad\u0131r. \n\r\n1-\t23. Maddeden yararlanmak suretiyle YER\u0130NDE kalma talebinde bulunacak meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n bulundu\u011fu ile tahsis edilen kontenjan say\u0131s\u0131n\u0131 azaltmayaca\u011f\u0131, Kontenjana tabi olmadan yerlerinde kalma taleplerinin Kurul Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131zca kabul edilece\u011fi,\n\r\n2-\tBulundu\u011fu ilde kontenjan a\u00e7\u0131lmayan meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n 23. Madde gere\u011fince yapacaklar\u0131 YERLER\u0130NDE kalma taleplerinin kontenjan a\u00e7\u0131lmam\u0131\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen Kurul Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131zca uygun g\u00f6r\u00fclece\u011fi,\n\r\n3-\tKontenjan a\u00e7\u0131lmayan illere BA\u015eKACA illerden 23. Madde kapsam\u0131nda g\u00f6revlendirilmek isteyen meslekta\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n talebinin Y\u00f6netmelik h\u00fck\u00fcmleri gere\u011fi yerine getirilmeyece\u011fi,\n\r\n4- Daha \u00f6nce 23. Maddeden faydalanarak yer de\u011fi\u015ftirme d\u0131\u015f\u0131nda kalan meslekta\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n, yeniden 23.maddeden yer de\u011fi\u015ftirme talep etmeleri halinde, taleplerinin kontenjan dahilinde kar\u015f\u0131lanaca\u011f\u0131,\n\r\nD\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmektedir.\n\r\nSayg\u0131lar\u0131m\u0131zla.","date":"09-05-2019","imgLink":"anno"},{"id":"148","title":"2019 Y\u0131l\u0131 Yer De\u011fi\u015ftirme \u0130\u015flemleri","info":"De\u011ferli meslekta\u015flar\u0131m\u0131z,\n\r\n2019 y\u0131l\u0131 yer de\u011fi\u015ftirme i\u015flemlerine ili\u015fkin teredd\u00fct edilen hususlarda derne\u011fimize yo\u011fun sorular gelmektedir. \n\r\nYapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ara\u015ft\u0131rma, \u00e7al\u0131\u015fma ve g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonucunda uygulaman\u0131n a\u015fa\u011f\u0131daki gibi olaca\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lmaktad\u0131r. \n\r\n1-\t23. Maddeden yararlanmak suretiyle YER\u0130NDE kalma talebinde bulunacak meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n bulundu\u011fu ile tahsis edilen kontenjan say\u0131s\u0131n\u0131 azaltmayaca\u011f\u0131, Kontenjana tabi olmadan yerlerinde kalma taleplerinin Kurul Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131zca kabul edilece\u011fi,\n\r\n2-\tBulundu\u011fu ilde kontenjan a\u00e7\u0131lmayan meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n 23. Madde gere\u011fince yapacaklar\u0131 YERLER\u0130NDE kalma taleplerinin kontenjan a\u00e7\u0131lmam\u0131\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen Kurul Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131zca uygun g\u00f6r\u00fclece\u011fi,\n\r\n3-\tKontenjan a\u00e7\u0131lmayan illere BA\u015eKACA illerden 23. Madde kapsam\u0131nda g\u00f6revlendirilmek isteyen meslekta\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n talebinin Y\u00f6netmelik h\u00fck\u00fcmleri gere\u011fi yerine getirilmeyece\u011fi,\n\r\n4- Daha \u00f6nce 23. Maddeden faydalanarak yer de\u011fi\u015ftirme d\u0131\u015f\u0131nda kalan meslekta\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n, yeniden 23.maddeden yer de\u011fi\u015ftirme talep etmeleri halinde, taleplerinin kontenjan dahilinde kar\u015f\u0131lanaca\u011f\u0131,\n\r\nD\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmektedir.\n\r\nSayg\u0131lar\u0131m\u0131zla.","date":"09-05-2019","imgLink":"anno"},{"id":"147","title":"ParkStop Esenbo\u011fa Havaliman\u0131 Otopark\u0131 \u0130le Kurumsal Anla\u015fma ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi olarak \u00fcyelerimizin Esenbo\u011fa Havaliman\u0131'na daha rahat ve hesapl\u0131 ula\u015f\u0131m sa\u011flamalar\u0131 i\u00e7in havaliman\u0131na 3 km uzakta bulunan 500 ara\u00e7 kapasiteli ParkStop Otopark ile %30 indirim (G\u00dcNL\u00dcK 13 TL) anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Anla\u015fmam\u0131z 31.12.2019 tarihine kadar ge\u00e7erlidir.\nDetayl\u0131 bilgi i\u00e7in ; http:\/\/www.vmd.org.tr\/images\/anlasmali\/7b8ff8cf8feedd8.pdf","date":"08-05-2019","imgLink":"anno"},{"id":"144","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Adana Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettisi Haydar ERDO\u011eAN'\u0131n (2004) babas\u0131 vefat etmistir. Cenazesi yar\u0131n Sivas\/Sark\u0131sla \u0130l\u00e7esinin Yahyal\u0131 K\u00f6y\u00fc mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektas\u0131m\u0131za ve ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"02-05-2019","imgLink":"anno"},{"id":"143","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ankara Grup VM \u00d6zlem Kalayc\u0131 KANDEM\u0130R\u2019in annesi, (Bo\u011fazi\u00e7i Grup VM Ali KANDEM\u0130R\u2019in yengesi) emekli \u00f6\u011fretmen G\u00fcl\u015fen KANDEM\u0130R bug\u00fcn vefat etmi\u015ftir. Defin, Afyonkarahisar-Sultanda\u011f\u0131-Do\u011fanc\u0131k K\u00f6y\u00fc\u2019nde ikindi namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakiben yap\u0131lacakt\u0131r.","date":"02-05-2019","imgLink":"anno"},{"id":"142","title":"MEV (M\u0130LL\u0130 E\u011e\u0130T\u0130M VAKF\u0130) \u00d6ZEL OKULLARI \u0130LE KURUMSAL ANLA\u015eMA ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi Olarak Dernek \u00dcyelerimize \u00f6zel \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n e\u011fitimi i\u00e7in 20.04.2020 tarihine kadar ge\u00e7erli MEV (Milli E\u011fitim Vakfi) \u00d6zel Okullar\u0131 ile %5 kurumsal indirim anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Anla\u015fma a\u015fa\u011f\u0131da yer alan MEV Okullar\u0131n\u0131 kapsamaktad\u0131r. \n\nMEV Koleji \u00d6zel Ankara Okullar\u0131,\n\nMEV Koleji \u00d6zel \u0130zmir G\u00fczelbah\u00e7e Okullar\u0131,\n\nMEV Koleji \u00d6zel \u0130stanbul Bas\u0131nk\u00f6y Okullar\u0131,\n\nMEV Koleji \u00d6zel \u0130stanbul Beylikd\u00fcz\u00fc Okullar\u0131.","date":"29-04-2019","imgLink":"anno"},{"id":"141","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Maltepe Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli VDK-1 Promosyonu U\u011fur ERDEM\u2019in babas\u0131 hakk\u0131n rahmetine kavu\u015fmu\u015ftur. Cenazesi Cuma namaz\u0131na m\u00fcteakip Ankara Elmada\u011f Sungur Camiinden kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Merhuma Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabirlar dileriz.","date":"26-04-2019","imgLink":"anno"},{"id":"140","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Bursada g\u00f6rev yapmakta olan Recep G\u00fcrler'in babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn K\u0131r\u015fehir Mucur \u00c7ar\u015f\u0131 Camiinden \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine sab\u0131r dileriz.","date":"12-04-2019","imgLink":"anno"},{"id":"138","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Baskent Grup Baskanliginda g\u00f6revli Ertugrul \u00c7agri TOPAKTAS'in kayinpederi vefaat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn Karsiyaka Camiinde kilinacak cuma namazina m\u00fcteakip defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. Meslektasimiza bassagligi yakinlarina sabir dileriz.","date":"12-04-2019","imgLink":"anno"},{"id":"135","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Bursa'da g\u00f6rev yapan 5. Promosyon vergi m\u00fcfetti\u015f yard\u0131mc\u0131 \u0130hsan Dolanbay\u2019\u0131n babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakiben Solfasol Mezarl\u0131\u011f\u0131 yan\u0131ndaki Hac\u0131 Bayram Veli Derne\u011fi'nde k\u0131l\u0131nacak olup, Solfasol mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"05-04-2019","imgLink":"anno"},{"id":"134","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Bursa'da g\u00f6rev yapan 5. Promosyon vergi m\u00fcfetti\u015f yard\u0131mc\u0131 \u0130hsan Dolanbay\u2019\u0131n babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakiben Solfasol Mezarl\u0131\u011f\u0131 yan\u0131ndaki Hac\u0131 Bayram Veli Derne\u011fi'nde k\u0131l\u0131nacak olup, Solfasol mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"05-04-2019","imgLink":"anno"},{"id":"133","title":"Ankara Dry Vip Kurutemizleme","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi olarak ANKARA DRY VIP Kurutemizleme (Balgat Merkez) ile \u00fcyelerimize \u00f6zel avantajli fiyat anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. \nDetayli bilgi ve \u00fcyelerimize \u00f6zel fiyat listesi icin vmd.org.tr yi ziyaret ediniz. ","date":"04-04-2019","imgLink":"anno"},{"id":"132","title":"Doruk A\u011f\u0131z Ve Di\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Poliklinigi \u0130le Kurumsal Anla\u015fma ","info":"\"Doruk A\u011f\u0131z ve Di\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Poliklinigi\" (Ankara) ile Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi \u00dcyelerine \u00f6zel T\u00fcrk Di\u015f Hekimleri Tarifesi \u00fczerinden %25 indirim anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Detaylar icin vmd.org.tr yi ziyaret edebilirsiniz. ","date":"04-04-2019","imgLink":"anno"},{"id":"131","title":"S\u0131nav Koleji \u0130le Kurumsal Anlasma","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi olarak dernek \u00fcyelerimize \u00f6zel \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n e\u011fitimi icin S\u0131nav Okullar\u0131 ile kurumsal indirim anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. \nDetayli bilgi icin vmd.org.tr yi ziyaret edebilirsiniz.","date":"04-04-2019","imgLink":"anno"},{"id":"130","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Bo\u011fazi\u00e7i Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'nda g\u00f6revli V. M. Rahim I\u015eIK (1989 D\u00d6NEM) k\u0131z\u0131 ve torunu ile beraber trafik kazas\u0131nda vefat etmi\u015flerdir. Bug\u00fcn Bing\u00f6l merkez Fatih Camii'nden ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakiben defnedilecektir. Mekanlar\u0131 cennet olsun Ailelerine ve sevenlerine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz. ","date":"02-04-2019","imgLink":"anno"},{"id":"129","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Hatay Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli 2004 d\u00f6nemi Vergi M\u00fcfetti\u015fi Oben G\u00f6kay \u00d6ZMEN\u2019in babas\u0131 vefat etmi\u015f olup, yar\u0131n (16.03.2019) \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip Ankara Kar\u015f\u0131yaka mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedilecektir.","date":"15-03-2019","imgLink":"anno"},{"id":"128","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Erzurum Grup Baskanligi'nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettisi Mustafa G\u00d6RAL'in (2007\/1 ) annesi vefat etmistir. Cenazesi 12.03.2019 sali g\u00fcn\u00fc \u00f6gle namazina m\u00fcteakip Narmanli Cami'nden kaldirilacaktir. Merhumeye Allah'tan Rahmet yakinlarina ba\u015fsagligi dileriz. ","date":"12-03-2019","imgLink":"anno"},{"id":"127","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Ankara Grup Baskanliginda gorev yapan meslekta\u015f\u0131m\u0131z Bayram AYDO\u011eDU'nun babasi vefat etmistir. Cenazesi yarin \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Samsun'un Alacam Ilcesinden kaldirilacaktir. \nMerhuma Allah'tan rahmet, yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"25-02-2019","imgLink":"anno"},{"id":"124","title":"Genel Kurul","info":"Derne\u011fimiz \u0130stanbul \u015eubesi 18. ola\u011fan genel kurulu 23.02.2019 tarihinde saat 10.00 - 17.00 saatleri aras\u0131nda Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezinde yap\u0131lacakt\u0131r. \nT\u00fcm \u00fcyelerimizin kat\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nemli rica ederiz.\n\nOtel konumuna a\u015fa\u011f\u0131daki linkten ula\u015fabilirsiniz.\n\nhttps:\/\/www.gch.com.tr\/iletisim_ve_konum-452974.html\n\n","date":"18-02-2019","imgLink":"anno"},{"id":"121","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Kahramanmara\u015f K\u00fc\u00e7\u00fck ve Orta \u00d6l\u00e7ekli M\u00fckellefler Eski Grup Ba\u015fkan\u0131 Emekli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Ahmet ERDO\u011eAN (1989) 13.02.2019 tarihinde kalp krizi sonucu vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 14.02.2019 tarihinde \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip Adana ili \u0130mamo\u011flu il\u00e7esi Camili Mahallesinde defnedilecektir.\nMeslekta\u015f\u0131m\u0131za Allahtan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ve camiam\u0131za ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"13-02-2019","imgLink":"anno"},{"id":"119","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Gaziantep Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6rev yapmakta olan 2010\/2 d\u00f6nem Vergi M\u00fcfetti\u015fi Kaz\u0131m TEKD\u00d6\u015e'\u00fcn annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 12\/02\/2019 tarihinde Kahramanmara\u015f Merkez Yayla Camiinden ikindi namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip al\u0131n\u0131p \u015eeyh Adil mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"12-02-2019","imgLink":"anno"},{"id":"112","title":"Yard\u0131m Kampanyas\u0131 ","info":"De\u011ferli \u00dcyelerimiz,\r\nAnadolu Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli olan Mualla Kaya Karaku\u015f (1992 D\u00f6nem) \u00fcstad\u0131m\u0131z\u0131 maddi olarak da a\u011f\u0131r k\u00fclfeti olan uzun bir tedavi s\u00fcrecinin ard\u0131ndan 18.12.2018 tarihi \r\nitibar\u0131yla maalesef kaybetmi\u015f bulunuyoruz.\r\n\u00dcstad\u0131n geride kalan 8 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 I\u015eIL\u2019\u0131n bundan sonraki ya\u015fam\u0131na ve e\u011fitimine katk\u0131\r\nolmas\u0131 i\u00e7in Derne\u011fimiz T\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn Amac\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeki \u201cVergi M\u00fcfetti\u015flerinin birlik ve \r\nberaberli\u011fini, kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 yard\u0131mla\u015fma ve dayan\u0131\u015fma duygusunu geli\u015ftirmek ve sa\u011flamak\u201d maddesinin y\u00fckledi\u011fi sorumlulukla yard\u0131m kampanyas\u0131 ba\u015flat\u0131yoruz.\r\n\u00dcyelerimiz yapacaklar\u0131 yard\u0131mlar\u0131 30.04.2019 tarihine kadar a\u015fa\u011f\u0131da belirtilen hesap numaras\u0131na yat\u0131rabilirler.\r\nYard\u0131m kampanyas\u0131 hakk\u0131nda bilgi almak ya da g\u00f6r\u00fc\u015f ve \u00f6neri sunmak i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131da \r\nbelirtilen meslekta\u015flar\u0131m\u0131zla ileti\u015fime ge\u00e7ilebilir.\r\n\u00d6nemle Duyurulur. \n\r\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi\n\r\nG\u00fcl\u015fen TANRISEVER (\u0130stanbul) 536 477 47 41\r\nSerap Y\u00dcCEDA\u011e (\u0130stanbul) 532 366 12 29\r\nSong\u00fcl KAYA (Kocaeli) 533 359 71 21\r\nMelahat MUN\u0130PO\u011eLU (Kocaeli) 536 678 27 27\r\nMuharrem ERDAL (Antalya) 533326 60 90\r\nCanan G\u00dcRSU (Mu\u011fla) 532525 46 62\r\nNermin ATE\u015e (Ankara) 530 640 01 03\r\nBab\u00fcr ERDO\u011eAN (\u0130zmir) 535 972 48 96\n\r\nHESAP NUMARASI\r\nHALK BANKASI GOP ANKARA \u015eUBES\u0130\r\n\u015eUBE KODU:1331, HESAP NO:16100031\r\nIBAN :TR20 0001 2001 3310 0016 100031","date":"06-02-2019","imgLink":"anno"},{"id":"108","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Samsun Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Mehmet Nurettin TOSUN'un (5. Promosyon) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn K\u0131r\u0131kkale Merkez Nokta Cami'den \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Merhumeye Allah'tan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"01-02-2019","imgLink":"anno"},{"id":"106","title":"Kan \u0130htiyac\u0131","info":"Ankarada g\u00f6revli 2009 promosyon meslekta\u015f\u0131m\u0131z Tuda Belenli Ceylan\u0131n annesi i\u00e7in acele a rh (+) kana ihtiya\u00e7 bulunmaktad\u0131r. \nKan vermek isteyenler i\u00e7in meslelta\u015f\u0131m\u0131z\u0131n telofonu 05073528476 d\u0131r. \nAcil \u015fifalar dileriz.","date":"30-01-2019","imgLink":"anno"},{"id":"105","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Ba\u015fkent Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015f Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mustafa Burak AYDO\u011eDU'nun babas\u0131 vefat etmistir. Cenazesi 29\/01\/2019 \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Kar\u015f\u0131yaka mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedilecektir. \nMerhuma Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131rlar dileriz","date":"29-01-2019","imgLink":"anno"},{"id":"102","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Izmir de g\u00f6rev yapmakta olan Vergi M\u00fcfettisi Zeki YILDIZ'in (1987 ) babasi vefat etmistir. Merhumun cenazesi Afyon Hocalar ilcesi Ihsaniye k\u00f6y\u00fcnde yarin ikindi namazini m\u00fctakiben defnedilecektir. \nMerhuma Allahtan rahmet sevenlerine sabirlar dileriz.","date":"24-01-2019","imgLink":"anno"},{"id":"25","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"08.01.2019 Kocatepe Grup Bsk'liginda g\u00f6revli VM Erdem ULUSOY'un (2004) esi vefat etmistir. Cenazesi bu g\u00fcn \u00f6glen namazina m\u00fcteakip Ankara'da Karsiyaka Mezarligi'nda defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"08.01.2018","imgLink":"anno"},{"id":"24","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"06.01.2019 Samsun Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettis Yrd. Abd\u00fclkadir Yaroglu'nun (5. Promosyon) babasi vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn Tokat'in Turhal ilcesi Kesikbas Camide kilinacak ikindi namazina m\u00fcteakip defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakinlarina bassagligi dileriz. ","date":"06.01.2019","imgLink":"anno"},{"id":"21","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"06.01.2019 Samsun Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettis Yrd. Abd\u00fclkadir Yaroglu'nun (5. Promosyon) babasi vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn Tokat'in Turhal ilcesi Kesikbas Camide kilinacak ikindi namazina m\u00fcteakip defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakinlarina bassagligi dileriz. ","date":"06.01.2019","imgLink":"anno"},{"id":"20","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"06.01.2019 Mersin Grup Bsk'nda g\u00f6revli VM Yasin KARASU'nun (2011) babasi vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6gle namazina m\u00fcteakip Elazig Kovancilar ilcesinden kaldirilacaktir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakinlarina bassagligi dileriz. ","date":"06.01.2019","imgLink":"anno"},{"id":"19","title":"Duyuru","info":"03.01.2019 Meslektasimiz N\u00fckhet ERESEN (2011) in babasi Ankara Medicana Hastanesinde 04.01.2019 g\u00fcn\u00fc sabahtan acik kalp ameliyatina alinacaktir. Hastaneden A+ kan istenmistir. Meslektaslarimizdan ya da yakinlarindan kan verebilecek olanlarin N\u00fckhet ERESEN'le irtibata gecmeleri (05458152425) rica olunur.","date":"03.01.2019","imgLink":"anno"},{"id":"18","title":"Yeterlilik S\u0131nav\u0131","info":"02.01.2019 14-17 Ocak tarihleri arasinda yapilacak Yeterlik Sinavina katilacak meslektaslarimiz icin Ankara Elit Palas Otel ile anlasma yapilmistir. Konaklama ve servis hizmetlerinden yararlanmak isteyen meslektaslarimizin Dernek Genel Merkezinin 03122318019 numarali telefonununu aramalari \u00f6nem arzetmektedir.","date":"02.01.2019","imgLink":"anno"},{"id":"17","title":"Yeni Y\u0131l Tebri\u011fi","info":"31.12.2018 Yeni yilinizi en icten dileklerimizle kutlar, 2019 yilinin sizlere ve ailenize saglik mutluluk ve huzur getirmesini dileriz.","date":"31.12.2018","imgLink":"anno"},{"id":"16","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"31.12.2018 Adana Grup Bsk'liginda g\u00f6revli VM Elif YILDIZ'in babasi vefat etmistir. Cenazesi bu g\u00fcn ikindi namazini m\u00fcteakip Samsun'da defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"31.12.2018","imgLink":"anno"},{"id":"15","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"28.12.2018 Izmirde g\u00f6rev yapan Vergi M\u00fcfettisi Ali K\u00f6ksal SARBAK 'nin annesi vefat etmistir. Cenazesi Denizli Tavas ilcesinde 28\/12\/2018 Bug\u00fcn ,ikindi namazini m\u00fcteakiben Defnedilmistir.. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslektasimiza, ailesi ile yakinlarina bassagligi ve sabir dileriz.","date":"28.12.2018","imgLink":"anno"},{"id":"14","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"22.12.2018 Eski Vergi M\u00fcfettisi Serdar Tekin'in (2006) babasi vefat etmistir. Cenazesi yarin \u00f6glen namazinin ardindan Ankara Karsiyaka Mezarligi'nda defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"22.12.2018","imgLink":"anno"},{"id":"13","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"20.12.2018 Samsun'da g\u00f6rev yapan VM Kemal BAHAR in (1985) annesi vefat etmistir. Cenazesi 19\/12\/2018 tarihinde, Tranzon,da defnedilmistir. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslektasimiza, ailesi ile yakinlarina bassagligi ve sabir dileriz.","date":"20.12.2018","imgLink":"anno"},{"id":"12","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"20.12.2018 8.D\u00f6nem Vergi M\u00fcfettis Yardimcisi Volkan BOGA,nin Annesi vefat etmistir. 20\/12\/20018 tarihinde Aydin Merkez.de ikindi namazina M\u00fcteakip defnedilecektir.Merhumeye Allah'tan rahmet, meslektasimiza, yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"20.12.2018","imgLink":"anno"},{"id":"11","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"19.12.2018 Istanbul,da G\u00f6revli (2014) Adem YAKUT annesi vefat etmistir.Cenazesi Yarin 20\/12\/2018 \u00d6gle Namazina M\u00fcteakip Izzetpasa Mah Erzincan Merkez Terzibaba Caminden Kaldirilacaktir.Merhumeye Allah,tan rahmet yakinlarina Bassagligi dileriz.","date":"19.12.2018","imgLink":"anno"},{"id":"10","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"18.12.2018 Samsun Grup Bsk'nda g\u00f6revli VM Arslan \u00c7ELIK'in (1999) ablasi vefat etmistir. Cenazesi bu g\u00fcn \u00f6glen namazini m\u00fcteakip \u00c7orum\/Alaca Merkez Camii'nden kaldirilacaktir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"18.12.2018","imgLink":"anno"},{"id":"9","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"12.12.2018 Anadolu Grup Baskanliginda g\u00f6rev yapan Vergi M\u00fcfettisi\r\nMualla KARAKUS (1991) vefat etmistir. cenazesi bug\u00fcn 12.12.2018 ikindi namazina m\u00fcteakip Icerenk\u00f6y Cemevin, de kilinacak cenaze namazindan sonra defnedilecektir. Meslektasimiza Allah, tan rahmet yakinlarina bassagligi dileriz.\r\n","date":"12.12.2018","imgLink":"anno"},{"id":"7","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"11.12.2018 Bogazici Grup Baskanliginda g\u00f6rev yapan Vergi M\u00fcfettisi Didem A\u00c7IK (2010\/1 abisi vefat etmistir.Cenazesi Bug\u00fcn ikindi namazina m\u00fcteakip Ankara Karsiya Mezarliginda defnedilecektir.Merhuma Allah,tan rahmet yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"11.12.2018","imgLink":"anno"},{"id":"6","title":"Duyuru","info":"10.12.2018 Ankara da g\u00f6rev yapmakta olan Vergi M\u00fcfettisi Serap SENT\u00dcRK \u00dcNAL in Annesi icin acil A rh (+) kana ihtiyac vardir.Kan vermek isteyen Meslektaslarimizin 05056651185 nolu numaradan irtibata gecmeleri rica olunur.","date":"10.12.2018","imgLink":"anno"},{"id":"5","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"25.11.2018 Maltepe Grup Baskanligi'nda g\u00f6revli 1992 d\u00f6nemi vergi m\u00fcfettisi Asiye Gezici'nin annesi vefat etmis olup, 26 Kasim pazartesi g\u00fcn\u00fc Bursa- Akpinar Imami Azam Camiinde kilinacak olan \u00f6gle namazindan sonra defnedilecektir. ","date":"25.11.2018","imgLink":"anno"},{"id":"4","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"23.11.2018 Denizli Grup Baskanligi'nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettisi Hasan ISILDAK'in (1985) babasi vefat etmistir. Cenazesi bu g\u00fcn \u00c7anakkale Ayvacik ilcesi kayalar K\u00f6y\u00fcnde cuma namazina m\u00fcteakip kilinacak cenaze namazindan sonra defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet , yakinlarina bas sagligi dileriz","date":"23.11.2018","imgLink":"anno"},{"id":"3","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"19.11.2018 Anadolu Grup Baskanligi'nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettis Yard. \u00d6mer SAHIN'in (6. prom.) babasi vefat etmistir. Cenazesi bu g\u00fcn (19.11.2018) \u00f6gle namazina m\u00fcteakip \u00dcmraniye Ulu Caminde kilinacak cenaze namazindan sonra Ihlamurkuyu Mezarliginda defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"19.11.2018","imgLink":"anno"},{"id":"2","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"16.11.2018 Konya Grup Baskanligin'da g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettisi Erol AHISHALI'nin babasi 12.11.2018 tarihinde vefat etmis ve ayni g\u00fcn defnedilmistir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"16.11.2018","imgLink":"anno"},{"id":"1","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Ba\u015fkent Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6rev yapmakta olan Vergi M\u00fcfetti\u015fi (Grup Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131) Yal\u00e7\u0131n GEM\u0130C\u0130'nin annesi vefat vefat etmi\u015ftir. Merhumeye Allah`dan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"19.06.2018","imgLink":"anno"}]}