{"content":[{"id":"540","title":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl - 2020 ","info":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl - 2020 ","date":"02-09-2020","link":"1598994852035","category":"file"},{"id":"539","title":"Covid-19 Testi Hakk\u0131nda ","info":"Derne\u011fimizin anla\u015fmal\u0131 oldu\u011fu Ankara \u00d6zel Cerrahi T\u0131p Merkezinde Covid - 19 testleri yap\u0131lmaya ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r. Meslekta\u015flar\u0131m\u0131za \u0130ndirimli fiyat uygulanmakta olup, antikor testi 150 TL, PSR testi 225 TL olarak belirlenmi\u015ftir. Test yapt\u0131rmak isteyen meslekta\u015flar\u0131m\u0131z hastaneye giderek Covid-19 testi yapt\u0131rabilece\u011fi gibi derne\u011fimizi arayarak 10 ki\u015fi talep etti\u011fi taktirde sa\u011fl\u0131k personeli taraf\u0131ndan Grup Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131nda da hizmet verilecektir. Bilgilerinize\n( Meslekta\u015flar\u0131m\u0131z ve 1. Derece yak\u0131nlar\u0131 indirimli uygulamadan yararlanabilmektedir )","date":"28-08-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"538","title":"Covid-19 Testi Hakk\u0131nda (Revize) ","info":"Derne\u011fimizin anla\u015fmal\u0131 oldu\u011fu Ankara \u00d6zel Cerrahi T\u0131p Merkezinde Covid - 19 testleri yap\u0131lmaya ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r. Meslekta\u015flar\u0131m\u0131za \u0130ndirimli fiyat uygulanmakta olup, antikor testi 150 TL, PSR testi 225 TL olarak belirlenmi\u015ftir. Test yapt\u0131rmak isteyen meslekta\u015flar\u0131m\u0131z hastaneye giderek Covid-19 testi yapt\u0131rabilece\u011fi gibi derne\u011fimizi arayarak 10 ki\u015fi talep etti\u011fi taktirde sa\u011fl\u0131k personeli taraf\u0131ndan Grup Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131nda da hizmet verilecektir. Bilgilerinize\n( meslekta\u015flar\u0131m\u0131z ve 1. Derece yak\u0131nlar\u0131 indirimli uygulamadan yararlanabilmektedir )","date":"28-08-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"537","title":"Covid 19 Testi Hakk\u0131nda","info":"Derne\u011fimizin anla\u015fmal\u0131 oldu\u011fu Ankara \u00d6zel Cerrahi T\u0131p Merkezinde Covid - 19 testleri yap\u0131lmaya ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r. Meslekta\u015flar\u0131m\u0131za \u0130ndirimli fiyat uygulanmakta olup, antikor testi 150 TL, PSR testi 225 TL olarak belirlenmi\u015ftir. Test yapt\u0131rmak isteyen meslekta\u015flar\u0131m\u0131z hastaneye giderek Covid-19 testi yapt\u0131rabilece\u011fi gibi derne\u011fimizi arayarak 10 ki\u015fi talep etti\u011fi taktirde sa\u011fl\u0131k personeli taraf\u0131ndan Grup Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131nda da hizmet verilecektir. Bilgilerinize","date":"28-08-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"536","title":"Allianz Sigorta TSS","info":"De\u011ferli \u00fcyelerimiz, Allianz Sigorta ile yap\u0131lan sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131 anla\u015fmam\u0131z yaln\u0131zca acenta olan FMC S\u0130GORTA ve T\u0130MURLAR S\u0130GORTA (\u0130zmir) i\u00e7in ge\u00e7erlidir. Poli\u00e7e yenilemesi ve yeni poli\u00e7e ba\u015fvurular\u0131n\u0131z\u0131 i\u00e7in ileti\u015fim: FMC S\u0130GORTA (312) 468 26 26 T\u0130MURLAR S\u0130GORTA: 0554 571 57 49","date":"18-08-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"535","title":"Allianz Sigorta Hakkinda","info":"De\u011ferli \u00fcyelerimiz, Allianz Sigorta ile yap\u0131lan sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131 anla\u015fmam\u0131z yaln\u0131zca acenta olan FMC S\u0130GORTA ve T\u0130MURLAR S\u0130GORTA (\u0130zmir) i\u00e7in ge\u00e7erlidir. Poli\u00e7e yenilemesi ve yeni poli\u00e7e ba\u015fvurular\u0131n\u0131z\u0131 i\u00e7in ileti\u015fim: FMC S\u0130GORTA (312) 468 26 26 T\u0130MURLAR S\u0130GORTA: 0554 571 57 49","date":"18-08-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"534","title":"Allianz Sigorta Hakkinda","info":"De\u011ferli \u00fcyelerimiz, Allianz Sigorta ile yap\u0131lan sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131 anla\u015fmam\u0131z yaln\u0131zca acenta olan FMC S\u0130GORTA ve T\u0130MURLAR S\u0130GORTA (\u0130zmir) i\u00e7in ge\u00e7erlidir. Poli\u00e7e yenilemesi ve yeni poli\u00e7e ba\u015fvurular\u0131n\u0131z\u0131 i\u00e7in ileti\u015fim: FMC S\u0130GORTA (312) 468 26 26 T\u0130MURLAR S\u0130GORTA: 0554 571 57 49","date":"18-08-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"533","title":"Vergi Raporu A\u011fustos - 2020 ","info":"Vergi Raporu A\u011fustos - 2020 ","date":"05-08-2020","link":"1596655787920","category":"file"},{"id":"532","title":"Vergi Raporu A\u011fustos - 2020","info":"Vergi Raporu A\u011fustos - 2020","date":"04-08-2020","link":"1596540114024","category":"file"},{"id":"531","title":"U\u011fur Okullar\u0131 ile Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi Adana","info":"De\u011ferli \u00fcyelerimiz;\n\nT\u00fcrkiye'nin say\u0131l\u0131 e\u011fitim kurumlar\u0131ndan biri olan U\u011fur Okullar\u0131 ile Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi Adana \u015eubesi aras\u0131nda indirim protokol\u00fc imzalanm\u0131\u015ft\u0131r. \n\nProtokole g\u00f6re derne\u011fimiz \u00fcyelerinin \u00e7ocuklar\u0131, torunlar\u0131 ve ye\u011fenleri i\u00e7in t\u00fcm e\u011fitim programlar\u0131nda ge\u00e7erli %40 oran\u0131nda indirim sa\u011flanacakt\u0131r.\n\nDetayl\u0131 Bilgi \u0130\u00e7in;\nKurumsal \u0130li\u015fkiler Sorumlusu\nAysel G\u00dcL\u015eEN\n0533 494 60 92","date":"29-07-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"530","title":"Vergi Raporu Temmuz-2020","info":"Vergi Raporu Temmuz-2020","date":"01-07-2020","link":"1593630715293","category":"file"},{"id":"529","title":"Vergi Raporu Temmuz-2020","info":"Vergi Raporu Temmuz-2020","date":"01-07-2020","link":"1593630715293","category":"file"},{"id":"528","title":"Vergi Raporu Temmuz-2020","info":"Vergi Raporu Temmuz-2020","date":"01-07-2020","link":"1593630397656","category":"file"},{"id":"527","title":"Vergi Raporu Temmuz-2020","info":"Vergi Raporu Temmuz-2020","date":"01-07-2020","link":"1593630397656","category":"file"},{"id":"526","title":"Vergi Raporu Haziran-2020","info":"Vergi Raporu Haziran-2020","date":"03-06-2020","link":"1591204323340","category":"file"},{"id":"525","title":"Vergi Raporu Haziran-2020","info":"Vergi Raporu Haziran-2020","date":"03-06-2020","link":"1591204066296","category":"file"},{"id":"524","title":"Vergi Raporu Haziran-2020","info":"Vergi Raporu Haziran-2020","date":"03-06-2020","link":"1591204066296","category":"file"},{"id":"523","title":"Vergi Raporu Haziran-2020","info":"Vergi Raporu Haziran-2020","date":"03-06-2020","link":"1591203629508","category":"file"},{"id":"522","title":"Vergi Raporu Haziran-2020","info":"Vergi Raporu Haziran-2020","date":"03-06-2020","link":"1591203629508","category":"file"},{"id":"521","title":"Salg\u0131n D\u00f6nemi Mali Y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fck ve Yard\u0131m Rehberi","info":"Salg\u0131n D\u00f6nemi Mali Y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fck ve Yard\u0131m Rehberi","date":"07-05-2020","link":"1588856572306","category":"file"},{"id":"520","title":"Vergi Raporu May\u0131s-2020","info":"Vergi Raporu May\u0131s-2020","date":"01-05-2020","link":"1588351695099","category":"file"},{"id":"519","title":"Vergi Raporu Nisan-2020","info":"Vergi Raporu Nisan-2020","date":"17-04-2020","link":"1587111352670","category":"file"},{"id":"518","title":"Vergi Raporu Mart-2020","info":"Vergi Raporu Mart-2020","date":"17-04-2020","link":"1587111169344","category":"file"},{"id":"517","title":"Vergi Raporu Mart-2020","info":"Vergi Raporu Mart-2020","date":"17-04-2020","link":"1587109981067","category":"file"},{"id":"516","title":"Vergi Raporu Mart-2020","info":"Vergi Raporu Mart-2020","date":"17-04-2020","link":"1587109981067","category":"file"},{"id":"515","title":"tse","info":"test ","date":"29-03-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"514","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Kocaeli Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Cahit YAL\u00c7INKAYA'n\u0131n (1989 d\u00f6nem) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip \u00c7anakkale Hamidiye Camiinden kald\u0131racakt\u0131r. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"18-03-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"513","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Antalya Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Osman KO\u00c7AN'\u0131n annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi yar\u0131n \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Rize Pazar il\u00e7esi Sahil Camiinde k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131ndan sonra Yavuz k\u00f6y\u00fc aile kabristan\u0131na defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"13-03-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"512","title":"VMD Z\u0130RVE 2020 ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fince d\u00fczenlenen VMD Z\u0130RVE 2020 Etkinli\u011fine ili\u015fkin duyuru metnine a\u015fa\u011f\u0131da ki linkten ula\u015fabilirsiniz.\n\nhttp:\/\/www.vmd.org.tr\/haber-97-zirve.html\n\nEtkinli\u011fe kat\u0131l\u0131m i\u00e7in \u00f6n kay\u0131t zorunlu olup, www.vmdzirve.com adresinden kay\u0131t yapt\u0131rabilirsiniz.\n\nCamiam\u0131z\u0131n \u0130lgi ve Deste\u011fini Bekliyoruz.","date":"06-03-2020","link":"1583520099875","category":"news"},{"id":"511","title":"VMD Z\u0130RVE 2020","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fince d\u00fczenlenen VMD Z\u0130RVE 2020 Etkinli\u011fine ili\u015fkin duyuru metnine a\u015fa\u011f\u0131da ki linkten ula\u015fabilirsiniz.\n\nhttp:\/\/www.vmd.org.tr\/haber-97-zirve.html\n\nEtkinli\u011fe kat\u0131l\u0131m i\u00e7in \u00f6n kay\u0131t zorunlu olup, www.vmdzirve.com adresinden kay\u0131t yapt\u0131rabilirsiniz.\n\nCamiam\u0131z\u0131n \u0130lgi ve Deste\u011fini Bekliyoruz.","date":"06-03-2020","link":"1583519805594","category":"news"},{"id":"510","title":"Vergi Raporu \u015eubat-2020","info":"Vergi Raporu \u015eubat-2020","date":"09-02-2020","link":"1581220543338","category":"file"},{"id":"509","title":"test ","info":"test ","date":"08-02-2020","link":"1581174402434","category":"file"},{"id":"508","title":"test ","info":"test ","date":"08-02-2020","link":"1581174402434","category":"file"},{"id":"507","title":"Vergi Raporu \u015eubat-2020","info":"Vergi Raporu \u015eubat-2020","date":"08-02-2020","link":"1581174256495","category":"file"},{"id":"506","title":"Vergi Raporu \u015eubat-2020","info":"Vergi Raporu \u015eubat-2020","date":"08-02-2020","link":"1581174152600","category":"file"},{"id":"505","title":"Vergi Raporu \u015eubat-2020","info":"Vergi Raporu \u015eubat-2020","date":"08-02-2020","link":"1581174152600","category":"file"},{"id":"504","title":"Vergi Raporu \u015eubat-2020","info":"Vergi Raporu \u015eubat-2020","date":"08-02-2020","link":"1581174152600","category":"file"},{"id":"503","title":"Vergi Raporu \u015eubat-2020","info":"Vergi Raporu \u015eubat-2020","date":"08-02-2020","link":"1581173844516","category":"file"},{"id":"502","title":"test ","info":"test ","date":"25-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"501","title":"kampanya 2","info":"kampanya 2","date":"23-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"500","title":"Fatih Sultan Mehmet Vakif \u00dcniversitesi","info":"Dernegimiz Fatih Sultan Mehmet Vakif \u00dcniversitesi ile konkordato komiserli\u011fi anla\u015fmas\u0131 imzalam\u0131\u015ft\u0131r. Konkordato Komiserli\u011fi belgesi almak isteyen \u00fcyelerimize %30 indirim yap\u0131lacakt\u0131r. Egitim s\u00fcresi 36 saat olup e\u011fitim sonunda s\u0131navs\u0131z belge verilecektir. \u0130rtibat 0553 937 67 36","date":"21-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"499","title":"kampanya 1","info":"kapmanya 1","date":"21-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"498","title":"test ","info":"test ","date":"21-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"497","title":"test ","info":"ben ","date":"21-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"496","title":"test 2","info":"test 2","date":"21-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"495","title":"test ","info":"test ","date":"21-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"494","title":"test","info":"test ","date":"20-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"493","title":"Konkordato Komserlik Anla\u015fmas\u0131 ","info":"Dernegimiz Fatih Sultan Mehmet Vakif \u00dcniversitesi ile konkordato komiserli\u011fi anla\u015fmas\u0131 imzalam\u0131\u015ft\u0131r. Konkordato Komiserli\u011fi belgesi almak isteyen \u00fcyelerimize %30 indirim yap\u0131lacakt\u0131r. Egitim s\u00fcresi 36 saat olup e\u011fitim sonunda s\u0131navs\u0131z belge verilecektir. \u0130rtibat 0553 937 67 36","date":"20-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"492","title":"Fatih Sultan Mehmet Vakif \u00dcniversitesi \u0130le Konkord","info":"Dernegimiz Fatih Sultan Mehmet Vakif \u00dcniversitesi ile konkordato komiserli\u011fi anla\u015fmas\u0131 imzalam\u0131\u015ft\u0131r. Konkordato Komiserli\u011fi belgesi almak isteyen \u00fcyelerimize %30 indirim yap\u0131lacakt\u0131r. Egitim s\u00fcresi 36 saat olup e\u011fitim sonunda s\u0131navs\u0131z belge verilecektir. \u0130rtibat 0553 937 67 36","date":"20-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"491","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ba\u015fkent Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Levent G\u00d6RENin (1992) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir.Cenazesi 14.01.2020 Sal\u0131 \u0130smet O\u011fult\u00fcrk Camiinde \u00f6\u011flen namaz\u0131na m\u00fcteakiben k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Cebeci Asri Mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir.Merhuma Allahtan rahmet yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"14-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"490","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Ba\u015fkent Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Levent G\u00d6RENin (1992) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir.Cenazesi 14.01.2020 Sal\u0131 \u0130smet O\u011fult\u00fcrk Camiinde \u00f6\u011flen namaz\u0131na m\u00fcteakiben k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Cebeci Asri Mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir.Merhuma Allahtan rahmet yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"14-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"489","title":".","info":".8","date":"14-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"488","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ba\u015fkent Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Levent G\u00d6RENin (1992) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir.Cenazesi 14.01.2020 Sal\u0131 \u0130smet O\u011fult\u00fcrk Camiinde \u00f6\u011flen namaz\u0131na m\u00fcteakiben k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Cebeci Asri Mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir.Merhuma Allahtan rahmet yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"14-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"487","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ba\u015fkent Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Levent G\u00d6RENin (1992) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir.Cenazesi 14.01.2020 Sal\u0131 \u0130smet O\u011fult\u00fcrk Camiinde \u00f6\u011flen namaz\u0131na m\u00fcteakiben k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Cebeci Asri Mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir.Merhuma Allahtan rahmet yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"14-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"486","title":"Vergi Raporu Ocak-2020 ","info":"Vergi Raporu Ocak-2020 ","date":"06-01-2020","link":"1578320556970","category":"file"},{"id":"485","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Kocaeli Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi \u00dcmit Recep ACAR'\u0131n (1989) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip Isparta \u015eakirkaraa\u011fa\u00e7 \u0130l\u00e7esi G\u00f6ks\u00f6\u011f\u00fct K\u00f6y\u00fcnde defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"03-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"484","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ba\u015fkent Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi (2005) K\u00f6ksal SARIAYDIN'\u0131n annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 04.01.2020 g\u00fcn\u00fc Giresun Ke\u015fap Kubbeli Camii'nde k\u0131l\u0131nacak \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip defnedilecektir. Merhumeye Allahtan rahmet, sevenlerine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"03-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"483","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ba\u015fkent Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi (2005) K\u00f6ksal SARIAYDIN'\u0131n annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 04.01.2020 g\u00fcn\u00fc Giresun Ke\u015fap Kubbeli Camii'nde k\u0131l\u0131nacak \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip defnedilecektir. Merhumeye Allahtan rahmet, sevenlerine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"03-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"482","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Bursa Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Grup Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00a0Dilek \u00d6Z\u2019\u00fcn (1992) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn Bal\u0131kesir ili Bigadi\u00e7 il\u00e7esi Ya\u011fc\u0131lar\u00a0 K\u00f6y\u00fcnde \u0130kindi namaz\u0131na m\u00fcteakiben defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"02-01-2020","link":"null","category":"anno"},{"id":"481","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"\u0130zmir Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Derya AVCIO\u011eLU'nun (1992) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi yar\u0131n cuma namaz\u0131na m\u00fcteakip Mersin Tarsus il\u00e7esi Ula\u015f Mahallesi Camiinden k\u0131ld\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"26-12-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"480","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Bursa Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015f Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ramazan USLU' nun (VDK 6) babas\u0131 vefat etmistir. Cenazesi yar\u0131n \u00f6gle namazina m\u00fcteakip K\u00fctahya ili Tav\u015fanl\u0131 il\u00e7esi Dutlar K\u00f6y\u00fc caminden kald\u0131r\u0131larak defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve ailesine bassagligi dileriz.","date":"23-12-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"479","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fi M\u00fcnevver Kocaku\u015fak'\u0131n (2007\/2) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip \u00c7aml\u0131dere merkez mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"19-12-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"478","title":"Adana'da Yap\u0131lmas\u0131 Planlanan Konut Projesi","info":"Vergi M\u00fcfettisleri Dernegi Adana Subesince yapilmasi planlanan konut projesine iliskin yenilenen d\u00fcs\u00fck pesinatli \u00f6deme kosullarinin ayrintilarina asagidaki linkten ulasabilirsiniz. \n\nhttp:\/\/www.vmd.org.tr\/duyuru-5-vergi-mufettisleri-dernegi-ada.html","date":"17-12-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"477","title":"Vergi Raporu Aral\u0131k-2019 ","info":"Vergi Raporu Aral\u0131k-2019 ","date":"09-12-2019","link":"1575884244612","category":"file"},{"id":"476","title":"Vergi Raporu Aral\u0131k-2019","info":"Vergi Raporu Aral\u0131k-2019","date":"06-12-2019","link":"1575643931369","category":"file"},{"id":"475","title":"Vergi Raporu Aral\u0131k-2019","info":"Vergi Raporu Aral\u0131k-2019","date":"06-12-2019","link":"1575643931369","category":"file"},{"id":"474","title":"G\u00fcne\u015f Sigorta TSS Hakk\u0131nda ","info":"G\u00fcnes Sigorta Tamamlayici Saglik Sigortasindan faydalanmak icin basvurular 16 Aralik tarihine kadar uzatilmistir. Gerekli bilgi ve belgeler asagidaki linktedir.\n http:\/\/www.vmd.org.tr\/duyuru-4-gunes-sigorta-tamamlayici-sagl.html","date":"29-11-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"473","title":"G\u00fcne\u015f Sigorta TSS Hakk\u0131nda ","info":"G\u00fcnes Sigorta Tamamlayici Saglik Sigortasindan faydalanmak icin basvurular 16 Aralik tarihine kadar uzatilmistir. Gerekli bilgi ve belgeler asagidaki linktedir.\n http:\/\/www.vmd.org.tr\/duyuru-4-gunes-sigorta-tamamlayici-sagl.html","date":"29-11-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"472","title":"G\u00fcne\u015f Sigorta TSS Hakk\u0131nda ","info":"G\u00fcnes Sigorta Tamamlayici Saglik Sigortasindan faydalanmak icin basvurular 16 Aralik tarihine kadar uzatilmistir. Gerekli bilgi ve belgeler asagidaki linktedir. http:\/\/www.vmd.org.tr\/duyuru-4-gunes-sigorta-tamamlayici-sagl.html","date":"29-11-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"471","title":"G\u00fcne\u015f Sigorta TSS Hakk\u0131nda ","info":"G\u00fcne\u015f Sigorta tamamlay\u0131c\u0131 sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131 i\u00e7in yar\u0131n son g\u00fcn olup, ba\u015fvuru formlar\u0131n\u0131n bilgi@vmd.org.tr adresine mail at\u0131lmas\u0131 \u00f6nem arz etmektedir.","date":"27-11-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"470","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Eski vergi m\u00fcfetti\u015fi Muhammet TOSUN'un cenazesi 26.11.2019 Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc (yar\u0131n) G\u00f6lba\u015f\u0131 Merkez Camiinde k\u0131l\u0131nacak \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip G\u00f6lba\u015f\u0131 Mezarl\u0131\u011f\u0131'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve metanet dileriz.Taziye i\u00e7in:0312 284 81 00 B021","date":"25-11-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"469","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Eski vergi m\u00fcfetti\u015fi Muhammet TOSUN'un cenazesi 26.11.2019 Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc (yar\u0131n) G\u00f6lba\u015f\u0131 Merkez Camiinde k\u0131l\u0131nacak \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip G\u00f6lba\u015f\u0131 Mezarl\u0131\u011f\u0131'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve metanet dileriz.Taziye i\u00e7in:0312 284 81 00 B021","date":"25-11-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"468","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Tekirda\u011f Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Sabit Eray KORKMAZ\u2019\u0131n (5.pro) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 26 Kas\u0131m Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc Burhaniye Orjan camiinde k\u0131l\u0131nacak ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip Burhaniye Geri\u015f mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz. ","date":"25-11-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"467","title":"G\u00fcne\u015f Sigorta TSS Hakk\u0131nda ","info":"G\u00fcne\u015f Sigorta tamamlayici saglik sigortas\u0131 hakkinda poli\u00e7eler haz\u0131rlanana kadar sorulariniz icin sigorta \u015firketi ile de\u011fil derne\u011fimiz ile iletisime gecilmesi gerekmektedir.","date":"22-11-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"466","title":"G\u00fcne\u015f Sigorta \u0130le Tamamlayici Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 Anl","info":"Dernegimiz \u00fcyeleri ve ailelerine \u00f6zel olarak G\u00fcnes Sigorta ile tamamlayici saglik sigortasi \u00f6n protokol yapilmistir. Duyuru metni, Basvuru Formu ve diger ilgili bilgiler asagidaki linkte mevcuttur http:\/\/www.vmd.org.tr\/duyuru-4-gunes-sigorta-tamamlayici-sagl.html B021","date":"21-11-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"465","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Bo\u011fazi\u00e7i Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6rev yapmakta olan Vergi M\u00fcfetti\u015f Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Sinan AYHAN'\u0131n (6.Promosyon) \u00e7ocu\u011fu vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip \u0130stanbul Arnavutk\u00f6y Ta\u015foluk Camiinden kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r.","date":"20-11-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"464","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"\u0130zmir Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi \u00d6zg\u00fcr Haz\u0131r'\u0131n (1990 d\u00f6nem) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip Ayd\u0131n ili Yavuz Sultan Selim Camiinde kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"19-11-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"463","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ba\u015fkent Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Mustafa G\u00dcNG\u00d6R'\u00fcn (1992) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip K\u0131z\u0131lcahamam Kas\u0131mlar K\u00f6y\u00fcnde defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"19-11-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"462","title":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2019","info":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2019","date":"01-11-2019","link":"1572615419779","category":"file"},{"id":"461","title":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2019","info":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2019","date":"01-11-2019","link":"1572615419779","category":"file"},{"id":"460","title":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2019 ","info":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2019 ","date":"01-11-2019","link":"1572613929738","category":"file"},{"id":"459","title":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2019 ","info":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2019 ","date":"01-11-2019","link":"1572613929738","category":"file"},{"id":"458","title":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2019","info":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2019","date":"01-11-2019","link":"1572611992378","category":"file"},{"id":"457","title":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2019","info":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2019","date":"01-11-2019","link":"1572611992378","category":"file"},{"id":"456","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Baskent Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettisi Sezgin SEKER'in (2011) babasi vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6gle namazina m\u00fcteakip Ankara Mamak Ilcesi Kibris K\u00f6y\u00fcnde defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"30-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"455","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Gaziantep Grup Baskanliginda g\u00f6revli VMY Mehmet \u00d6ZASLAN'in (6. Promosyon) babasi vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6gle namazina m\u00fcteakip Gaziantep Asri mezarliginda kilinacak cenaze namazinin ardindan defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz. ","date":"29-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"454","title":"29 Ekim Cumhuriyet Bayram\u0131m\u0131z Kutlu Olsun. ","info":"Bu anlam\u0131 b\u00fcy\u00fck g\u00fcnde Cumhuriyetimizin kurucusu B\u00fcy\u00fck \u00d6nder Mustafa Kemal Atat\u00fcrk\u2019\u00fc, kahraman silah arkada\u015flar\u0131n\u0131 ve bu topraklar\u0131 bizlere vatan yapmak i\u00e7in canlar\u0131n\u0131 feda eden aziz \u015fehitlerimizi ve gazilerimizi \u015f\u00fckran ve rahmetle anar, milletimizin Cumhuriyet Bayram\u0131\u2019n\u0131 tebrik ederiz.","date":"29-10-2019","link":"1572333824979","category":"news"},{"id":"453","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Adana Grup Baskani Musa \u00dcNAL'in (2002) annesi vefat etmis olup, cenazesi yarin ikindi namazini m\u00fcteakip Gaziantep\/Islahiye-Kozdere k\u00f6y\u00fcnde defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve ailesine bassagligi dileriz.","date":"28-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"452","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ankara Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettis Yardimcisi Yasin KAYA d\u00fcn ge\u00e7irmi\u015f oldu\u011fu trafik kazas\u0131nda yaralanm\u0131\u015f olup, sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilmi\u015ftir.\nAyn\u0131 ara\u00e7ta bulunan kay\u0131n pederi malesef vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namazina m\u00fcteakip Mu\u011fla ili Milas il\u00e7esi Yeni Cami'inde kilinacak cenaze namazindan sonra defnedilecektir. \nMerhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza acil \u015fifalar ile bassagligi dileriz.","date":"27-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"451","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ankara Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettis Yardimcisi Yasin KAYA d\u00fcn ge\u00e7irmi\u015f oldu\u011fu trafik kazas\u0131nda yaralanm\u0131\u015f olup, sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilmi\u015ftir.\nAyn\u0131 ara\u00e7ta bulunan kay\u0131n pederi malesef vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namazina m\u00fcteakip Mu\u011fla ili Milas il\u00e7esi Yeni Cami'inde kilinacak cenaze namazindan sonra defnedilecektir. \nMerhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza acil \u015fifalar ile bassagligi dileriz.","date":"27-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"450","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ankara Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettis Yardimcisi Yasin KAYA d\u00fcn ge\u00e7irmi\u015f oldu\u011fu trafik kazas\u0131nda yaralanm\u0131\u015f olup, sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilmi\u015ftir.\nAyn\u0131 ara\u00e7ta bulunan kay\u0131n pederi malesef vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namazina m\u00fcteakip Mu\u011fla ili Milas il\u00e7esi Yeni Cami'inde kilinacak cenaze namazindan sonra defnedilecektir. \nMerhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza acil \u015fifalar ile bassagligi dileriz.","date":"27-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"449","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ankara Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettis Yardimcisi Yasin KAYA d\u00fcn ge\u00e7irmi\u015f oldu\u011fu trafik kazas\u0131nda yaralanm\u0131\u015f olup, sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilmi\u015ftir.\nAyn\u0131 ara\u00e7ta bulunan kay\u0131n pederi malesef vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namazina m\u00fcteakip Mu\u011fla ili Milas il\u00e7esi Yeni Cami'inde kilinacak cenaze namazindan sonra defnedilecektir. \nMerhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza acil \u015fifalar ile bassagligi dileriz.","date":"27-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"448","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Antalya Grup Baskanliginda g\u00f6revli 8. Promosyon Vergi M\u00fcfettis Yardimcisi Orhan TAS' in babasi vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn \u00f6gle namazina m\u00fcteakip Hakkari ili Kiran Mahallesi mezarliginda defnedilecektir. Merhuma rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"24-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"447","title":"test ","info":"test ","date":"18-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"446","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ba\u015fkent Grup ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015f Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Eyy\u00fcp BAYKARA\u2019n\u0131n (6. D\u00f6nem) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi Cuma namazina m\u00fcteakip \u0130stanbul Esenler Mimar Sinan Camiinde k\u0131l\u0131nacak cenaze namazindan sonra, Kayaba\u015f\u0131 Mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir.Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"18-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"445","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Malatya Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015f Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mahmut ERT\u00dcZ\u00dcN'\u00fcn (5.D\u00f6nem) annesi vefat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namazina m\u00fcteakip Malatya \u015eehir Mezarligi'nda defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"08-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"444","title":"Vergi Raporu Ekim-2019","info":"Vergi Raporu Ekim-2019","date":"07-10-2019","link":"1570475263399","category":"file"},{"id":"443","title":"Vergi Raporu Ekim-2019","info":"Vergi Raporu Ekim-2019","date":"07-10-2019","link":"1570474806879","category":"file"},{"id":"442","title":"Vergi Raporu Ekim-2019","info":"Vergi Raporu Ekim-2019","date":"07-10-2019","link":"1570474806879","category":"file"},{"id":"441","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 (D\u00fczeltme) ","info":"D\u00fczeltme: Trabzon Grup Baskanliginda g\u00f6rev yapmakta olan Vergi M\u00fcfettisi Bayram \u00d6ZG\u00dcR\u2019\u00fcn babasi vefat etmistir. Cenazesi 07.10.2019 pazartesi g\u00fcn\u00fc (bug\u00fcn) \u00f6gle namazina m\u00fcteakip Samsun \u0130lkad\u0131m il\u00e7esi \u0130lyask\u00f6y camiinde \u00f6\u011flen namaz\u0131na m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Derecik mezarl\u0131p\u0131na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"07-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"440","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Antalya Grupta g\u00f6rev yapmakta olan 1989 d\u00f6nemi Vergi M\u00fcfetti\u015fi Mustafa YILDIZ'\u0131n babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 08.10.2019 sal\u0131 g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Ankara Kar\u015f\u0131yaka mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir. Merhuma rahmet kalanlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"07-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"439","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Trabzon Grup Baskanliginda g\u00f6rev yapmakta olan Vergi M\u00fcfettisi Bayram \u00d6ZG\u00dcR\u2019\u00fcn babasi vefat etmistir. Cenazesi 07.10.2019 pazartesi g\u00fcn\u00fc \u00f6gle namazina m\u00fcteakip Trabzon Derecik Mezarligi'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"07-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"438","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Trabzon Grup Baskanliginda g\u00f6rev yapmakta olan Vergi M\u00fcfettisi Bayram \u00d6ZG\u00dcR\u2019\u00fcn babasi vefat etmistir. Cenazesi 07.10.2019 pazartesi g\u00fcn\u00fc \u00f6gle namazina m\u00fcteakip Trabzon Derecik Mezarligi'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"07-10-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"437","title":"Duyuru Kan \u0130htiyac\u0131 ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fi Levent \u00d6ZT\u00dcRK' \u00fcn D\u0131\u015fkap\u0131 Sami Ulus \u00c7ocuk Hastal\u0131klar\u0131 Hastanesinde tedavi g\u00f6ren yi\u011feni \u015eerife \u00d6zmen' e acil olarak A Rh (+) kan ihtiyac\u0131 has\u0131l olmu\u015ftur. Kan vermek isteyenlerin yak\u0131n zamanda ila\u00e7 ve alkol kullanmam\u0131\u015f olmas\u0131 ve bug\u00fcn (26.09.19) ak\u015fam hastaneye gidip a\u015f\u0131 olup yar\u0131n da kan vermesi gerekmektedir. \u0130leti\u015fim i\u00e7in annesi Havag\u00fcl \u00d6zmen: 0538 561 7846","date":"26-09-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"436","title":"Duyuru Kan \u0130htiyac\u0131 ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fi Levent \u00d6ZT\u00dcRK' \u00fcn D\u0131\u015fkap\u0131 Sami Ulus \u00c7ocuk Hastal\u0131klar\u0131 Hastanesinde tedavi g\u00f6ren yi\u011feni \u015eerife \u00d6zmen' e acil olarak A Rh (+) kan ihtiyac\u0131 has\u0131l olmu\u015ftur. Kan vermek isteyenlerin yak\u0131n zamanda ila\u00e7 ve alkol kullanmam\u0131\u015f olmas\u0131 ve bug\u00fcn (26.09.19) ak\u015fam hastaneye gidip a\u015f\u0131 olup yar\u0131n da kan vermesi gerekmektedir. \u0130leti\u015fim i\u00e7in annesi Havag\u00fcl \u00d6zmen: 0538 561 7846","date":"26-09-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"435","title":"Duyuru Kan \u0130htiyac\u0131 ","info":"Ankara Cebeci \u00c7ocuk hastanesinde yatan Vergi M\u00fcfetti\u015fi Musa Kocaman'\u0131n yak\u0131n\u0131 i\u00e7in acil B RH (+) pozitif kana ihtiya\u00e7 vard\u0131r. \nKan vermek isteyenler 0537 784 83 04 numaral\u0131 telefonla irtibata ge\u00e7ebilirler.","date":"24-09-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"434","title":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","info":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","date":"05-09-2019","link":"1567671894918","category":"file"},{"id":"433","title":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","info":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","date":"05-09-2019","link":"1567671894918","category":"file"},{"id":"432","title":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","info":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","date":"05-09-2019","link":"1567671655408","category":"file"},{"id":"431","title":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","info":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","date":"05-09-2019","link":"1567671655408","category":"file"},{"id":"430","title":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","info":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","date":"05-09-2019","link":"1567671361419","category":"file"},{"id":"429","title":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","info":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","date":"05-09-2019","link":"1567671361419","category":"file"},{"id":"428","title":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","info":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","date":"05-09-2019","link":"1567671280437","category":"file"},{"id":"427","title":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","info":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","date":"05-09-2019","link":"1567671280437","category":"file"},{"id":"426","title":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","info":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2019","date":"05-09-2019","link":"1567671018868","category":"file"},{"id":"425","title":"test","info":"test ","date":"31-08-2019","link":"1567256568265","category":"news"},{"id":"424","title":"test","info":"test ","date":"31-08-2019","link":"1567256568265","category":"news"},{"id":"423","title":"test","info":"test","date":"31-08-2019","link":"1567256522795","category":"file"},{"id":"422","title":"jdjqjajd","info":"jdjqjajd","date":"31-08-2019","link":"1567256471783","category":"file"},{"id":"421","title":"test ","info":"test ","date":"31-08-2019","link":"1567256431469","category":"file"},{"id":"420","title":"test","info":"test ","date":"31-08-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"419","title":"test ","info":"test ","date":"31-08-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"418","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Kocatepe Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettisi Soner KOCARIK'IN (2011 d\u00f6nemi) babasi vefat etmistir. Merhumun cenazesi 22.08.2019 Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Konya ili Halkap\u0131nar il\u00e7esinde, \u0130kindi namaz\u0131na m\u00fcteakip kilinacak cenaze namazindan sonra defnedilecektir. Meslektasimiza ve ailesine bassagligi dileriz.","date":"21-08-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"417","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Kocatepe Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettisi Soner KOCARIK'IN (2011 d\u00f6nemi) babasi vefat etmistir. Merhumun cenazesi 22.08.2019 Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Konya ili Halkap\u0131nar il\u00e7esinde, \u0130kindi namaz\u0131na m\u00fcteakip kilinacak cenaze namazindan sonra defnedilecektir. Meslektasimiza ve ailesine bassagligi dileriz.","date":"21-08-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"416","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Izmir Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettis Yardimcisi Mehmet \u00d6NER'in babasi vefat etmistir. Izmir Torbali ilcesinde 15.08.2019 tarihinde defnedilmistir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"16-08-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"415","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Kocaeli Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Mehmet BOZDA\u011e'\u0131n (2010\/2) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Denizli Honaz il\u00e7esinde 15.08.2019 tarihinde defnedilmi\u015ftir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"16-08-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"414","title":"Vergi Raporu Agustos-2019","info":"Vergi Raporu Agustos-2019","date":"31-07-2019","link":"1564577072830","category":"file"},{"id":"413","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"\u0130zmir Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli G\u00f6rkem HAL\u0130MESO\u011eLU'nun (VDK 7) babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. \nCenazesi bug\u00fcn \u0130zmir Bornova Merkez Cami'inden ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. \nMerhuma Allah\u2019tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"30-07-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"412","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ayd\u0131n Grup Ba\u015fkanl\u0131g\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Ya\u015far KER\u0130K\u2019in babasi vefat etmistir. Cenazesi yar\u0131n Denizli Serinhisar Merkez Cami'inden \u00f6gle namazina m\u00fcteakip kaldirilacaktir. Merhuma Allah\u2019tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bas sagligi dileriz.","date":"26-07-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"411","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ayd\u0131n Grup Ba\u015fkanl\u0131g\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Ya\u015far KER\u0130K\u2019in babasi vefat etmistir. Cenazesi yar\u0131n Denizli Serinhisar Merkez Cami'inden \u00f6gle namazina m\u00fcteakip kaldirilacaktir. Merhuma Allah\u2019tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bas sagligi dileriz.","date":"26-07-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"410","title":"Do\u011fa Koleji \u0130le %20 \u0130ndirim Anla\u015fmas\u0131 ","info":"\u0130ND\u0130R\u0130M UYGULAMA \u015eARTLARI\n\n\u00b7 \u0130ndirim, 2019-2020 e\u011fitim \u00f6\u011fretim d\u00f6nemi i\u00e7in g\u00fcncel liste fiyat\u0131 i\u00e7indeki e\u011fitim \u00fccreti \u00fczerinden % 20 oran\u0131nda uygulanacakt\u0131r.\n\n\u00b7 Yemek, kitap, k\u0131yafet ve servis \u00fccretleri indirime tabi de\u011fildir.\n\n\u00b7 \u0130ndirim, 31 Ekim 2019 tarihine kadar ge\u00e7erli olacak, anla\u015fma bu tarihten sonra kendili\u011finden sona erecektir.\n\n\u00b7 \u0130ndirim, Do\u011fa Kolejinin t\u00fcm kamp\u00fcslerinde ve t\u00fcm kademelerde (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) ge\u00e7erli olacakt\u0131r.\n\n\u00b7 \u0130ndirim sadece \u201cYEN\u0130 KAYIT\u201d ta (Do\u011fa Koleji\u2019ne ilk defa yapt\u0131r\u0131lacak kay\u0131tlar) ge\u00e7erli olacakt\u0131r. Do\u011fa Koleji\u2019nde \u00f6\u011frenim g\u00f6ren \u00f6\u011frencilere y\u0131ll\u0131k g\u00fcncelleme ile \u201cKAYIT YEN\u0130LEME\u201d yap\u0131lacakt\u0131r.\n\n\u00b7 \u0130ndirim, Erken kay\u0131t indirimi, finans indirimi(pe\u015fin \u00f6deme), karde\u015f indirimi ile birlikte kullan\u0131labilirken; Do\u011fa Koleji bursluluk indirimi ve di\u011fer indirimlerle birlikte kullan\u0131lmayacakt\u0131r.\n\n\u00b7 \u0130ndirim, \u00fcyenin \u00e7ocu\u011fu i\u00e7in ge\u00e7erli olup bir ba\u015fka ki\u015fiye kulland\u0131r\u0131lmayacakt\u0131r.\n\n\u00b7 \u00dcyelerin , Do\u011fa Koleji kamp\u00fcslerinde indirime hak kazanmak i\u00e7in kurum kimlik kart\u0131 ya da \u00e7al\u0131\u015fma belgesi g\u00f6stermeleri gerekecektir.\n\ne-posta: doga.kurumsal@dogakoleji.k12\n\nTelefon: 0216 547 90 00 \/ 11 90","date":"18-07-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"409","title":"Do\u011fa Koleji \u0130le %20 \u0130ndirim Anla\u015fmas\u0131 ","info":"\u0130ND\u0130R\u0130M UYGULAMA \u015eARTLARI\n\n\u00b7 \u0130ndirim, 2019-2020 e\u011fitim \u00f6\u011fretim d\u00f6nemi i\u00e7in g\u00fcncel liste fiyat\u0131 i\u00e7indeki e\u011fitim \u00fccreti \u00fczerinden % 20 oran\u0131nda uygulanacakt\u0131r.\n\n\u00b7 Yemek, kitap, k\u0131yafet ve servis \u00fccretleri indirime tabi de\u011fildir.\n\n\u00b7 \u0130ndirim, 31 Ekim 2019 tarihine kadar ge\u00e7erli olacak, anla\u015fma bu tarihten sonra kendili\u011finden sona erecektir.\n\n\u00b7 \u0130ndirim, Do\u011fa Kolejinin t\u00fcm kamp\u00fcslerinde ve t\u00fcm kademelerde (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) ge\u00e7erli olacakt\u0131r.\n\n\u00b7 \u0130ndirim sadece \u201cYEN\u0130 KAYIT\u201d ta (Do\u011fa Koleji\u2019ne ilk defa yapt\u0131r\u0131lacak kay\u0131tlar) ge\u00e7erli olacakt\u0131r. Do\u011fa Koleji\u2019nde \u00f6\u011frenim g\u00f6ren \u00f6\u011frencilere y\u0131ll\u0131k g\u00fcncelleme ile \u201cKAYIT YEN\u0130LEME\u201d yap\u0131lacakt\u0131r.\n\n\u00b7 \u0130ndirim, Erken kay\u0131t indirimi, finans indirimi(pe\u015fin \u00f6deme), karde\u015f indirimi ile birlikte kullan\u0131labilirken; Do\u011fa Koleji bursluluk indirimi ve di\u011fer indirimlerle birlikte kullan\u0131lmayacakt\u0131r.\n\n\u00b7 \u0130ndirim, \u00fcyenin \u00e7ocu\u011fu i\u00e7in ge\u00e7erli olup bir ba\u015fka ki\u015fiye kulland\u0131r\u0131lmayacakt\u0131r.\n\n\u00b7 \u00dcyelerin , Do\u011fa Koleji kamp\u00fcslerinde indirime hak kazanmak i\u00e7in kurum kimlik kart\u0131 ya da \u00e7al\u0131\u015fma belgesi g\u00f6stermeleri gerekecektir.\n\ne-posta: doga.kurumsal@dogakoleji.k12\n\nTelefon: 0216 547 90 00 \/ 11 90\n","date":"18-07-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"408","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Bursa'da g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Fatih Petri\u00e7li\u2019nin annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 12 Temmuz 2019 Cuma g\u00fcn\u00fc Nil\u00fcfer Esentepe Yavuz Selim Camiinden kalk\u0131p Fethiye mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilmi\u015ftir. Merhumeye allahtan rahmet, kederli ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"17-07-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"407","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ayd\u0131n\u2019da g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Ne\u015fet SALTAN\u2019\u0131n babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 17 Temmuz 2019 \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc Konya Emirgazi Merkez Camiinden \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Merhuma allahtan rahmet, kederli ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"17-07-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"406","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ankara Grup Baskanliginda g\u00f6rev yapmakta olan 5. D\u00f6nem Vergi M\u00fcfettisi Mahmut Semih SEKERCIOGLU'nun abisi vefat etmistir. Bug\u00fcn ikindi namazina m\u00fcteakip Kayseri Develi ilcesi \u00c7arsi Cami'nde cenaze namazi kilinip Develi Belediye Mezarligi'nda defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektasimiza ve yakinlarina bassagligi dileriz. ","date":"16-07-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"405","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Sakarya Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli 1992 d\u00f6nem vergi m\u00fcfetti\u015fi Saime TIRINK\u2019 \u0131n babas\u0131, Vergi M\u00fcfetti\u015fi Mehmet TIRINK\u2019 \u0131n Kay\u0131npederi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip Geyve \u0130l\u00e7esinde defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet yakinlarina ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"08-07-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"404","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"2011 d\u00f6nemi Vergi M\u00fcfetti\u015fi Emre O\u011fuzhan'\u0131n babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn \u00c7orum ili Bo\u011fazkale il\u00e7esinde ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131 sonras\u0131nda defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"04-07-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"403","title":"Kad\u0131n Hastal\u0131klar\u0131, Do\u011fum, T\u00fcp Bebek Klini\u011fi Do\u00e7. ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi olarak, \u00f6zel Ankara \u00c7ankaya il\u00e7esinde bulunan, kad\u0131n hastal\u0131klar\u0131, do\u011fum, jinekolojik ameliyatlar ve t\u00fcp bebek alan\u0131nda hizmet veren Do\u00e7. Dr. Yavuz \u015eim\u015fek ile dernek \u00fcyelerimiz ve e\u015flerine \u00f6zel indirimli fiyat anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Detayl\u0131 bilgiye linkten ula\u015fabilirsiniz: http:\/\/www.vmd.org.tr\/ans-24-kadin-hastaliklari--dogum--tup.html","date":"02-07-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"402","title":"Vergi Raporu Temmuz-2019","info":"Vergi Raporu Temmuz-2019","date":"01-07-2019","link":"1561980346484","category":"file"},{"id":"401","title":"Grup Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131n Kapat\u0131lmas\u0131","info":"Vergi Denetim Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesinde daha \u00f6nce olu\u015fturulmu\u015f 20 ildeki (A) Grup Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 ve Ankara'da bulunan E\u011fitim Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Bakan Oluru ile kapat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. \n\n(A) Grup Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 Ankara, \u0130stanbul, \u0130zmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Adana, Antalya ve Gaziantep illerinde faaliyette bulunmaya devam edecektir. \n\nMesle\u011fimiz ve \u00dclkemiz i\u00e7in hay\u0131rlara vesile olmas\u0131n\u0131 temenni ederiz.\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi ","date":"27-06-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"400","title":"Grup Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 ","info":"Vergi Denetim Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesinde daha \u00f6nce olu\u015fturulmu\u015f 20 ildeki (A) Grup Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 ve Ankara\u2019da bulunan E\u011fitim Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Bakan Oluru ile kapat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. \n(A) Grup Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 Ankara, \u0130stanbul, \u0130zmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Adana, Antalya ve Gaziantep illerinde faaliyette bulunmaya devam edecektir. \nMesle\u011fimiz ve \u00dclkemiz i\u00e7in hay\u0131rlara vesile olmas\u0131n\u0131 temenni ederiz.\n\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi\n","date":"27-06-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"399","title":"15 Haziran 2019 tarihinde d\u00fczenlenen 28 inci Ola\u011fa","info":"15 Haziran 2019 tarihinde d\u00fczenlenen 28 inci Ola\u011fan Genel Kurulunda se\u00e7ilen Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi Y\u00f6netim Kurulu olarak ilk ziyaretimizi Kurul Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Suat SARIG\u00dcL\u2019e ger\u00e7ekle\u015ftirdik.\n \nHeyetimizi s\u0131cak ve ilgiyle kar\u015f\u0131layan Kurul Ba\u015fkan\u0131, Y\u00f6netimimizi kutlayarak yeni d\u00f6nemin mesle\u011fimiz camiam\u0131z ve \u00fclkemiz i\u00e7in hay\u0131rlara vesile olmas\u0131 temennilerinde bulundu. Mesleki sorunlar\u0131n konu\u015fuldu\u011fu ziyarette daha \u00f6nce de ifade etti\u011fini belirterek her t\u00fcrl\u00fc sorunu bildi\u011fini ve mesle\u011fin her kademesinde bulunan biri olarak \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretmek ad\u0131na burada oldu\u011funu, \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretirken ba\u015fka sorunlara yol a\u00e7madan ve kurum aidiyetini bozmadan sonu\u00e7 almak istedi\u011fini ve bunun tabiat\u0131yla zaman ald\u0131\u011f\u0131n\u0131, sorunlara global bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00e7\u00f6z\u00fcmlerin meslek, camia ve \u00fclkemiz a\u00e7\u0131s\u0131ndan kazan\u0131m do\u011furacak \u00f6l\u00e7ekte olmas\u0131n\u0131 \u00f6nemsedi\u011fini, g\u00fcndemin yo\u011fun ve \u00e7ok \u00e7e\u015fitli olmas\u0131 eylem planlar\u0131nda sarkmalara sebep olsa da hep daha iyisi olmas\u0131 ad\u0131na daha \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve meslekta\u015flar\u0131n \u00fcretme ve daha iyi i\u015fler \u00e7\u0131karma ad\u0131na kendilerine yard\u0131mc\u0131 olmas\u0131n\u0131 arzulad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu g\u00fcne kadar oldu\u011fu gibi bundan sonra da mesleki birliktelik ve ruhi ahengi yakalama ve mesleki sorunlar\u0131n konu\u015fulmas\u0131n\u0131 m\u00fcmk\u00fcn k\u0131lma ad\u0131na kurumsal muhatap olmas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan Derne\u011fin \u00f6neminin yads\u0131namaz bir ger\u00e7ek oldu\u011funu ve \u00e7al\u0131\u015fma prensipleri olan isti\u015fare mekanizmas\u0131na g\u00fc\u00e7l\u00fc destek sa\u011flayaca\u011f\u0131na inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve kap\u0131s\u0131n\u0131n her zaman a\u00e7\u0131k oldu\u011funu, meslekta\u015flar\u0131n g\u00fcven ve h\u00fcsn\u00fc niyet duru\u015flar\u0131n\u0131n kendilerini motive etti\u011fini belirtmi\u015flerdir.\n\nY\u00f6netim Kurulumuz olarak kendilerinin ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 d\u00f6neminde g\u00f6r\u00fcnen ya da g\u00f6r\u00fcnmeyen bir \u00e7ok olumlu \u00e7al\u0131\u015fmaya Dernek olarak vak\u0131f oldu\u011fumuzu, \n\n1190 meslekta\u015f\u0131m\u0131z\u0131n 68\/b (torba kadro) uygulamas\u0131 sayesinde maa\u015f\u0131nda ciddi art\u0131\u015flar oldu\u011funu, di\u011fer kurullar\u0131n aksine, sadece birinci derece de\u011fil di\u011fer derecelere de atama yap\u0131lmas\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck memnuniyet verici oldu\u011funu, 24 ay sonra yap\u0131lan bu uygulama nedeniyle ba\u015fta say\u0131n Bakan\u0131m\u0131z ve kendilerine te\u015fekk\u00fcr etti\u011fimizi, \n\nAtama bekleyen meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n durumunun, \n\nKurul b\u00fcnyesinde yer de\u011fi\u015ftirmeye tabi olan ve olmayan grup ayr\u0131m\u0131n\u0131n sebebiyet verdi\u011fi haks\u0131zl\u0131\u011f\u0131n, \n\nM\u00fckelleflerin b\u00fcy\u00fckl\u00fck ya da k\u00fc\u00e7\u00fckl\u00fck kriterine g\u00f6re s\u0131n\u0131fland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n denetim g\u00fcc\u00fcn\u00fc nas\u0131l etkisiz k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n,\n\nKurul i\u00e7indeki grup ayr\u0131m\u0131n\u0131n meslek i\u00e7i bar\u0131\u015fa ve kurumsal k\u00fclt\u00fcre katk\u0131 sa\u011flamayarak VDK \u00f6ncesi mesleki taassubun kal\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131n,\n\nBa\u015fta bakan\u0131m\u0131z ve zat\u0131alilerinin fark\u0131nda olmas\u0131n\u0131n iyimser olmam\u0131z i\u00e7in yeterli oldu\u011funu belirterek misafirperverliklerinden dolay\u0131 kendilerine ayr\u0131ca te\u015fekk\u00fcr ettik.\n\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi Y\u00f6netim Kurulu","date":"27-06-2019","link":"1561623285392","category":"news"},{"id":"398","title":"Anka Bilim Koleji \u0130le Kurumsal Anla\u015fma ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi \u00dcyelerimizin \u00e7ocuklar\u0131na, Anka Bilim Okullar\u0131'na yapt\u0131racaklar\u0131 yeni kay\u0131tlar i\u00e7in 2019-2020 e\u011fitim ve \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131 i\u00e7in ilan edilen e\u011fitim-\u00f6\u011fretim fiyatlar\u0131 \u00fczerinden %20 indirim sa\u011flanacakt\u0131r.\u00a0\n\nANKA B\u0130L\u0130M KOLEJ\u0130 \u0130LET\u0130\u015e\u0130M B\u0130LG\u0130LER\u0130\n\nAdres:\u00a0K\u0131z\u0131lca\u015far Mah. Ba\u015flar Cad.No: 420\/B \u0130ncek - Ankara\n\nTel:\u00a00312 514 21 41\u00a0 \u00a0 e-posta:\u00a0bilgi@ankabilimkoleji.com.tr\n\nhttps:\/\/www.ankabilimkoleji.com.tr\/\n\nhttp:\/\/www.vmd.org.tr\/ans-23-anka-bilim-koleji.html","date":"21-06-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"397","title":"Anka Bilim Koleji \u0130le Kurumsal Anla\u015fma ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi \u00dcyelerimizin \u00e7ocuklar\u0131na, Anka Bilim Okullar\u0131'na yapt\u0131racaklar\u0131 yeni kay\u0131tlar i\u00e7in 2019-2020 e\u011fitim ve \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131 i\u00e7in ilan edilen e\u011fitim-\u00f6\u011fretim fiyatlar\u0131 \u00fczerinden %20 indirim sa\u011flanacakt\u0131r.\u00a0\n\nANKA B\u0130L\u0130M KOLEJ\u0130 \u0130LET\u0130\u015e\u0130M B\u0130LG\u0130LER\u0130\n\nAdres:\u00a0K\u0131z\u0131lca\u015far Mah. Ba\u015flar Cad.No: 420\/B \u0130ncek - Ankara\n\nTel:\u00a00312 514 21 41\u00a0 \u00a0 e-posta:\u00a0bilgi@ankabilimkoleji.com.tr\n\nhttps:\/\/www.ankabilimkoleji.com.tr\/\n\nhttp:\/\/www.vmd.org.tr\/ans-23-anka-bilim-koleji.html","date":"21-06-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"396","title":"Anka Bilim Koleji \u0130le Kurumsa Anla\u015fma ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi \u00dcyelerimizin \u00e7ocuklar\u0131na, Anka Bilim Okullar\u0131'na yapt\u0131racaklar\u0131 yeni kay\u0131tlar i\u00e7in 2019-2020 e\u011fitim ve \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131 i\u00e7in ilan edilen e\u011fitim-\u00f6\u011fretim fiyatlar\u0131 \u00fczerinden %20 indirim sa\u011flanacakt\u0131r.\u00a0\n\nANKA B\u0130L\u0130M KOLEJ\u0130 \u0130LET\u0130\u015e\u0130M B\u0130LG\u0130LER\u0130\n\nAdres:\u00a0K\u0131z\u0131lca\u015far Mah. Ba\u015flar Cad.No: 420\/B \u0130ncek - Ankara\n\nTel:\u00a00312 514 21 41\u00a0 \u00a0 e-posta:\u00a0bilgi@ankabilimkoleji.com.tr\n\nhttps:\/\/www.ankabilimkoleji.com.tr\/\n\nhttp:\/\/www.vmd.org.tr\/ans-23-anka-bilim-koleji.html","date":"21-06-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"395","title":"Dernek Genel Kurul Duyurusu","info":"Derne\u011fimiz 28. Ola\u011fan Genel Kurulu 15.06.2019 tarihinde saat 13.00' da MEB \u015eura Salonunda (Emniyet Mah. Muammer Ya\u015far Bostanc\u0131 Sokak Be\u015fevler Ankara) yap\u0131lacakt\u0131r.\n\nDerne\u011fimiz ve mesle\u011fimizin gelece\u011fi i\u00e7in kat\u0131l\u0131m\u0131n\u0131z \u00f6nem arz etmektedir.\n\nMEB \u015eura Salonu Gazi \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesinin kar\u015f\u0131s\u0131nda, Ankaray Be\u015fevler \u0130stasyonuna 300 metre mesafesedir.","date":"11-06-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"394","title":"Vergi Raporu Haziran-2019","info":"Vergi Raporu Haziran-2019","date":"11-06-2019","link":"1560241246557","category":"file"},{"id":"393","title":"Vergi Raporu Haziran-2019","info":"Vergi Raporu Haziran-2019","date":"11-06-2019","link":"1560240728378","category":"file"},{"id":"392","title":"Vergi Raporu Haziran-2019","info":"Vergi Raporu Haziran-2019","date":"11-06-2019","link":"1560240728378","category":"file"},{"id":"391","title":"Mutlu Bayramlar","info":"\u015eeker tad\u0131nda bayram ge\u00e7irmeniz dile\u011fiyle...","date":"04-06-2019","link":"1559646631988","category":"news"},{"id":"390","title":"Ankara Geleneksel \u0130ftar Yeme\u011fi ","info":"29.05.2019 (\u00c7ar\u015famba) g\u00fcn\u00fc Derne\u011fimizce d\u00fczenlenen ''Geleneksel \u0130ftar Yeme\u011fine'' t\u00fcm \u00fcyelerimiz davetlidir. Davetiye ve detaylar i\u00e7in ;\nhttps:\/\/www.vmd.org.tr\/images\/haberler\/0883185fe7ac80e.pdf","date":"24-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"389","title":"Ankara Geleneksel \u0130ftar Yeme\u011fi ","info":"29.05.2019 (\u00c7ar\u015famba) g\u00fcn\u00fc Derne\u011fimizce d\u00fczenlenen ''Geleneksel \u0130ftar Yeme\u011fine'' t\u00fcm \u00fcyelerimiz davetlidir. Davetiye ve detaylar icin;\n\nhttps:\/\/www.vmd.org.tr\/images\/haberler\/0883185fe7ac80e.pdf","date":"24-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"388","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Dernek Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e'un vefat eden abisinin cenazesi bugun (21.05.2019) Kar\u015f\u0131yaka' da \u00f6\u011fle namazina m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131ndan sonra defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"21-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"387","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Dernek Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e'un vefat eden abisinin cenazesi bugun (21.05.2019) Kar\u015f\u0131yaka' da \u00f6\u011fle namazina m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131ndan sonra defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"21-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"386","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Dernek Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e'un vefat eden abisinin cenazesi bugun (21.05.2019) Kar\u015f\u0131yaka' da \u00f6\u011fle namazina m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131ndan sonra defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"21-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"385","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Dernek Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e'un abisi Malatya'da vefat etmi\u015ftir. Cenazesi yar\u0131n (21.05.2019) Ankara'da defnedilecektir. Defin yeri ve saatine ili\u015fkin ayr\u0131ca bilgilendirme yap\u0131lacakt\u0131r. Merhuma Allahtan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"20-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"384","title":"Genel Kurul Davet","info":"OLAGAN\u00dcST\u00dc GENEL KURUL \u0130LANI\n\r\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi Genel Merkezi\n\r\n Derne\u011fimizin Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Genel Kurul Toplant\u0131s\u0131 31.05.2019 tarihinde a\u015fa\u011f\u0131da belirtilen g\u00fcndemle saat 13:00 \u2018da Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi Genel Merkez ( Cihan Sok. No:13\/7 S\u0131hhiye\/ANKARA ) adresinde yap\u0131lacakt\u0131r. \n\r\n \u0130lk toplant\u0131da gerekli \u00e7o\u011funluk sa\u011flanamad\u0131\u011f\u0131 takdirde, ikinci toplant\u0131 15.06.2019 Cumartesi g\u00fcn\u00fc saat 10:00\u2019da Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Ya\u015far Bostanc\u0131 Cad. Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 Be\u015fevler Kamp\u00fcs\u00fc Yenimahalle \/ANKARA adresindeki MEB \u015eura Salonu\u2019nda yap\u0131lacakt\u0131r.\n\r\n T\u00fcm \u00fcyelerimize ilanen duyurulur.\r\n Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi\r\n Genel Merkez \r\n Y\u00f6netim Kurulu \r\n\r\nG\u00dcNDEM\r\n1- A\u00e7\u0131l\u0131\u015f ve sayg\u0131 duru\u015fu, \u0130stiklal Mar\u015f\u0131\u2019n\u0131n okunmas\u0131,\r\n2- Ba\u015fkanl\u0131k divan\u0131n\u0131n te\u015fkili ve ba\u015fkanl\u0131k divan\u0131na tutanaklar\u0131 imza yetkisi verilmesine,\r\n3- Misafirlerin tan\u0131t\u0131m\u0131 ve a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131,\r\n4- Y\u00f6netim Kurulu faaliyet raporunun okunmas\u0131 ve m\u00fczakeresi,\r\n5- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunmas\u0131 ve m\u00fczakeresi,\r\n6- Y\u00f6netim ve Denetim Kurulunun Faaliyet Raporunun ibras\u0131,\r\n7- T\u00fcz\u00fck De\u011fi\u015fikli\u011fi,\r\n8- Yeni Y\u00f6netim ve Denetim Kurulu \u00fcyelerinin se\u00e7imi,\r\n9- Dilek ve temenniler,\r\n10- Kapan\u0131\u015f,\r\n","date":"17-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"383","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Vergi mufettisi Cumhur Gurkan BOYAR ' in (2010\/1) babasi vefat etmistir. Cenazesi 16.05.2019 tarihinde Ankara Ahmet Hamdi Akseki Diyanet Camiinde k\u0131l\u0131nacak oglen namazina mutakip Karsiyaka Gaziler mezarligina defnedilecektir.\nAllah rahmet eylesin. Meslekta\u015f\u0131m\u0131za ve ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"15-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"382","title":"Vergi Raporu May\u0131s-2019","info":"Vergi Raporu May\u0131s-2019","date":"13-05-2019","link":"1557735446471","category":"file"},{"id":"381","title":"Vergi Raporu May\u0131s-2019","info":"Vergi Raporu May\u0131s-2019","date":"13-05-2019","link":"1557735446471","category":"file"},{"id":"380","title":"Vergi Raporu May\u0131s-2019","info":"Vergi Raporu May\u0131s-2019","date":"13-05-2019","link":"1557734947726","category":"file"},{"id":"379","title":"Vergi Raporu May\u0131s-2019","info":"Vergi Raporu May\u0131s-2019","date":"13-05-2019","link":"1557734947726","category":"file"},{"id":"378","title":"2019 Y\u0131l\u0131 Yer De\u011fi\u015ftirme \u0130\u015flemleri","info":"De\u011ferli meslekta\u015flar\u0131m\u0131z,\n\r\n2019 y\u0131l\u0131 yer de\u011fi\u015ftirme i\u015flemlerine ili\u015fkin teredd\u00fct edilen hususlarda derne\u011fimize yo\u011fun sorular gelmektedir. \n\r\nYapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ara\u015ft\u0131rma, \u00e7al\u0131\u015fma ve g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonucunda uygulaman\u0131n a\u015fa\u011f\u0131daki gibi olaca\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lmaktad\u0131r. \n\r\n1-\t23. Maddeden yararlanmak suretiyle YER\u0130NDE kalma talebinde bulunacak meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n bulundu\u011fu ile tahsis edilen kontenjan say\u0131s\u0131n\u0131 azaltmayaca\u011f\u0131, Kontenjana tabi olmadan yerlerinde kalma taleplerinin Kurul Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131zca kabul edilece\u011fi,\n\r\n2-\tBulundu\u011fu ilde kontenjan a\u00e7\u0131lmayan meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n 23. Madde gere\u011fince yapacaklar\u0131 YERLER\u0130NDE kalma taleplerinin kontenjan a\u00e7\u0131lmam\u0131\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen Kurul Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131zca uygun g\u00f6r\u00fclece\u011fi,\n\r\n3-\tKontenjan a\u00e7\u0131lmayan illere BA\u015eKACA illerden 23. Madde kapsam\u0131nda g\u00f6revlendirilmek isteyen meslekta\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n talebinin Y\u00f6netmelik h\u00fck\u00fcmleri gere\u011fi yerine getirilmeyece\u011fi,\n\r\n4- Daha \u00f6nce 23. Maddeden faydalanarak yer de\u011fi\u015ftirme d\u0131\u015f\u0131nda kalan meslekta\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n, yeniden 23.maddeden yer de\u011fi\u015ftirme talep etmeleri halinde, taleplerinin kontenjan dahilinde kar\u015f\u0131lanaca\u011f\u0131,\n\r\nD\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmektedir.\n\r\nSayg\u0131lar\u0131m\u0131zla.","date":"09-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"377","title":"2019 Y\u0131l\u0131 Yer De\u011fi\u015ftirme \u0130\u015flemleri","info":"De\u011ferli meslekta\u015flar\u0131m\u0131z,\n\r\n2019 y\u0131l\u0131 yer de\u011fi\u015ftirme i\u015flemlerine ili\u015fkin teredd\u00fct edilen hususlarda derne\u011fimize yo\u011fun sorular gelmektedir. \n\r\nYapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ara\u015ft\u0131rma, \u00e7al\u0131\u015fma ve g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonucunda uygulaman\u0131n a\u015fa\u011f\u0131daki gibi olaca\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lmaktad\u0131r. \n\r\n1-\t23. Maddeden yararlanmak suretiyle YER\u0130NDE kalma talebinde bulunacak meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n bulundu\u011fu ile tahsis edilen kontenjan say\u0131s\u0131n\u0131 azaltmayaca\u011f\u0131, Kontenjana tabi olmadan yerlerinde kalma taleplerinin Kurul Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131zca kabul edilece\u011fi,\n\r\n2-\tBulundu\u011fu ilde kontenjan a\u00e7\u0131lmayan meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n 23. Madde gere\u011fince yapacaklar\u0131 YERLER\u0130NDE kalma taleplerinin kontenjan a\u00e7\u0131lmam\u0131\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen Kurul Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131zca uygun g\u00f6r\u00fclece\u011fi,\n\r\n3-\tKontenjan a\u00e7\u0131lmayan illere BA\u015eKACA illerden 23. Madde kapsam\u0131nda g\u00f6revlendirilmek isteyen meslekta\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n talebinin Y\u00f6netmelik h\u00fck\u00fcmleri gere\u011fi yerine getirilmeyece\u011fi,\n\r\n4- Daha \u00f6nce 23. Maddeden faydalanarak yer de\u011fi\u015ftirme d\u0131\u015f\u0131nda kalan meslekta\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n, yeniden 23.maddeden yer de\u011fi\u015ftirme talep etmeleri halinde, taleplerinin kontenjan dahilinde kar\u015f\u0131lanaca\u011f\u0131,\n\r\nD\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmektedir.\n\r\nSayg\u0131lar\u0131m\u0131zla.","date":"09-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"376","title":"ParkStop Esenbo\u011fa Havaliman\u0131 Otopark\u0131 \u0130le Kurumsal","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi olarak \u00fcyelerimizin Esenbo\u011fa Havaliman\u0131'na daha rahat ve hesapl\u0131 ula\u015f\u0131m sa\u011flamalar\u0131 i\u00e7in havaliman\u0131na 3 km uzakta bulunan 500 ara\u00e7 kapasiteli ParkStop Otopark ile %30 indirim (G\u00dcNL\u00dcK 13 TL) anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Anla\u015fmam\u0131z 31.12.2019 tarihine kadar ge\u00e7erlidir.\nDetayl\u0131 bilgi i\u00e7in ; http:\/\/www.vmd.org.tr\/images\/anlasmali\/7b8ff8cf8feedd8.pdf","date":"08-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"375","title":"ParkStop Esenbo\u011fa Havaliman\u0131 Otopark\u0131 \u0130le Kurumsal","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi olarak \u00fcyelerimizin Esenbo\u011fa Havaliman\u0131'na daha rahat ve hesapl\u0131 ula\u015f\u0131m sa\u011flamalar\u0131 i\u00e7in havaliman\u0131na 3 km uzakta bulunan 500 ara\u00e7 kapasiteli ParkStop Otopark ile %30 indirim (G\u00dcNL\u00dcK 13 TL) anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Anla\u015fmam\u0131z 31.12.2019 tarihine kadar ge\u00e7erlidir.\nDetayl\u0131 bilgi i\u00e7in ; http:\/\/www.vmd.org.tr\/images\/anlasmali\/7b8ff8cf8feedd8.pdf","date":"08-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"374","title":"ParkStop Esenbo\u011fa Havaliman\u0131 Otopark\u0131 \u0130le Kurumsal","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi olarak \u00fcyelerimizin Esenbo\u011fa Havaliman\u0131'na daha rahat ve hesapl\u0131 ula\u015f\u0131m sa\u011flamalar\u0131 i\u00e7in havaliman\u0131na 3 km uzakta bulunan 500 ara\u00e7 kapasiteli ParkStop Otopark ile %30 indirim (G\u00dcNL\u00dcK 13 TL) anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Anla\u015fmam\u0131z 31.12.2019 tarihine kadar ge\u00e7erlidir.\nDetayl\u0131 bilgi i\u00e7in; http:\/\/www.vmd.org.tr\/images\/anlasmali\/7b8ff8cf8feedd8.pdf","date":"08-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"373","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Adana Grup Baskanliginda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettisi Haydar ERDO\u011eAN'\u0131n (2004) babas\u0131 vefat etmistir. Cenazesi yar\u0131n Sivas\/Sark\u0131sla \u0130l\u00e7esinin Yahyal\u0131 K\u00f6y\u00fc mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektas\u0131m\u0131za ve ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"02-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"372","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Ankara Grup VM \u00d6zlem Kalayc\u0131 KANDEM\u0130R\u2019in annesi, (Bo\u011fazi\u00e7i Grup VM Ali KANDEM\u0130R\u2019in yengesi) emekli \u00f6\u011fretmen G\u00fcl\u015fen KANDEM\u0130R bug\u00fcn vefat etmi\u015ftir. Defin, Afyonkarahisar-Sultanda\u011f\u0131-Do\u011fanc\u0131k K\u00f6y\u00fc\u2019nde ikindi namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakiben yap\u0131lacakt\u0131r.","date":"02-05-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"371","title":"MEV (M\u0130LL\u0130 E\u011e\u0130T\u0130M VAKF\u0130) \u00d6ZEL OKULLARI \u0130LE KURUMSA","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi Olarak Dernek \u00dcyelerimize \u00f6zel \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n e\u011fitimi i\u00e7in 20.04.2020 tarihine kadar ge\u00e7erli MEV (Milli E\u011fitim Vakfi) \u00d6zel Okullar\u0131 ile %5 kurumsal indirim anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Anla\u015fma a\u015fa\u011f\u0131da yer alan MEV Okullar\u0131n\u0131 kapsamaktad\u0131r. \n\nMEV Koleji \u00d6zel Ankara Okullar\u0131,\n\nMEV Koleji \u00d6zel \u0130zmir G\u00fczelbah\u00e7e Okullar\u0131,\n\nMEV Koleji \u00d6zel \u0130stanbul Bas\u0131nk\u00f6y Okullar\u0131,\n\nMEV Koleji \u00d6zel \u0130stanbul Beylikd\u00fcz\u00fc Okullar\u0131.","date":"29-04-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"370","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Maltepe Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli VDK-1 Promosyonu U\u011fur ERDEM\u2019in babas\u0131 hakk\u0131n rahmetine kavu\u015fmu\u015ftur. Cenazesi Cuma namaz\u0131na m\u00fcteakip Ankara Elmada\u011f Sungur Camiinden kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Merhuma Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabirlar dileriz.","date":"26-04-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"369","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Bursada g\u00f6rev yapmakta olan Recep G\u00fcrler'in babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn K\u0131r\u015fehir Mucur \u00c7ar\u015f\u0131 Camiinden \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine sab\u0131r dileriz.","date":"12-04-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"368","title":"Vefaat","info":"Bursada g\u00f6rev yapmakta olan Recep G\u00fcrler'in babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn K\u0131r\u015fehir Mucur \u00c7ar\u015f\u0131 Camiinden \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine sab\u0131r dileriz.","date":"12-04-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"367","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Baskent Grup Baskanliginda g\u00f6revli Ertugrul \u00c7agri TOPAKTAS'in kayinpederi vefaat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn Karsiyaka Camiinde kilinacak cuma namazina m\u00fcteakip defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. Meslektasimiza bassagligi yakinlarina sabir dileriz.","date":"12-04-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"366","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Baskent Grup Baskanliginda g\u00f6revli Ertugrul \u00c7agri TOPAKTAS'in kayinpederi vefaat etmistir. Cenazesi bug\u00fcn Karsiyaka Camiinde kilinacak cuma namazina m\u00fcteakip defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. Meslektasimiza bassagligi yakinlarina sabir dileriz.","date":"12-04-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"365","title":"Vmd Ba\u015far\u0131 \u00d6d\u00fcller 19","info":"Vmd Ba\u015far\u0131 \u00d6d\u00fclleri 19 & Vefa Gecesine ait videolara a\u015fa\u011f\u0131da ki linkten ula\u015fabilirsiniz. \n\nhttps:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCPWqqjwRCXErqOyaVWGWXvw\/videos?disable_polymer=1","date":"11-04-2019","link":"1554969056291","category":"news"},{"id":"364","title":"VMD Ba\u015far\u0131 \u00d6d\u00fclleri & Vefa Gecesi","info":"VMD Ba\u015far\u0131 \u00d6d\u00fclleri & Vefa Gecesi Organizasyonuna ait videolara a\u015fa\u011f\u0131daki linkten ula\u015fabilirsiniz.\n\nhttps:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCPWqqjwRCXErqOyaVWGWXvw\/videos?disable_polymer=1","date":"11-04-2019","link":"1554968737378","category":"news"},{"id":"363","title":"e","info":"e","date":"06-04-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"362","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Bursa'da g\u00f6rev yapan 5. Promosyon vergi m\u00fcfetti\u015f yard\u0131mc\u0131 \u0130hsan Dolanbay\u2019\u0131n babas\u0131 vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakiben Solfasol Mezarl\u0131\u011f\u0131 yan\u0131ndaki Hac\u0131 Bayram Veli Derne\u011fi'nde k\u0131l\u0131nacak olup, Solfasol mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"05-04-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"361","title":"Ankara Dry Vip Kurutemizleme","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi olarak ANKARA DRY VIP Kurutemizleme (Balgat Merkez) ile \u00fcyelerimize \u00f6zel avantajli fiyat anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. \nDetayli bilgi ve \u00fcyelerimize \u00f6zel fiyat listesi icin vmd.org.tr yi ziyaret ediniz. ","date":"04-04-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"360","title":"Doruk A\u011f\u0131z Ve Di\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Poliklinigi \u0130le Kurumsal","info":"\"Doruk A\u011f\u0131z ve Di\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Poliklinigi\" (Ankara) ile Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi \u00dcyelerine \u00f6zel T\u00fcrk Di\u015f Hekimleri Tarifesi \u00fczerinden %25 indirim anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Detaylar icin vmd.org.tr yi ziyaret edebilirsiniz. ","date":"04-04-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"359","title":"S\u0131nav Koleji \u0130le Kurumsal Anlasma","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi olarak dernek \u00fcyelerimize \u00f6zel \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n e\u011fitimi icin S\u0131nav Okullar\u0131 ile kurumsal indirim anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. \nDetayli bilgi icin vmd.org.tr yi ziyaret edebilirsiniz.","date":"04-04-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"358","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Bo\u011fazi\u00e7i Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'nda g\u00f6revli V. M. Rahim I\u015eIK (1989 D\u00d6NEM) k\u0131z\u0131 ve torunu ile beraber trafik kazas\u0131nda vefat etmi\u015flerdir. Bug\u00fcn Bing\u00f6l merkez Fatih Camii'nden ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakiben defnedilecektir. Mekanlar\u0131 cennet olsun Ailelerine ve sevenlerine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz. ","date":"02-04-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"357","title":"Vergi Raporu Nisan-2019","info":"Vergi Raporu Nisan-2019","date":"01-04-2019","link":"1554128691421","category":"file"},{"id":"356","title":"VMD Ba\u015far\u0131 \u00d6d\u00fclleri & Vefa Gecesi","info":"De\u011ferli \u00dcstadlar\u0131m\u0131z sayg\u0131de\u011fer meslekta\u015flar\u0131m\u0131z,\n\r\nBilindi\u011fi \u00fczere unvan\u0131m\u0131z son aylarda arka arkaya gelen olumsuz geli\u015fmelerle medya da yer ald\u0131,\r\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi Y\u00f6netim Kurulu olarak, mesle\u011fimizin ilgili yerlerde hak etti\u011fi sayg\u0131nl\u0131kla an\u0131lmas\u0131, ba\u015far\u0131n\u0131n takdir edilmesi ve her\u015feyden \u00f6nce yo\u011fun ve stresli i\u015f ortam\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan meslekta\u015flar\u0131m\u0131za g\u00fczel ve farkl\u0131 bir gece ya\u015fatabilmek amac\u0131yla a\u015fa\u011f\u0131da ayr\u0131nt\u0131lar\u0131 belirtilen gecenin d\u00fczenlenmesine karar verilmi\u015ftir. \n\r\nProf. Dr. \u0130lber ORTAYLI\u2019dan, Strar TV Genel Yay\u0131n Y\u00f6netmeni ve Haber Sunucusu Nazl\u0131 \u00c7EL\u0130K\u2019e, \u00dclkemizin son y\u0131llarda eserleri en \u00e7ok okunan yazar\u0131 Azra KOHEN\u2019den, O\u011fuz HAKSEVER\u2019e H\u00fcrriyet Gazetesi Genel Yay\u0131n Y\u00f6netmeni Vahap MUNYAR\u2019dan, Cem SEYMEN\u2019e hatta Anadolu Ate\u015fine kadar \u00fclkemizin ekonomi ba\u015fta olmak \u00fczere, bilim, sanat ve spor d\u00fcnyas\u0131n\u0131n \u00f6nde gelen isimlerinin kat\u0131laca\u011f\u0131 gecemize en ba\u015fta kat\u0131l\u0131m sa\u011flayarak desteklerinizi bekiyrouz.\n\r\n\u0130stanbul\u2019da bulunan Grup Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131m\u0131zdan organizasyonun yap\u0131laca\u011f\u0131 otele servis kald\u0131r\u0131lacak, organizasyon sonu d\u00f6n\u00fc\u015f hizmeti verilecektir.\n\r\nSalon 1200 ki\u015filik olup, t\u00fcm meslekta\u015flar\u0131m\u0131z ve e\u015fleri davetlidir.\n\r\nGerek servis, gerekse organizasyonda aksakl\u0131klar ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in Derne\u011fimizin 0312 231 80 19 numaral\u0131 telefonuna isim bildirmeniz \u00f6nem arz etmektedir.\n\r\nSayg\u0131lar\u0131m\u0131zla\u2026\r\nhttps:\/\/www.facebook.com\/BasariOdulleri\r\n\r\nhttps:\/\/www.instagram.com\/basariodulleri\r\n\r\nhttps:\/\/twitter.com\/BasariOdulleri\r\n\r\nhttp:\/\/vmdbasariodulleri.com\/\r\n\r\nTan\u0131t\u0131m Videosu : https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=S22QAwag-fI&feature=youtu.be\r\n","date":"16-03-2019","link":"1552760763881","category":"news"},{"id":"355","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Hatay Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli 2004 d\u00f6nemi Vergi M\u00fcfetti\u015fi Oben G\u00f6kay \u00d6ZMEN\u2019in babas\u0131 vefat etmi\u015f olup, yar\u0131n (16.03.2019) \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip Ankara Kar\u015f\u0131yaka mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedilecektir.","date":"15-03-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"354","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Erzurum Grup Baskanligi'nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfettisi Mustafa G\u00d6RAL'in (2007\/1 ) annesi vefat etmistir. Cenazesi 12.03.2019 sali g\u00fcn\u00fc \u00f6gle namazina m\u00fcteakip Narmanli Cami'nden kaldirilacaktir. Merhumeye Allah'tan Rahmet yakinlarina ba\u015fsagligi dileriz. ","date":"12-03-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"353","title":"Vergi Raporu Mart-2019 ","info":"Vergi Raporu Mart-2019 ","date":"06-03-2019","link":"1551880492002","category":"file"},{"id":"352","title":"Vergi Raporu Mart-2019","info":"Vergi Raporu Mart-2019","date":"06-03-2019","link":"1551872053073","category":"file"},{"id":"351","title":"Panele Davet","info":"Dernegimizce Vergi Haftasi Etkinlikleri kapsaminda d\u00fczenlenen panele iliskin ayrintili bilgiye asagida ki linkten ulasabilirsiniz.\nNot: Eryaman Hizmet Binasindan Saat 13:00, \u00c7atalhan Hizmet Binasindan Saat 13:15'de servis hareket edecek olup, d\u00f6n\u00fcs hizmeti de verilecektir.\nhttp:\/\/www.vmd.org.tr\/haber-88-panele-davet---.html","date":"04-03-2019","link":"1551700487283","category":"news"},{"id":"350","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Ankara Grup Baskanliginda gorev yapan meslekta\u015f\u0131m\u0131z Bayram AYDO\u011eDU'nun babasi vefat etmistir. Cenazesi yarin \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Samsun'un Alacam Ilcesinden kaldirilacaktir. \nMerhuma Allah'tan rahmet, yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"25-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"349","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Ankara Grup Baskanliginda gorev yapan meslekta\u015f\u0131m\u0131z Bayram AYDO\u011eDU'nun babasi vefat etmistir. Cenazesi yarin \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Samsun'un Alacam Ilcesinden kaldirilacaktir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"25-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"348","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Ankara Grup Baskanliginda gorev yapan meslekta\u015f\u0131m\u0131z Bayram AYDO\u011eDU'nun babasi vefat etmistir. Cenazesi yarin \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Samsun'un Alacam Ilcesinden kaldirilacaktir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"25-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"347","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Ankara Grup Baskanliginda gorev yapan meslekta\u015f\u0131m\u0131z Bayram AYDO\u011eDU'nun babasi vefat etmistir. Cenazesi yarin \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Samsun'un Alacam Ilcesinden kaldirilacaktir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"25-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"346","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Ankara Grup Baskanliginda gorev yapan meslekta\u015f\u0131m\u0131z Bayram AYDO\u011eDU'nun babasi vefat etmistir. Cenazesi yarin \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Samsun'un Alacam Ilcesinden kaldirilacaktir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakinlarina bassagligi dileriz.","date":"25-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"345","title":"\u0130zmir \u015eube Se\u00e7imlerimiz Yap\u0131ld\u0131...","info":"\nDerne\u011fimiz \u0130zmir \u015eube Se\u00e7imleri y\u00fcksek kat\u0131l\u0131mla ger\u00e7ekle\u015fmi\u015f olup, sonucunda Say\u0131n Esat BAL'\u0131n (VDK 5) listesi se\u00e7imi kazanm\u0131\u015ft\u0131r.\n\nYeni y\u00f6netim ve denetim kurulumuza ba\u015far\u0131lar diler, Genel Kurulumuza kat\u0131lan t\u00fcm konu\u015fmac\u0131lara, \u00dcstadlar\u0131m\u0131za ve Meslekta\u015flar\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr\u00fc bir bor\u00e7 biliriz.","date":"18-02-2019","link":"1550511884336","category":"news"},{"id":"344","title":"Genel Kurul","info":"Derne\u011fimiz \u0130stanbul \u015eubesi 18. ola\u011fan genel kurulu 23.02.2019 tarihinde saat 10.00 - 17.00 saatleri aras\u0131nda Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezinde yap\u0131lacakt\u0131r. \nT\u00fcm \u00fcyelerimizin kat\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nemli rica ederiz.\n\nOtel konumuna a\u015fa\u011f\u0131daki linkten ula\u015fabilirsiniz.\n\nhttps:\/\/www.gch.com.tr\/iletisim_ve_konum-452974.html\n\n","date":"18-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"343","title":"Allianz Sigorta Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 Anla\u015fmas\u0131 ","info":"De\u011ferli \u00fcyemiz, Allianz Sigorta ile yap\u0131lan sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131 anla\u015fmam\u0131z kapsam\u0131nda \u00fcyelerimiz ve ailelerine %23 indirim uygulanabilmektedir. FMC S\u0130GORTA Tel :(312)4682626 https:\/\/bit.ly\/2RWwvi1","date":"15-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"342","title":"Allianz Sigorta Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 Anla\u015fmas\u0131 ","info":"De\u011ferli \u00fcyemiz, Allianz Sigorta ile yap\u0131lan sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131 anla\u015fmam\u0131z kapsam\u0131nda \u00fcyelerimiz ve ailelerine %23 indirim uygulanabilmektedir. FMC S\u0130GORTA Tel :(312)4682626 https:\/\/bit.ly\/2RWwvi1","date":"15-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"341","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Kahramanmara\u015f K\u00fc\u00e7\u00fck ve Orta \u00d6l\u00e7ekli M\u00fckellefler Eski Grup Ba\u015fkan\u0131 Emekli Vergi M\u00fcfetti\u015fi Ahmet ERDO\u011eAN (1989) 13.02.2019 tarihinde kalp krizi sonucu vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 14.02.2019 tarihinde \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip Adana ili \u0130mamo\u011flu il\u00e7esi Camili Mahallesinde defnedilecektir.\nMeslekta\u015f\u0131m\u0131za Allahtan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ve camiam\u0131za ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"13-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"340","title":"test ","info":"test ","date":"12-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"339","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Gaziantep Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6rev yapmakta olan 2010\/2 d\u00f6nem Vergi M\u00fcfetti\u015fi Kaz\u0131m TEKD\u00d6\u015e'\u00fcn annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 12\/02\/2019 tarihinde Kahramanmara\u015f Merkez Yayla Camiinden ikindi namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip al\u0131n\u0131p \u015eeyh Adil mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"12-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"338","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Gaziantep Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6rev yapmakta olan 2010\/2 d\u00f6nem Vergi M\u00fcfetti\u015fi Kaz\u0131m TEKD\u00d6\u015e'\u00fcn annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 12\/02\/2019 tarihinde Kahramanmara\u015f Merkez Yayla Camiinden ikindi namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip al\u0131n\u0131p \u015eeyh Adil mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"12-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"337","title":"test ","info":"test ","date":"12-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"336","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Gaziantep Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6rev yapmakta olan 2010\/2 d\u00f6nem Vergi M\u00fcfetti\u015fi Kaz\u0131m TEKD\u00d6\u015e'\u00fcn annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 12\/02\/2019 tarihinde Kahramanmara\u015f Merkez Yayla Camiinden ikindi namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip al\u0131n\u0131p \u015eeyh Adil mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"12-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"335","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Gaziantep Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6rev yapmakta olan 2010\/2 d\u00f6nem Vergi M\u00fcfetti\u015fi Kaz\u0131m TEKD\u00d6\u015e'\u00fcn annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 12\/02\/2019 tarihinde Kahramanmara\u015f Merkez Yayla Camiinden ikindi namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip al\u0131n\u0131p \u015eeyh Adil mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"12-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"334","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Gaziantep Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6rev yapmakta olan 2010\/2 d\u00f6nem Vergi M\u00fcfetti\u015fi Kaz\u0131m TEKD\u00d6\u015e'\u00fcn annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 12\/02\/2019 tarihinde Kahramanmara\u015f Merkez Yayla Camiinden ikindi namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip al\u0131n\u0131p \u015eeyh Adil mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"12-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"333","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Gaziantep Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131`nda g\u00f6rev yapmakta olan 2010\/2 d\u00f6nem Vergi M\u00fcfetti\u015fi Kaz\u0131m TEKD\u00d6\u015e'\u00fcn annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi 12\/02\/2019 tarihinde Kahramanmara\u015f Merkez Yayla Camiinden ikindi namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip al\u0131n\u0131p \u015eeyh Adil mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.","date":"12-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"332","title":"Yard\u0131m Kampanyas\u0131 ","info":"De\u011ferli \u00dcyelerimiz,\r\nAnadolu Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli olan Mualla Kaya Karaku\u015f (1992 D\u00f6nem) \u00fcstad\u0131m\u0131z\u0131 maddi olarak da a\u011f\u0131r k\u00fclfeti olan uzun bir tedavi s\u00fcrecinin ard\u0131ndan 18.12.2018 tarihi \r\nitibar\u0131yla maalesef kaybetmi\u015f bulunuyoruz.\r\n\u00dcstad\u0131n geride kalan 8 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 I\u015eIL\u2019\u0131n bundan sonraki ya\u015fam\u0131na ve e\u011fitimine katk\u0131\r\nolmas\u0131 i\u00e7in Derne\u011fimiz T\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn Amac\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeki \u201cVergi M\u00fcfetti\u015flerinin birlik ve \r\nberaberli\u011fini, kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 yard\u0131mla\u015fma ve dayan\u0131\u015fma duygusunu geli\u015ftirmek ve sa\u011flamak\u201d maddesinin y\u00fckledi\u011fi sorumlulukla yard\u0131m kampanyas\u0131 ba\u015flat\u0131yoruz.\r\n\u00dcyelerimiz yapacaklar\u0131 yard\u0131mlar\u0131 30.04.2019 tarihine kadar a\u015fa\u011f\u0131da belirtilen hesap numaras\u0131na yat\u0131rabilirler.\r\nYard\u0131m kampanyas\u0131 hakk\u0131nda bilgi almak ya da g\u00f6r\u00fc\u015f ve \u00f6neri sunmak i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131da \r\nbelirtilen meslekta\u015flar\u0131m\u0131zla ileti\u015fime ge\u00e7ilebilir.\r\n\u00d6nemle Duyurulur. \n\r\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi\n\r\nG\u00fcl\u015fen TANRISEVER (\u0130stanbul) 536 477 47 41\r\nSerap Y\u00dcCEDA\u011e (\u0130stanbul) 532 366 12 29\r\nSong\u00fcl KAYA (Kocaeli) 533 359 71 21\r\nMelahat MUN\u0130PO\u011eLU (Kocaeli) 536 678 27 27\r\nMuharrem ERDAL (Antalya) 533326 60 90\r\nCanan G\u00dcRSU (Mu\u011fla) 532525 46 62\r\nNermin ATE\u015e (Ankara) 530 640 01 03\r\nBab\u00fcr ERDO\u011eAN (\u0130zmir) 535 972 48 96\n\r\nHESAP NUMARASI\r\nHALK BANKASI GOP ANKARA \u015eUBES\u0130\r\n\u015eUBE KODU:1331, HESAP NO:16100031\r\nIBAN :TR20 0001 2001 3310 0016 100031","date":"06-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"331","title":"test","info":"De\u011ferli \u00dcyelerimiz,\r\nAnadolu Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli olan Mualla Kaya Karaku\u015f (1992 D\u00f6nem) \u00fcstad\u0131m\u0131z\u0131 \r\nmaddi olarak da a\u011f\u0131r k\u00fclfeti olan uzun bir tedavi s\u00fcrecinin ard\u0131ndan 18.12.2018 tarihi \r\nitibar\u0131yla maalesef kaybetmi\u015f bulunuyoruz.\r\n\u00dcstad\u0131n geride kalan 8 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 I\u015eIL\u2019\u0131n bundan sonraki ya\u015fam\u0131na ve e\u011fitimine katk\u0131\r\nolmas\u0131 i\u00e7in Derne\u011fimiz T\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn Amac\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeki \u201cVergi M\u00fcfetti\u015flerinin birlik ve \r\nberaberli\u011fini, kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 yard\u0131mla\u015fma ve dayan\u0131\u015fma duygusunu geli\u015ftirmek ve sa\u011flamak\u201d\r\nmaddesinin y\u00fckledi\u011fi sorumlulukla yard\u0131m kampanyas\u0131 ba\u015flat\u0131yoruz.\r\n\u00dcyelerimiz yapacaklar\u0131 yard\u0131mlar\u0131 30.04.2019 tarihine kadar a\u015fa\u011f\u0131da belirtilen hesap \r\nnumaras\u0131na yat\u0131rabilirler.\r\nYard\u0131m kampanyas\u0131 hakk\u0131nda bilgi almak ya da g\u00f6r\u00fc\u015f ve \u00f6neri sunmak i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131da \r\nbelirtilen meslekta\u015flar\u0131m\u0131zla ileti\u015fime ge\u00e7ilebilir.\r\n\u00d6nemle Duyurulur\r\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi\r\nG\u00fcl\u015fen TANRISEVER (\u0130stanbul) 536 477 47 41\r\nSerap Y\u00dcCEDA\u011e (\u0130stanbul) 532 366 12 29\r\nSong\u00fcl KAYA (Kocaeli) 533 359 71 21\r\nMelahat MUN\u0130PO\u011eLU (Kocaeli) 536 678 27 27\r\nMuharrem ERDAL (Antalya) 533326 60 90\r\nCanan G\u00dcRSU (Mu\u011fla) 532525 46 62\r\nNermin ATE\u015e (Ankara) 530 640 01 03\r\nBab\u00fcr ERDO\u011eAN (\u0130zmir) 535 972 48 96\r\nHESAP NUMARASI\r\nHALK BANKASI GOP ANKARA \u015eUBES\u0130\r\n\u015eUBE KODU:1331, HESAP NO:16100031\r\nIBAN :TR20 0001 2001 3310 0016 100031","date":"06-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"330","title":"Yard\u0131m Kampanyas\u0131 ","info":"De\u011ferli \u00dcyelerimiz,\r\nAnadolu Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli olan Mualla Kaya Karaku\u015f (1992 D\u00f6nem) \u00fcstad\u0131m\u0131z\u0131 \r\nmaddi olarak da a\u011f\u0131r k\u00fclfeti olan uzun bir tedavi s\u00fcrecinin ard\u0131ndan 18.12.2018 tarihi \r\nitibar\u0131yla maalesef kaybetmi\u015f bulunuyoruz.\r\n\u00dcstad\u0131n geride kalan 8 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 I\u015eIL\u2019\u0131n bundan sonraki ya\u015fam\u0131na ve e\u011fitimine katk\u0131\r\nolmas\u0131 i\u00e7in Derne\u011fimiz T\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn Amac\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeki \u201cVergi M\u00fcfetti\u015flerinin birlik ve \r\nberaberli\u011fini, kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 yard\u0131mla\u015fma ve dayan\u0131\u015fma duygusunu geli\u015ftirmek ve sa\u011flamak\u201d\r\nmaddesinin y\u00fckledi\u011fi sorumlulukla yard\u0131m kampanyas\u0131 ba\u015flat\u0131yoruz.\r\n\u00dcyelerimiz yapacaklar\u0131 yard\u0131mlar\u0131 30.04.2019 tarihine kadar a\u015fa\u011f\u0131da belirtilen hesap \r\nnumaras\u0131na yat\u0131rabilirler.\r\nYard\u0131m kampanyas\u0131 hakk\u0131nda bilgi almak ya da g\u00f6r\u00fc\u015f ve \u00f6neri sunmak i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131da \r\nbelirtilen meslekta\u015flar\u0131m\u0131zla ileti\u015fime ge\u00e7ilebilir.\r\n\u00d6nemle Duyurulur. \n\r\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi\n\r\nG\u00fcl\u015fen TANRISEVER (\u0130stanbul) 536 477 47 41\r\nSerap Y\u00dcCEDA\u011e (\u0130stanbul) 532 366 12 29\r\nSong\u00fcl KAYA (Kocaeli) 533 359 71 21\r\nMelahat MUN\u0130PO\u011eLU (Kocaeli) 536 678 27 27\r\nMuharrem ERDAL (Antalya) 533326 60 90\r\nCanan G\u00dcRSU (Mu\u011fla) 532525 46 62\r\nNermin sATE\u015e (Ankara) 530 640 01 03\r\nBab\u00fcr ERDO\u011eAN (\u0130zmir) 535 972 48 96\n\r\nHESAP NUMARASI\n\r\nHALK BANKASI GOP ANKARA \u015eUBES\u0130\r\n\u015eUBE KODU:1331, HESAP NO:16100031\r\nIBAN :TR20 0001 2001 3310 0016 100031","date":"06-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"329","title":"Yard\u0131m Kampanyas\u0131 ","info":"De\u011ferli \u00dcyelerimiz,\n\r\nAnadolu Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli olan Mualla Kaya Karaku\u015f (1992 D\u00f6nem) \u00fcstad\u0131m\u0131z\u0131 maddi olarak da a\u011f\u0131r k\u00fclfeti olan uzun bir tedavi s\u00fcrecinin ard\u0131ndan 18.12.2018 tarihi itibar\u0131yla maalesef kaybetmi\u015f bulunuyoruz.\r\n\u00dcstad\u0131n geride kalan 8 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 I\u015eIL\u2019\u0131n bundan sonraki ya\u015fam\u0131na ve e\u011fitimine katk\u0131\r\nolmas\u0131 i\u00e7in Derne\u011fimiz T\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn Amac\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeki \u201cVergi M\u00fcfetti\u015flerinin birlik ve \r\nberaberli\u011fini, kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 yard\u0131mla\u015fma ve dayan\u0131\u015fma duygusunu geli\u015ftirmek ve sa\u011flamak\u201d\r\nmaddesinin y\u00fckledi\u011fi sorumlulukla yard\u0131m kampanyas\u0131 ba\u015flat\u0131yoruz.\r\n\u00dcyelerimiz yapacaklar\u0131 yard\u0131mlar\u0131 30.04.2019 tarihine kadar a\u015fa\u011f\u0131da belirtilen hesap numaras\u0131na yat\u0131rabilirler.\r\nYard\u0131m kampanyas\u0131 hakk\u0131nda bilgi almak ya da g\u00f6r\u00fc\u015f ve \u00f6neri sunmak i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131da \r\nbelirtilen meslekta\u015flar\u0131m\u0131zla ileti\u015fime ge\u00e7ilebilir.\r\n\u00d6nemle Duyurulur. \r\n\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi\n\r\nG\u00fcl\u015fen TANRISEVER (\u0130stanbul) 536 477 47 41\r\nSerap Y\u00dcCEDA\u011e (\u0130stanbul) 532 366 12 29\r\nSong\u00fcl KAYA (Kocaeli) 533 359 71 21\r\nMelahat MUN\u0130PO\u011eLU (Kocaeli) 536 678 27 27\r\nMuharrem ERDAL (Antalya) 533326 60 90\r\nCanan G\u00dcRSU (Mu\u011fla) 532525 46 62\r\nNermin ATE\u015e (Ankara) 530 640 01 03\r\nBab\u00fcr ERDO\u011eAN (\u0130zmir) 535 972 48 96\n\r\nHESAP NUMARASI\r\nHALK BANKASI GOP ANKARA \u015eUBES\u0130\r\n\u015eUBE KODU:1331, HESAP NO:16100031\r\nIBAN :TR20 0001 2001 3310 0016 100031","date":"06-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"328","title":"Vergi Raporu \u015eubat-2019 ","info":"Vergi Raporu \u015eubat-2019 ","date":"06-02-2019","link":"1549437159545","category":"file"},{"id":"327","title":"test ","info":"test ","date":"04-02-2019","link":"1549269421656","category":"file"},{"id":"326","title":"test ","info":"test ","date":"04-02-2019","link":"1549269421656","category":"file"},{"id":"325","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Samsun Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Mehmet Nurettin TOSUN'un (5. Promosyon) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn K\u0131r\u0131kkale Merkez Nokta Cami'den \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Merhumeye Allah'tan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"01-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"324","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ","info":"Samsun Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Mehmet Nurettin TOSUN'un (5. Promosyon) annesi vefat etmi\u015ftir. Cenazesi bug\u00fcn K\u0131r\u0131kkale Merkez Nokta Cami'den \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Merhumeye Allah'tan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dileriz.","date":"01-02-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"323","title":"Kan \u0130htiyac\u0131","info":"Ankarada g\u00f6revli 2009 promosyon meslekta\u015f\u0131m\u0131z Tuda Belenli Ceylan\u0131n annesi i\u00e7in acele a rh (+) kana ihtiya\u00e7 bulunmaktad\u0131r. \nKan vermek isteyenler i\u00e7in meslelta\u015f\u0131m\u0131z\u0131n telofonu 05073528476 d\u0131r. \nAcil \u015fifalar dileriz.","date":"30-01-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"322","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Ba\u015fkent Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli Vergi M\u00fcfetti\u015f Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mustafa Burak AYDO\u011eDU'nun babas\u0131 vefat etmistir. Cenazesi 29\/01\/2019 \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Kar\u015f\u0131yaka mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedilecektir. \nMerhuma Allah'tan rahmet, meslekta\u015f\u0131m\u0131za ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131rlar dileriz","date":"29-01-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"321","title":"twst","info":"test ","date":"29-01-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"320","title":"Ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131","info":"Izmir de g\u00f6rev yapmakta olan Vergi M\u00fcfettisi Zeki YILDIZ'in (1987 ) babasi vefat etmistir. Merhumun cenazesi Afyon Hocalar ilcesi Ihsaniye k\u00f6y\u00fcnde yarin ikindi namazini m\u00fctakiben defnedilecektir. \nMerhuma Allahtan rahmet sevenlerine sabirlar dileriz.","date":"24-01-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"319","title":"Duyuru","info":"De\u011ferli \u00fcstadlar\u0131m\u0131z sayg\u0131de\u011fer meslekta\u015flar\u0131m\u0131z,\n\nM\u00dcS\u0130AD taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen ve se\u00e7kin 100 davetlinin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u2018vefa gecesi' isimli organizasyonda mesle\u011fimizi ve derne\u011fimizi temsil ettik.\n\nCumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z say\u0131n Recep Tayyip ERDO\u011eAN'\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla ger\u00e7ekle\u015fen organizasyonda Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e, Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131zla k\u0131sa s\u00fcreli g\u00f6r\u00fc\u015fme f\u0131rsat\u0131 yakalam\u0131\u015ft\u0131r.\n\nOrganizasyona kat\u0131lan 3 ve 4. Promosyon mensubu 2 meslekta\u015f\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan Cumhurba\u015fkan\u0131 \u00f6zel kalem m\u00fcd\u00fcr\u00fc say\u0131n Hasan DO\u011eAN'a mesleki sorunlar\u0131m\u0131z\u0131 i\u00e7eren bilgi notu iletilmi\u015f, talep \u00fczerine irtibat telefonlar\u0131m\u0131z verilmi\u015ftir. \n\n\u0130lerleyen g\u00fcnlerde g\u00f6r\u00fc\u015febilmek temennisiyle g\u00f6r\u00fc\u015fme sonlanm\u0131\u015ft\u0131r.","date":"22-01-2019","link":"1548150016750","category":"news"},{"id":"318","title":"test ","info":"test ","date":"18-01-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"317","title":"Vergi Raporu Ocak 2019 \u00d6zel Say\u0131s\u0131 Yay\u0131nda ","info":"Vergi Raporu dergimiz \"Vergi Denetiminde Etkinlik\" konulu \u00d6zel say\u0131s\u0131 ile yay\u0131nda, \"Dergiler\" k\u0131sm\u0131ndan Vergi Raporu'nun tamam\u0131na \u00fccretsiz eri\u015febilirsiniz. ","date":"15-01-2019","link":"1547562035278","category":"news"},{"id":"316","title":"test","info":"test","date":"14-01-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"315","title":"test","info":"deneme","date":"14-01-2019","link":"1547490527108","category":"news"},{"id":"314","title":"ho\u015fgeldiniz test","info":"De\u011ferli \u015fube ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z, y\u00f6neticilerimiz, il temsilcilerimiz uygulamam\u0131za ho\u015fgeldiniz.","date":"14-01-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"313","title":"den","info":"den","date":"14-01-2019","link":"1547485628011","category":"news"},{"id":"312","title":"test ","info":"test ","date":"13-01-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"311","title":"test ","info":"test ","date":"13-01-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"310","title":"den","info":"g","date":"13-01-2019","link":"1547391024328","category":"news"},{"id":"309","title":"deneme","info":"d","date":"13-01-2019","link":"1547390937914","category":"news"},{"id":"308","title":"deneme","info":"deneme","date":"13-01-2019","link":"1547390482297","category":"news"},{"id":"307","title":"ziyaret","info":"16 May\u0131s 2018\nDe\u011ferli \u00fcstatlar\u0131m\u0131z ve meslekta\u015flar\u0131m\u0131z;\n \nGe\u00e7ti\u011fimiz bir ay i\u00e7erisinde Maliye Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Say\u0131n Dr. Cengiz YAV\u0130L\u0130O\u011eLU, Vergi Denetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n H\u00fcseyin KARAKUM, Vergi Denetim Kurulu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Say\u0131n Ferit TA\u015e Derne\u011fimiz Y\u00f6netim Kurulu taraf\u0131ndan makamlar\u0131nda ziyaret edilmi\u015f, mesleki sorunlar, beklentiler ve g\u00f6r\u00fc\u015flerimiz dile getirilmi\u015ftir.\n \nAyn\u0131 zamanda Y\u00fcr\u00fctmenin Yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131 Komisyonu \u00fcyesi olan Maliye Bakan Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Say\u0131n Dr. Cengiz YAV\u0130L\u0130O\u011eLU, Vergi Denetim Kurulunun yeni sistemdeki yap\u0131s\u0131yla ilgili olarak herhangi bir de\u011fi\u015fikli\u011fin bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etmi\u015flerdir.\n \nSay\u0131n Bakan Yard\u0131mc\u0131m\u0131za, yer de\u011fi\u015ftirme y\u00f6netmeli\u011fi ile ilgili olarak g\u00f6r\u00fc\u015f ve \u00f6nerilerimizi i\u00e7eren bir rapor takdim edilmi\u015ftir.\n \nVergi Denetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n H\u00fcseyin KARAKUM ile yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmede ise;\n \nKurul Ba\u015fkan\u0131m\u0131z, yer de\u011fi\u015ftirme y\u00f6netmeli\u011fi ile ilgili g\u00f6r\u00fc\u015f ve \u00f6nerilerimizi de i\u00e7eren taslak bir y\u00f6netmeli\u011fin haz\u0131rlanmas\u0131n\u0131n, Derne\u011fimizin de g\u00f6r\u00fc\u015f ve \u00f6nerileri ile s\u00fcrece aktif kat\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n faydal\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etmi\u015flerdir. Yer de\u011fi\u015ftirme y\u00f6netmeli\u011fi ile ilgili olarak g\u00f6r\u00fc\u015f ve \u00f6nerilerimizi i\u00e7eren bir rapor da Kurul Ba\u015fkan\u0131m\u0131za takdim edilmi\u015ftir.\n\n-Temmuz 2018 d\u00f6neminde zorunlu yer de\u011fi\u015ftirme i\u015flemlerinin uygulanmamas\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki talebimiz iletilmi\u015f, Say\u0131n Ba\u015fkan\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan da yer de\u011fi\u015ftirme y\u00f6netmeli\u011finde yap\u0131lmas\u0131 planlanan de\u011fi\u015fikliklerin Temmuz ay\u0131na yeti\u015ftirilememesi durumunda, 2018 zorunlu yer de\u011fi\u015ftirmesinin yumu\u015fat\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015f\u0131laca\u011f\u0131 ifade edilmi\u015ftir.\n\n -Performans sisteminde ya\u015fanan sorunlar hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgiler dile getirilmi\u015f, bu sistemin \u00f6zellikle M\u00fcfetti\u015f Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan ma\u011fduriyetlere (Yeterlik s\u0131nav\u0131na girilmeksizin memur kadrosuna atanma, yo\u011fun stres vb.) sebebiyet verdi\u011fi, dolay\u0131s\u0131yla performans de\u011ferlendirmesinin yeniden ele al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fi taraf\u0131m\u0131zca ifade edilmi\u015ftir. Kurul Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ise kimseye hakkaniyete ayk\u0131r\u0131 bir uygulama yap\u0131lmamas\u0131 noktas\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ve performans de\u011ferlendirmesini yeniden de\u011ferlendirdiklerini belirtmi\u015flerdir.\n \n- Kurul Ba\u015fkan\u0131m\u0131z 1, 2, 3, 4. Promosyona mensup meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n M\u00fcfetti\u015fli\u011fe atanmalar\u0131yla ilgili kurulca yap\u0131lacak i\u015flemlerin tamamlanm\u0131\u015f oldu\u011funu, bu atamalar\u0131n olmamas\u0131n\u0131n Vergi Denetim Kurulu d\u0131\u015f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini ifade etmi\u015flerdir.\n \n- 657 say\u0131l\u0131 kanunun 68\/B maddesi uygulamas\u0131 kapsam\u0131nda bu y\u0131la ili\u015fkin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n tamamlanmak \u00fczere oldu\u011fu, daha \u00f6nce bu kapsamda derece y\u00fckseltme i\u015flemi uygulanmayan ki\u015filer de dahil, s\u00fcresi gelenlerin t\u00fcm i\u015flemlerinin tamamlanarak Personel Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6nderilmek \u00fczere oldu\u011fu, oradan da h\u0131zla \u00e7\u0131karak i\u015flemlerin tamamlanmas\u0131n\u0131n beklendi\u011fi Kurul Ba\u015fkan\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan ifade edilmi\u015ftir.\n \n- Ba\u015fm\u00fcfetti\u015flik atamalar\u0131n\u0131n kuruldan \u00e7ok \u00f6nceden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131, bu i\u015flemlerle ilgili durumun Vergi Denetim Kurulu ile bir ilgisinin bulunmad\u0131\u011f\u0131, yeterlik s\u0131nav\u0131n\u0131 vermi\u015f say\u0131lanlar\u0131n Ba\u015fm\u00fcfetti\u015fli\u011fe atanmas\u0131 durumunun da de\u011ferlendirildi\u011fi Kurul Ba\u015fkan\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan ifade edilmi\u015ftir.\n \n- Bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te de Derne\u011fimizle ileti\u015fime a\u00e7\u0131k olundu\u011fu Kurul Ba\u015fkan\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan ifade edilmi\u015ftir.\n \nVergi Denetim Kurulu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Say\u0131n Ferit TA\u015e ile yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmede ise,\n\n- \u00d6ncelikle yeni g\u00f6revlerinin hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki temennilerimiz iletilmi\u015f, yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde ise uygulamada ya\u015fanan sorunlar detayl\u0131 olarak dile getirilmi\u015f, bu sorunlar yaz\u0131l\u0131 olarak da kendilerine teslim edilmi\u015ftir. Kendisi de t\u00fcm meslekta\u015flar\u0131m\u0131za selam ve h\u00fcrmetlerini ileterek, e\u015finin de vergi m\u00fcfetti\u015f yard\u0131mc\u0131s\u0131 olmas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla t\u00fcm sorunlar\u0131 ya\u015fayarak bildi\u011fini ve t\u00fcm meslekta\u015flar\u0131m\u0131za kap\u0131s\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131k oldu\u011funu belirterek, do\u011fru ve yap\u0131c\u0131 ileti\u015fim kurarak ve empati yaparak sorunlar\u0131n \u00e7o\u011funun elbirli\u011fiyle h\u0131zla \u00e7\u00f6z\u00fclebilece\u011fini ifade etmi\u015flerdir.\n\nBilgilerinize sunar\u0131z.","date":"12-01-2019","link":"1547288298669","category":"news"},{"id":"306","title":"Ankara \u00c7al\u0131\u015ftay\u0131","info":"27 Kas\u0131m 2018\nDernek faaliyetlerimiz hakk\u0131nda bilgi vermek ve meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015f ve \u00f6nerilerini alabilmek amac\u0131yla 23-24 Kas\u0131mda \u015eube Ba\u015fkanlar\u0131, \u015eube Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyeleri, \u0130l Temsilcileri ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131zda bizi yaln\u0131z b\u0131rakmayan farkl\u0131 promosyonlardan 60 meslekta\u015f\u0131m\u0131z\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla Ankara\u2019da bir \u00e7al\u0131\u015ftay d\u00fczenlenmi\u015ftir. \n\nDerne\u011fimizce yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin\/\u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n sonu\u00e7lar\u0131 kat\u0131l\u0131mc\u0131lar ile payla\u015f\u0131lm\u0131\u015f olup vergi denetim kurulunun yap\u0131lanmas\u0131yla birlikte; etkin vergi incelemesi, rotasyon, performans sistemine y\u00f6nelik alternatif \u00e7\u00f6z\u00fcmler \u00fczerinde de isti\u015fareler yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.","date":"11-01-2019","link":"1547235815855","category":"news"},{"id":"305","title":"Makam Ziyareti","info":"26 Eyl\u00fcl 2018\nAk Parti Genel Ba\u015fkan Vekili, \u0130stanbul Milletvekili Say\u0131n Numan KURTULMU\u015e'a camiam\u0131z ad\u0131na yeni g\u00f6revinde ba\u015far\u0131lar diledik. \u0130lerleyen g\u00fcnlerde dernek y\u00f6netim kurulumuz olarak kendisini ziyaret etmek ve ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapmak konusunda mutab\u0131k kald\u0131k.","date":"11-01-2019","link":"1547235465711","category":"news"},{"id":"304","title":"Vergi Kongresi","info":"13 Nisan 2018\nGenel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e, 14. Vergi Kongresinde \"T\u00fcrk Vergi Sisteminin Vergi Denetimi A\u00e7\u0131s\u0131ndan De\u011ferlendirilmesi ve Cezalar\u0131n Cayd\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131\" konusunda konu\u015fma yapm\u0131\u015f olup, kongreye konu\u015fmac\u0131 olarak kat\u0131lan Maliye Bakan\u0131 Say\u0131n Naci A\u011eBAL ile yakla\u015f\u0131k 10 dakikal\u0131k bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapm\u0131\u015ft\u0131r. Mesleki konulara ili\u015fkin ilerleyen g\u00fcnlerde g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclmesi hususunda Say\u0131n Bakan ile mutab\u0131k kal\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r.","date":"11-01-2019","link":"1547235325867","category":"news"},{"id":"303","title":"Makam Ziyareti","info":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e ve Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyelerimizce son 2 hafta i\u00e7erisinde;\n\nPlan B\u00fct\u00e7e Komisyonu \u00fcyesi ve Komisyon S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Gaziantep Milletvekili Sn.Nejat KO\u00c7ER,\n\nAkp eski Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131\/ Genel Sekreteri Amasya Milletvekili Sn.Haluk \u0130PEK,\n\nMhp Gurup Ba\u015fkan Vekili Samsun Milletvekili Sn. Erhan Usta,\n\nAK Parti Ankara \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Sn. M.Nedim YAMALI,\n\nMakamlar\u0131nda ziyaret edilmi\u015ftir. \n\nG\u00f6r\u00fc\u015fmelerde mesleki sorunlar\u0131m\u0131z g\u00fcndeme gelmi\u015f, \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00f6nerileri konusunda kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015f veri\u015finde bulunulmu\u015ftur.\n\nDe\u011ferli meslekta\u015flar\u0131m\u0131z,\n\n8 Mart 2018\n\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde \u00f6nemli kav\u015faklar d\u00f6n\u00fcm noktalar\u0131 mesle\u011fimizi beklemektedir. \n\nDernekler g\u00fc\u00e7lerini \u00fcyelerinden al\u0131rlar, bu s\u00fcre\u00e7te t\u00fcm meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ilgi ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ihtiya\u00e7 duyuyoruz, etkili makamlardan randevu alabilecek meslekta\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n bize ula\u015fmalar\u0131 hususunda \u00e7a\u011fr\u0131da bulunuyoruz, hatta sadece fikir vermek i\u00e7in dahi bize ula\u015fman\u0131z\u0131 rica ediyoruz.","date":"11-01-2019","link":"1547235266740","category":"news"},{"id":"302","title":"\u0130zmir \"Vergi Sistemine G\u00fcven\" paneli","info":"4 Mart 2018\nDerne\u011fimizce \u0130zmirde d\u00fczenlenen Vergi Sistemine G\u00fcven konulu panel b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc...\nMedyada konuya ili\u015fkin \u00e7\u0131kan haberlerin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc a\u015fa\u011f\u0131daki gibidir,\n\nhttps:\/\/www.memurlar.net\/haber\/731678\/vergi-mufettisligi-yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali.html\n\nhttp:\/\/www.haber7.com\/izmir\/2563166-vergi-sistemine-olan-guven-paneli\n\nhttp:\/\/www.mynet.com\/haber\/guncel\/yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali-3799760-1\n\nhttps:\/\/www.haberler.com\/yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali-10615332-haberi\/\n\nhttps:\/\/www.yeniakit.com.tr\/haber\/yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali-430222.html\n\nhttps:\/\/www.sondakika.com\/haber\/haber-yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali-10615332\/\n\nhttp:\/\/www.milliyet.com.tr\/yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali-izmir-yerelhaber-2629576\/\n\nhttp:\/\/www.karar.com\/izmir\/yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali-772567\n\nhttp:\/\/www.kamuajans.com\/siyaset\/vergi-mufettisligi-yeterlik-sinavinin-bir-standardi-\nolmali-h522257.html\n\nhttp:\/\/www.gazeteyenigun.com.tr\/yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali\/180594\/","date":"11-01-2019","link":"1547235188790","category":"news"},{"id":"301","title":"\u0130zmir \"Vergi Sistemine G\u00fcven\" konulu panel","info":"Derne\u011fimizce \u0130zmirde d\u00fczenlenen Vergi Sistemine G\u00fcven konulu panel b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc...\nMedyada konuya ili\u015fkin \u00e7\u0131kan haberlerin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc a\u015fa\u011f\u0131daki gibidir,\n\nhttps:\/\/www.memurlar.net\/haber\/731678\/vergi-mufettisligi-yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali.html\n\nhttp:\/\/www.haber7.com\/izmir\/2563166-vergi-sistemine-olan-guven-paneli\n\nhttp:\/\/www.mynet.com\/haber\/guncel\/yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali-3799760-1\n\nhttps:\/\/www.haberler.com\/yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali-10615332-haberi\/\n\nhttps:\/\/www.yeniakit.com.tr\/haber\/yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali-430222.html\n\nhttps:\/\/www.sondakika.com\/haber\/haber-yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali-10615332\/\n\nhttp:\/\/www.milliyet.com.tr\/yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali-izmir-yerelhaber-2629576\/\n\nhttp:\/\/www.karar.com\/izmir\/yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali-772567\n\nhttp:\/\/www.kamuajans.com\/siyaset\/vergi-mufettisligi-yeterlik-sinavinin-bir-standardi-\nolmali-h522257.html\n\nhttp:\/\/www.gazeteyenigun.com.tr\/yeterlik-sinavinin-bir-standardi-olmali\/180594\/","date":"11-01-2019","link":"1547234624466","category":"news"},{"id":"300","title":"Ziyaret","info":"24 Ocak 2018\nDe\u011ferli \u00fcstatlar\u0131m\u0131z ve meslekta\u015flar\u0131m\u0131z;\n\nGenel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e 22.01.2018 tarihinde Milliyet\u00e7i Hareket Partisi Gurup Ba\u015fkan Vekili Manisa Milletvekili Sn. Erkan AK\u00c7AY'\u0131 makamlar\u0131nda ziyaret etmi\u015flerdir. \n\nBir saatten fazla s\u00fcren ziyarette Derne\u011fimiz ve Vergi Denetim Kurulu hakk\u0131nda bilgi verilmi\u015f, mesleki sorunlar payla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. \n\nG\u00f6r\u00fc\u015fme de halen atamalar\u0131 yap\u0131lamayan VDK 1-2-3-4 promosyon meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 maddi ve manevi sorunlar g\u00fcndeme gelmi\u015f, Say\u0131n Milletvekili ilerleyen g\u00fcnlerde konunun bizzat takip\u00e7isi olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015ftir.\n\nSay\u0131n Milletvekilimize g\u00f6sterdi\u011fi hassasiyetten ve samimiyetinden dolay\u0131 Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi olarak te\u015fekk\u00fcr ederiz.","date":"11-01-2019","link":"1547234235693","category":"news"},{"id":"299","title":"27.10.2018 Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi \u00c7al\u0131\u015ftay\u0131 ","info":"Dernek faaliyetlerimiz hakk\u0131nda bilgi vermek ve meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015f ve \u00f6nerilerini alabilmek amac\u0131yla 23-24 Kas\u0131mda \u015eube Ba\u015fkanlar\u0131, \u015eube Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyeleri, \u0130l Temsilcileri ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131zda bizi yaln\u0131z b\u0131rakmayan farkl\u0131 promosyonlardan 60 meslekta\u015f\u0131m\u0131z\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla Ankara\u2019da \u00e7al\u0131\u015ftay d\u00fczenlenmi\u015ftir.","date":"10-01-2019","link":"1547147228986","category":"news"},{"id":"298","title":"14.10.2018 Yenilenen Makale Y\u00f6netim Sistemi ","info":"Vergi Raporu Dergisi Makale Y\u00f6netim Sistemi Vergi Raporu sitesinden ayri, telifi dernegimize ait \u00f6zg\u00fcn bir panel olarak tasarlandi. \nYazarin, makalesinin her asamasini bildirimlerle de takip edecegi ve g\u00f6recegi sekilde kullanici dostu bir aray\u00fczle kullanima acilmistir. \nT\u00fcm \u00fcyelerimiz mevcut kullanici adi ve parolalariyla sisteme makale.vergiraporu.com.tr adresinden girebilirler.","date":"10-01-2019","link":"1547147100691","category":"news"},{"id":"297","title":"08.10.2018 Say\u0131n Bakan\u0131m\u0131z Berat Albayrak'\u0131n Bursa","info":"Hazine ve Maliye Bakan\u0131m\u0131z Say\u0131n Berat Albayrak Bursa temaslar\u0131 kapsam\u0131nda Bursa Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 ziyaret ederek Grup Ba\u015fkan\u0131m\u0131zdan bilgi alm\u0131\u015ft\u0131r. Say\u0131n Bakan\u0131m\u0131za nazik ziyaretlerinden dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ederiz.","date":"10-01-2019","link":"1547146998822","category":"news"},{"id":"296","title":"test'de","info":"test ","date":"10-01-2019","link":"1547146520824","category":"news"},{"id":"295","title":"22.12.2018 10. Promosyon Vergi M\u00fcfetti\u015fi Yard\u0131mc\u0131l","info":"Derne\u011fimizce d\u00fczenlen organizasyonda Kurul Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131m\u0131z, E\u011fitim Grup Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ve Grup Ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla temel e\u011fitimi devam etmekte olan 10. Promosyon meslekta\u015flar\u0131m\u0131zla bir araya geldik...","date":"10-01-2019","link":"1547146463663","category":"news"},{"id":"294","title":"test'de","info":"test'de","date":"10-01-2019","link":"1547146455258","category":"news"},{"id":"293","title":"test'''deneme","info":"test ","date":"10-01-2019","link":"1547146359467","category":"news"},{"id":"292","title":"deneme'de","info":"dnwkifoao","date":"10-01-2019","link":"1547146298018","category":"news"},{"id":"291","title":"dkakkxks'kfkakdk","info":"dememe ","date":"10-01-2019","link":"1547146150541","category":"news"},{"id":"290","title":"22.09.2018 Makam Ziyareti ","info":"Derne\u011fimiz Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri, Vergi Denetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n H\u00fcseyin KARAKUM\u2019 u makam\u0131nda ziyaret etmi\u015flerdir.\n\nYap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmede mesleki sorunlar ve \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00f6nerileri dile getirilmi\u015ftir.","date":"10-01-2019","link":"1547146034251","category":"news"},{"id":"289","title":"deneme ","info":"kckqkadkkqks'jdwjjxjsk","date":"10-01-2019","link":"1547145989670","category":"news"},{"id":"288","title":"deneme'deeddk","info":"fkkwkkfkek","date":"10-01-2019","link":"1547145893763","category":"news"},{"id":"287","title":"deneme'de","info":"dekfkek","date":"10-01-2019","link":"null","category":"anno"},{"id":"286","title":"17.05.2018 Makam Ziyareti","info":"Derne\u011fimiz Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri, Vergi Denetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n H\u00fcseyin KARAKUM\u2019 u makam\u0131nda ziyaret etmi\u015flerdir.\n\nYap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmede mesleki sorunlar ve \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00f6nerileri dile getirilmi\u015ftir.","date":"10-01-2019","link":"1547145713816","category":"news"},{"id":"285","title":"deneme'de","info":"deneme","date":"10-01-2019","link":"1547145665939","category":"news"},{"id":"284","title":"13.04.2018 14.Vergi Kongresi","info":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e, 14. Vergi Kongresinde \"T\u00fcrk Vergi Sisteminin Vergi Denetimi A\u00e7\u0131s\u0131ndan De\u011ferlendirilmesi ve Cezalar\u0131n Cayd\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131\" konulu konu\u015fma yapm\u0131\u015f ve kongreye konu\u015fmac\u0131 olarak kat\u0131lan Maliye Bakan\u0131 Say\u0131n Naci A\u011eBAL ile bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015flerdir. #14vergikongresi","date":"10-01-2019","link":"1547145517312","category":"news"},{"id":"283","title":"08.03.2018 Makam Ziyareti","info":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e,\nAK Parti Ankara \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Mustafa Nedim Yamal\u0131' y\u0131 makamlar\u0131nda ziyaret etmi\u015flerdir.","date":"10-01-2019","link":"1547145178528","category":"news"},{"id":"282","title":"04.03.2018 Derne\u011fimizce Prof. Dr. \u0130lber Ortayl\u0131 Ka","info":"Derne\u011fimizce Prof. Dr. \u0130lber ORTAYLI'n\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla Ankara'da d\u00fczenlenen konferans gerek meslekta\u015flar\u0131m\u0131z, gerekse ulusal medyadan b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc. \nEtkinli\u011fimize \u00fccret almadan kat\u0131lan hocam\u0131za,\n400 ki\u015filik salonu doldurup konferans\u0131 ayakta takip eden meslekta\u015flar\u0131m\u0131za, davetlilere,\nProgram\u0131 takip eden,\nKanal D\nCNNT\u00fcrk\nHaberT\u00fcrk\nAnadolu Ajans\u0131\nDHA\n\u0130HA\nMilli Gazete\nTV5 \n\u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131na te\u015fekk\u00fcr ederiz...\n\nKonferansa ait baz\u0131 haber linkleri a\u015fa\u011f\u0131daki gibidir...\n\nhttps:\/\/www.cnnturk.com\/turkiye\/ilber-ortayli-almanyada-fetocu-cok-profesor-var\n\nhttp:\/\/www.hurriyet.com.tr\/dunya\/ilber-ortayli-almanyada-fetocu-cok-profesor-var-40758521\n\nhttp:\/\/www.posta.com.tr\/prof-dr-ilber-ortayli-cumhurbaskanina-yanlis-bilgi-veriliyor-haberi-1388165\n\nhttp:\/\/www.milliyet.com.tr\/prof-dr-ilber-ortayli-almanya-da-feto-ankara-yerelhaber-2629355\/\n\nhttp:\/\/www.aksam.com.tr\/guncel\/prof-dr-ilber-ortayli-almanyada-fetocu-cok-profesor-var\/haber-712676\n\nhttp:\/\/www.haberturk.com\/yerel-haberler\/14744103-abd-gunesin-altindaki-her-seyi-duzeltebilecek-memleket-degil\n\nhttp:\/\/www.star.com.tr\/guncel\/prof-dr-ilber-ortayli-almanyada-fetocu-cok-profesor-var-haber-1315456\/\n\nhttp:\/\/www.internethaber.com\/ilber-ortayli-cumhurbaskanina-yanlis-bilgi-veriliyor-1851700h.htm\n\nhttp:\/\/www.cumhuriyet.com.tr\/haber\/turkiye\/936102\/Prof._Dr._ilber_Ortayli__Almanya_da_FETO_cu_cok_profesor_var.html\n\nhttp:\/\/www.milligazete.com.tr\/haber\/1510014\/butun-fabrikalar-boyle-gitti\n\nhttp:\/\/www.karar.com\/ankara\/prof-dr-ilber-ortayli-almanyada-fetocu-cok-profesor-var-772493\n\nhttp:\/\/www.mynet.com\/haber\/guncel\/ilber-ortayli-cumhurbaskani-na-yanlis-bilgi-veriliyor-3801970-1\n\nhttps:\/\/www.yeniakit.com.tr\/haber\/prof-dr-ilber-ortayli-almanyada-fetocu-cok-profesor-var-430267.html\n\nhttp:\/\/www.gunes.com\/gundem\/prof-dr-ilber-ortayli-almanyada-fetocu-cok-profesor-var-855130\n\nhttps:\/\/www.birgun.net\/haber-detay\/ilber-ortayli-almanya-da-feto-cu-cok-profesor-var-206439.html","date":"10-01-2019","link":"1547145036674","category":"news"},{"id":"281","title":"24.01.2018 Makam Ziyareti","info":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e 22.01.2018 tarihinde Milliyet\u00e7i Hareket Partisi Gurup Ba\u015fkan Vekili Manisa Milletvekili Sn. Erkan AK\u00c7AY'\u0131 makamlar\u0131nda ziyaret etmi\u015flerdir.","date":"10-01-2019","link":"1547144577462","category":"news"},{"id":"280","title":"17.10.2017 Makam Ziyareti","info":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e ve \u0130stanbul \u015eube Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. Musa DEN\u0130Z Ak Parti \u0130stanbul Milletvekili Sn. MET\u0130N K\u00dcL\u00dcNK'\u00fc ziyaret etmi\u015flerdir.","date":"10-01-2019","link":"1547144425637","category":"news"},{"id":"279","title":"23.09.2017 Makam Ziyareti","info":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e, Ak Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 (Ekonomi) Bing\u00f6l Milletvekili Sn. Cevdet YILMAZ'\u0131 ziyaret etmi\u015flerdir.","date":"10-01-2019","link":"1547144347372","category":"news"},{"id":"278","title":"18.09.2017 Makam Ziyareti","info":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e ve Genel Sekreterimiz Sn. Tar\u0131k DEM\u0130RHAN, Maliye Bakan Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Sn. Dr. Cengiz YAV\u0130L\u0130O\u011eLU' nu makamlar\u0131nda ziyaret etmi\u015flerdir.","date":"10-01-2019","link":"1547144284471","category":"news"},{"id":"277","title":"Makam Ziyareti","info":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e ve Genel Sekreterimiz Sn. Tar\u0131k DEM\u0130RHAN, Maliye Bakan Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Sn. Dr. Cengiz YAV\u0130L\u0130O\u011eLU' nu makamlar\u0131nda ziyaret etmi\u015flerdir.","date":"10-01-2019","link":"1547144130159","category":"news"},{"id":"276","title":"10.07.2017 Vergi Denetim Kurulu 6 Ya\u015f\u0131nda ","info":"10.07.2011 tarihinde Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n \u00fcst\u00fcn \u00f6ng\u00f6r\u00fc ve kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile kurulan Vergi Denetim Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 6 ya\u015f\u0131nda...\n\nVergi Denetim Kurulunun kurulmas\u0131yla eski, verimsiz ve da\u011f\u0131n\u0131k yap\u0131lardan, \u00e7a\u011f\u0131m\u0131z\u0131n gereklerine uygun bir yap\u0131ya ge\u00e7ilmi\u015ftir. \nMaliye Bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak faaliyet g\u00f6steren Vergi Denetim Kurulu 2011 y\u0131l\u0131ndan itibaren be\u015feri sermayesini 8.500 nitelikli vergi m\u00fcfetti\u015fine \u00e7\u0131karm\u0131\u015f ve vergi denetimi y\u00f6n\u00fcnden Cumhuriyet tarihimizin en ba\u015far\u0131l\u0131 inceleme sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 elde etmi\u015ftir. \nTecr\u00fcbeli, gen\u00e7 ve dinamik Vergi M\u00fcfetti\u015fleri vergi denetimi ve kay\u0131t d\u0131\u015f\u0131 ekonomiyle m\u00fccadele konusunda etkin ve cayd\u0131r\u0131c\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar yapmaktad\u0131r.\nBilindi\u011fi \u00fczere teror \u00f6rg\u00fctlerinin mali kaynaklar\u0131n\u0131n kesilmesi terorizmle m\u00fccadelede etkin bir y\u00f6ntemidir.\n\nBu ba\u011flamda Vergi Mufettisleri;\nFet\u00f6\/Pdy soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda kurulan komisyonlara Ba\u015fkanl\u0131k yapmakta, g\u00f6revin niteli\u011fi gere\u011fi gizlilik gerektiren pek \u00e7ok incelemeyi y\u00fcr\u00fctmektedirler.\nKendilerine tevdi edilen g\u00f6revleri lay\u0131\u011f\u0131yla yerine getiren Vergi Mufettisleri, Vergi Denetim Kurulunun 6. Y\u0131l\u0131nda halen kamuda zorunlu yer de\u011fi\u015ftirmeye tabi tek M\u00fcfetti\u015f unvan\u0131na sahip olmaktan rahats\u0131z olmaktad\u0131rlar.\nZorunlu yer de\u011fi\u015ftirme, Vergi M\u00fcfetti\u015flerinin moral ve motivasyonunu d\u00fc\u015f\u00fcrmekte gelecek plan\u0131 yapmalar\u0131n\u0131 guclestirmektedir. Kamu hizmetinin etkin, verimli ve kesintisiz verilebilmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde zorunlu yer de\u011fi\u015ftirme konusunda d\u00fczenlemeler yap\u0131laca\u011f\u0131 hususunda inanc\u0131m\u0131z tamd\u0131r.\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri olarak Devletimizin bekas\u0131 i\u00e7in ge\u00e7mi\u015fte oldu\u011fu gibi gelecekte de fedak\u00e2rca \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131m\u0131zi beyan eder, verdi\u011fi desteklerden dolay\u0131 Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip ERDO\u011eAN'a te\u015fekk\u00fcr ederiz.\n\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi\nYonetim Kurulu\nhttp:\/\/www.yenisafak.com\/ekonomi\/300-bin-vergi-mukellefine-inceleme-2752685","date":"10-01-2019","link":"1547143510500","category":"news"},{"id":"275","title":"19.06.2017 Konyada \u0130ftar Yeme\u011fi ","info":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e, Konya Valisi Sn. Yakup CANBOLAT ve Konya Grup Ba\u015fkan\u0131 Sn. Ali YILDIZ'\u0131n da kat\u0131l\u0131mlar\u0131yla ger\u00e7ekle\u015fen, Akademi Komisyonu Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. Dr. Mustafa G\u00f6ktu\u011f KAYA taraf\u0131ndan organize edilen iftar program\u0131nda Konya'da g\u00f6revli \u00fcyelerimizle biraraya gelmi\u015ftir.","date":"10-01-2019","link":"1547132219780","category":"news"},{"id":"274","title":"19.06.2017 Konyada \u0130ftar Yeme\u011fi ","info":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e, Konya Valisi Sn. Yakup CANBOLAT ve Konya Grup Ba\u015fkan\u0131 Sn. Ali YILDIZ'\u0131n da kat\u0131l\u0131mlar\u0131yla ger\u00e7ekle\u015fen, Akademi Komisyonu Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. Dr. Mustafa G\u00f6ktu\u011f KAYA taraf\u0131ndan organize edilen iftar program\u0131nda Konya'da g\u00f6revli \u00fcyelerimizle biraraya gelmi\u015ftir.","date":"10-01-2019","link":"1547132219780","category":"news"},{"id":"273","title":"19.06.2017 Konya'da \u0130ftar Yeme\u011fi ","info":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e, Konya Valisi Sn. Yakup CANBOLAT ve Konya Grup Ba\u015fkan\u0131 Sn. Ali YILDIZ'\u0131n da kat\u0131l\u0131mlar\u0131yla ger\u00e7ekle\u015fen, Akademi Komisyonu Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. Dr. Mustafa G\u00f6ktu\u011f KAYA taraf\u0131ndan organize edilen iftar program\u0131nda Konya'da g\u00f6revli \u00fcyelerimizle biraraya gelmi\u015ftir.","date":"10-01-2019","link":"1547132130712","category":"news"},{"id":"272","title":"19.06.2017 Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Fet\u00f6n\u00fcn Mali Kaynakl","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi (VMD) Genel Ba\u015fkan\u0131 \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f, ter\u00f6rle m\u00fccadelede vergi m\u00fcfetti\u015flerinin etkin rol ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Kubu\u015f, \"Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin mali kaynaklar\u0131n\u0131n kesilmesinde vergi m\u00fcfetti\u015fleri \u00f6nemli bir g\u00f6revi yerine getiriyor\" dedi.\nVMD Konya Temsilcili\u011fi taraf\u0131ndan Ramada Otel\u2019de d\u00fczenlenen iftar program\u0131na kat\u0131lan VMD Genel Bakan\u0131 \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f, yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin mali aya\u011f\u0131yla m\u00fccadeleye de\u011findi.\nhttp:\/\/m.milliyet.com.tr\/vergi-mufettisleri-feto-nun-mali-kaynaklarinin-konya-yerelhaber-2117054\/","date":"10-01-2019","link":"1547131937152","category":"news"},{"id":"271","title":"16.06.2017 Vergi M\u00fcfetti\u015fleri, Fet\u00f6'n\u00fcn Mali Kayna","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi (VMD) Genel Ba\u015fkan\u0131 \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f, ter\u00f6rle m\u00fccadelede vergi m\u00fcfetti\u015flerinin etkin rol ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Kubu\u015f, \"Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin mali kaynaklar\u0131n\u0131n kesilmesinde vergi m\u00fcfetti\u015fleri \u00f6nemli bir g\u00f6revi yerine getiriyor\" dedi.\nVMD Konya Temsilcili\u011fi taraf\u0131ndan Ramada Otel\u2019de d\u00fczenlenen iftar program\u0131na kat\u0131lan VMD Genel Bakan\u0131 \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f, yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin mali aya\u011f\u0131yla m\u00fccadeleye de\u011findi.\nHaberin detaylarina a\u015fa\u011f\u0131daki linkten ula\u015fabilirsiniz.\nhttp:\/\/m.milliyet.com.tr\/vergi-mufettisleri-feto-nun-mali-kaynaklarinin-konya-yerelhaber-2117054\/","date":"10-01-2019","link":"1547131495353","category":"news"},{"id":"270","title":"16.06.2017 Mersin Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki \u00dcyelerimiz ","info":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e, Mersin \u0130l Temsilcimiz Sn. \u015eahin BI\u00c7AK taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen toplant\u0131da Mersin Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'nda g\u00f6revli \u00fcyelerimizle g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde bulunmu\u015ftur.\nYap\u0131lan toplant\u0131, organize edilen iftar yeme\u011fiyle sona ermi\u015ftir.","date":"10-01-2019","link":"1547131016982","category":"news"},{"id":"269","title":"16.06.2017 Mersin Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndaki \u00dcyelerimiz","info":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e, Mersin \u0130l Temsilcimiz Sn. \u015eahin BI\u00c7AK taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen toplant\u0131da Mersin Grup Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'nda g\u00f6revli \u00fcyelerimizle g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde bulunmu\u015ftur.\n\nYap\u0131lan toplant\u0131, organize edilen iftar yeme\u011fiyle sona ermi\u015ftir.","date":"10-01-2019","link":"1547130743698","category":"news"},{"id":"268","title":"15.05. 2017 Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derneginde Yeni D\u00f6n","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi (VMD) 27. Ola\u011fan Genel Kurulu\u2019nda \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f genel ba\u015fkan se\u00e7ildi.\nHaberin detaylarina a\u015fa\u011f\u0131daki linkten ulasabilirsiniz. \n\nhttps:\/\/m.sondakika.com\/haber\/haber-vergi-mufettisleri-dernegi-nde-yeni-donem-9616603\/\n\n\n","date":"10-01-2019","link":"1547130472694","category":"news"},{"id":"267","title":"02.06. 2017 \u0130ftar Yeme\u011fi ","info":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sn. \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e, 02.06.2017 tarihinde \u0130l Temsilcimiz Sn. \u00d6mer Faruk ATAK taraf\u0131ndan organize edilen iftarda Kayseri'de g\u00f6rev yapan \u00fcyelerimizle biraraya gelmi\u015ftir. \nKayseri Valisi Sn. S\u00fcleyman KAM\u00c7I 'n\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 etkinlikte, Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z \u00fcyelerimizle birebir ileti\u015fim kurma imkan\u0131 bulmu\u015ftur.","date":"10-01-2019","link":"1547130233270","category":"news"},{"id":"266","title":"Deneme","info":"Deneme haber","date":"08-01-2019","link":"1546955533525","category":"news"},{"id":"265","title":"Vergi Raporu Ocak-2019","info":"Vergi Raporu Ocak-2019","date":"08-01-2019","link":"1546954603893","category":"file"},{"id":"264","title":"deneme ","info":"deneme","date":"29-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"263","title":"deneme","info":"deneme haber","date":"29-12-2018","link":"1546111544145","category":"news"},{"id":"262","title":"cenaze ","info":"cenaze","date":"29-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"259","title":"Muhasebe Kongresi","info":"Haber 8-19 Ekim 2018\nT\u00dcRMOB taraf\u0131ndan bu sene yirmincisi d\u00fczenlenen Muhasebe Kongresine derne\u011fimizi temsilen y\u00f6netim kurulu \u00fcyelerimizle birlikte kat\u0131ld\u0131k.","date":"29-12-2018","link":"1546094618512","category":"news"},{"id":"258","title":"Makam Ziyareti","info":"Haber 7-19 Ekim 2018\nDernek y\u00f6netim kurulu olarak Bakan Dan\u0131\u015fman\u0131m\u0131z Say\u0131n Mustafa TA\u015eKIN ve Bakan Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Say\u0131n Dr.Nureddin NEBAT\u0130'yi makamlar\u0131nda ziyaret ederek yeni g\u00f6revlerinde camiam\u0131z ad\u0131na ba\u015far\u0131lar diledik. Mesle\u011fimiz ile ilgili pek \u00e7ok \u00f6nemli konuyu ve bilgi notlar\u0131n\u0131 kendilerine arz ettik.","date":"29-12-2018","link":"1546094351565","category":"news"},{"id":"257","title":"Kahvalt\u0131 Organizasyonu","info":"Haber 6-19 Ekim 2018\nBursa \u0130l temsilcili\u011fimizce d\u00fczenlenen kahvalt\u0131 organizasyonunda Dernek Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131m\u0131z \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f ve Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyemiz Mevl\u00fct Serdar Mustafao\u011flu Bursa'daki \u00fcyelerimizle bulu\u015ftu.","date":"29-12-2018","link":"1546094086517","category":"news"},{"id":"256","title":"Bursa \u0130l Temsilcili\u011fimizce D\u00fczenlenen Kahvalt\u0131 Org","info":"Haber 6-19 Ekim 2018\nBursa \u0130l temsilcili\u011fimizce d\u00fczenlenen kahvalt\u0131 organizasyonunda Dernek Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131m\u0131z \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f ve Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyemiz Mevl\u00fct Serdar Mustafao\u011flu Bursa'daki \u00fcyelerimizle bulu\u015ftu.","date":"29-12-2018","link":"1546093640091","category":"news"},{"id":"255","title":"\u0130stanbul Ticaret Odas\u0131 Organizasyonu","info":"Haber 5-19 Ekim 2018\nDerne\u011fimiz Genel Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f, \u0130stanbul Ticaret Odas\u0131 taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen organizasyona konu\u015fmac\u0131 olarak kat\u0131ld\u0131...","date":"29-12-2018","link":"1546093301243","category":"news"},{"id":"254","title":"KUBU\u015e: \"VDK ile \u00f6nemli bir ad\u0131m at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r\"","info":"Haber 4-10 Temmuz 2018\nGenel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e, Vergi Denetim Kurulunun kurulu\u015f y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemine ge\u00e7i\u015fle ilgili yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama yapm\u0131\u015ft\u0131r. A\u00e7\u0131klaman\u0131n ayr\u0131nt\u0131lar\u0131 ile ilgili ulusal medyada \u00e7\u0131kan haberlere a\u015fa\u011f\u0131daki linklerden ula\u015fabilirsiniz.\n\nhttps:\/\/www.sondakika.com\/haber\/haber-kubus-vdk-ile-onemli-bir-adim-atilmistir-11034925\/\n\nhttps:\/\/www.haberler.com\/kubus-vdk-ile-onemli-bir-adim-atilmistir-11034925-haberi\/\n\nhttp:\/\/www.iha.com.tr\/haber-kubus-vdk-ile-onemli-bir-adim-atilmistir-733179\/","date":"29-12-2018","link":"1546092986222","category":"news"},{"id":"253","title":"Sahur Program\u0131","info":"Haber 2-7 Haziran 2018\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi Kahramanmara\u015f \u0130l Temsilcili taraf\u0131ndan organize edilen Sahur program\u0131na AK Parti K.Mara\u015f Milletvekili ve AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Say\u0131n Mahir \u00dcNAL, VMD Genel Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e, VMD Adan \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Tar\u0131k SALMAN ve VMD K.Mara\u015f \u0130l Temsilcisi Say\u0131n \u0130lkay \u00c7EV\u0130K ve K.Mara\u015fta g\u00f6rev yapan meslekta\u015flar\u0131m\u0131z kat\u0131lm\u0131\u015flard\u0131r. Olduk\u00e7a samimi ve verimli ge\u00e7en toplant\u0131da kat\u0131l\u0131mc\u0131lar Say\u0131n Mahir \u00dcNAL\u2019\u0131 mesle\u011fimizin sorunlar\u0131 ve yeni yap\u0131lanma d\u00f6neminde beklentilerimiz konular\u0131nda ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgilendirmi\u015flerdir. Say\u0131n Mahir \u00dcNAL toplant\u0131da yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada \u00e7ok iyi bir e\u011fitim ve k\u00fclt\u00fcrde yeti\u015fmi\u015f olarak camiam\u0131z\u0131 tan\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131, beklenti ve sorunlar\u0131 dikkatle not ald\u0131\u011f\u0131n\u0131, sunulan bilgi ve notlar\u0131n ilk elden uyum yasalar\u0131 komisyonuna ve Maliye Bakan\u0131na iletece\u011fini bildirmi\u015flerdir.\nToplant\u0131n\u0131n organize edilmesinde eme\u011fi ge\u00e7en K.Mara\u015f \u0130l temsilcimize, K.Mara\u015f\u2019a giden Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ve Adana \u015eube Ba\u015fkan\u0131m\u0131za ve kat\u0131lan t\u00fcm meslekta\u015flar\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ederiz.","date":"29-12-2018","link":"1546092214297","category":"news"},{"id":"252","title":"test","info":"test ","date":"29-12-2018","link":"1546082707828","category":"news"},{"id":"251","title":"Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019na Ba\u011flanmak \u0130stiyorlar","info":"Haber 1-4 Haziran 2018\nGenel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e'un, derne\u011fimiz taraf\u0131ndan organize edilen iftar program\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sisteminde Vergi Denetim Kurulunun Cumhurba\u015fkan\u0131na ba\u011fl\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki a\u00e7\u0131klamalar\u0131, pek \u00e7ok ulusal ve yerel medya organ\u0131nda yer bulmu\u015ftur. S\u00f6z konusu haberlere a\u015fa\u011f\u0131daki linklerden ula\u015f\u0131labilir.\n\nhttps:\/\/www.yenisafak.com\/ekonomi\/sayilari-8-bini-asti-cumhurbaskanina-baglanmak-istiyorlar-3355976\n\nhttp:\/\/m.haber7.com\/ekonomi\/haber\/2640884-8-bini-asti-cumhurbaskanina-baglanmak-istiyorlar\n\nhttp:\/\/m.iha.com.tr\/amp\/haber-vergi-mufettisleri-cumhurbaskanina-baglanmak-istiyor-728432\/?__twitter_impression=true\n\nhttps:\/\/m.yeniakit.com.tr\/haber\/8-bini-gecti-cumhurbaskanina-baglanmak-istiyorlar-475822.html\n\nhttps:\/\/m.haberler.com\/vergi-mufettisleri-cumhurbaskani-na-baglanmak-10913794-haberi\/","date":"29-12-2018","link":"1546075060044","category":"news"},{"id":"250","title":"Cumhurba\u015fkan\u0131'na Ba\u011flanmak \u0130stiyorlar","info":"Haber 1-4 Haziran 2018\nGenel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e'un, derne\u011fimiz taraf\u0131ndan organize edilen iftar program\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sisteminde Vergi Denetim Kurulunun Cumhurba\u015fkan\u0131na ba\u011fl\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki a\u00e7\u0131klamalar\u0131, pek \u00e7ok ulusal ve yerel medya organ\u0131nda yer bulmu\u015ftur. S\u00f6z konusu haberlere a\u015fa\u011f\u0131daki linklerden ula\u015f\u0131labilir.\n https:\/\/www.yenisafak.com\/ekonomi\/sayilari-8-bini-asti-cumhurbaskanina-baglanmak-istiyorlar-3355976\n\nhttp:\/\/m.haber7.com\/ekonomi\/haber\/2640884-8-bini-asti-cumhurbaskanina-baglanmak-istiyorlar\n\nhttp:\/\/m.iha.com.tr\/amp\/haber-vergi-mufettisleri-cumhurbaskanina-baglanmak-istiyor-728432\/?__twitter_impression=true\n\nhttps:\/\/m.yeniakit.com.tr\/haber\/8-bini-gecti-cumhurbaskanina-baglanmak-istiyorlar-475822.html\n\nhttps:\/\/m.haberler.com\/vergi-mufettisleri-cumhurbaskani-na-baglanmak-10913794-haberi\/","date":"29-12-2018","link":"1546074211152","category":"news"},{"id":"249","title":"d","info":"s","date":"29-12-2018","link":"1546074012520","category":"news"},{"id":"248","title":"Cumhurba\u015fkan\u0131'na Ba\u011flanmak \u0130stiyorlar","info":"Haber 1-4 Haziran 2018\nGenel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr KUBU\u015e'un, derne\u011fimiz taraf\u0131ndan organize edilen iftar program\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sisteminde Vergi Denetim Kurulunun Cumhurba\u015fkan\u0131na ba\u011fl\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki a\u00e7\u0131klamalar\u0131, pek \u00e7ok ulusal ve yerel medya organ\u0131nda yer bulmu\u015ftur. S\u00f6z konusu haberlere a\u015fa\u011f\u0131daki linklerden ula\u015f\u0131labilir.\n\nhttps:\/\/www.yenisafak.com\/ekonomi\/sayilari-8-bini-asti-cumhurbaskanina-baglanmak-istiyorlar-3355976\n\nhttp:\/\/m.haber7.com\/ekonomi\/haber\/2640884-8-bini-asti-cumhurbaskanina-baglanmak-istiyorlar\n\nhttp:\/\/m.iha.com.tr\/amp\/haber-vergi-mufettisleri-cumhurbaskanina-baglanmak-istiyor-728432\/?__twitter_impression=true\n\nhttps:\/\/m.yeniakit.com.tr\/haber\/8-bini-gecti-cumhurbaskanina-baglanmak-istiyorlar-475822.html\n\nhttps:\/\/m.haberler.com\/vergi-mufettisleri-cumhurbaskani-na-baglanmak-10913794-haberi\/","date":"29-12-2018","link":"1546073957738","category":"news"},{"id":"247","title":"Gelir Vergisi Kanunu ","info":"Gelir Vergisi Kanunu ","date":"19-12-2018","link":"1545218913825","category":"file"},{"id":"246","title":"Kurumlar Vergisi Kanunu","info":"Kurumlar Vergisi Kanunu","date":"19-12-2018","link":"1545218806446","category":"file"},{"id":"245","title":"Vergi Usul Kanunu","info":"Vergi Usul Kanunu","date":"19-12-2018","link":"1545218513711","category":"file"},{"id":"244","title":"Katma De\u011fer Vergisi Kanunu ","info":"Katma De\u011fer Vergisi Kanunu ","date":"19-12-2018","link":"1545218361484","category":"file"},{"id":"243","title":"\u00d6zel T\u00fcketim Vergisi Kanunu ","info":"\u00d6zel T\u00fcketim Vergisi Kanunu ","date":"19-12-2018","link":"1545218237063","category":"file"},{"id":"242","title":"\u00d6zel T\u00fcketim Vergisi Kanunu ","info":"\u00d6zel T\u00fcketim Vergisi Kanunu ","date":"19-12-2018","link":"1545218237063","category":"file"},{"id":"241","title":"Damga Vergisi Kanunu ","info":"Damga Vergisi Kanunu ","date":"19-12-2018","link":"1545218125645","category":"file"},{"id":"240","title":"Har\u00e7lar Kanunu ","info":"Har\u00e7lar Kanunu ","date":"19-12-2018","link":"1545218007767","category":"file"},{"id":"239","title":"Mali Tatil \u0130hdas Edilmesi Hakk\u0131nda Kanun ","info":"Mali Tatil \u0130hdas Edilmesi Hakk\u0131nda Kanun ","date":"19-12-2018","link":"1545217895973","category":"file"},{"id":"238","title":"Amme Alacaklar\u0131n\u0131n Tahsil Usul\u00fc Hakk\u0131nda Kanun ","info":"Amme Alacaklar\u0131n\u0131n Tahsil Usul\u00fc Hakk\u0131nda Kanun ","date":"19-12-2018","link":"1545217725444","category":"file"},{"id":"237","title":"Kamu Mali Y\u00f6netimi Ve Kontrol Kanunu","info":"Kamu Mali Y\u00f6netimi Ve Kontrol Kanunu","date":"19-12-2018","link":"1545217471675","category":"file"},{"id":"236","title":"deneme kadir ","info":"deneme kadir ","date":"17-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"235","title":"deneme kadir ","info":"deneme kadir ","date":"17-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"234","title":"deneme ","info":"test ","date":"16-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"233","title":"deneme ","info":"test ","date":"16-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"232","title":"test ","info":"test ","date":"16-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"231","title":"deneme","info":"deneme","date":"16-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"230","title":"dos3","info":"dos3","date":"15-12-2018","link":"1544907279198","category":"file"},{"id":"229","title":"dergi ","info":"dergi ","date":"15-12-2018","link":"1544907229807","category":"file"},{"id":"228","title":"dergi ","info":"dergi ","date":"15-12-2018","link":"1544907229807","category":"file"},{"id":"227","title":"test ","info":"test ","date":"15-12-2018","link":"1544905913461","category":"file"},{"id":"226","title":"test ","info":"test ","date":"15-12-2018","link":"1544905859348","category":"file"},{"id":"225","title":"test ","info":"test ","date":"15-12-2018","link":"1544905804879","category":"news"},{"id":"224","title":"test ","info":"test ","date":"15-12-2018","link":"1544905552978","category":"file"},{"id":"223","title":"test ","info":"test ","date":"15-12-2018","link":"1544905528243","category":"file"},{"id":"222","title":"test ","info":"test ","date":"15-12-2018","link":"1544905246793","category":"file"},{"id":"221","title":"test ","info":"test ","date":"15-12-2018","link":"1544905063096","category":"file"},{"id":"220","title":"test ","info":"test ","date":"15-12-2018","link":"1544905029005","category":"file"},{"id":"219","title":"test ","info":"test ","date":"15-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"218","title":"test","info":"tes","date":"15-12-2018","link":"1544904823559","category":"news"},{"id":"217","title":"test ","info":"test ","date":"15-12-2018","link":"1544901097075","category":"file"},{"id":"216","title":"test","info":"test","date":"15-12-2018","link":"1544900714545","category":"file"},{"id":"215","title":"test ","info":"test ","date":"15-12-2018","link":"1544900671480","category":"file"},{"id":"214","title":"test ","info":"test ","date":"15-12-2018","link":"1544900638196","category":"file"},{"id":"213","title":"test ","info":"test ","date":"15-12-2018","link":"1544900638196","category":"file"},{"id":"212","title":"test","info":"test","date":"15-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"211","title":"VERG\u0130 M\u00dcFETT\u0130\u015eLER\u0130 DERNE\u011e\u0130'NDE YEN\u0130 D\u00d6NEM ","info":"\n\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi (VMD) 27. Ola\u011fan Genel Kurulu\u2019nda \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f genel ba\u015fkan se\u00e7ildi.\n\n\"Kamuda \u00f6rg\u00fctl\u00fc en g\u00fc\u00e7l\u00fc derne\u011fiz\"\nOylar\u0131n \u00e7o\u011funlu\u011funu alan \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f, yapt\u0131\u011f\u0131 te\u015fekk\u00fcr konu\u015fmas\u0131nda \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi\u2019miz 4 bin 500\u2019\u00fc a\u015fk\u0131n vergi m\u00fcfetti\u015fi \u00fcyesi ile kamuda, denetim alan\u0131nda \u00f6rg\u00fctl\u00fc en g\u00fc\u00e7l\u00fc dernektir. Yeni d\u00f6nemde nitelikli insan kayna\u011f\u0131m\u0131zdan g\u00fc\u00e7 alarak var g\u00fcc\u00fcm\u00fczle \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za devam edece\u011fiz. \u00d6zellikle Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 sistemine ge\u00e7i\u015f s\u00fcrecinde kamudaki reform \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na her t\u00fcrl\u00fc katk\u0131y\u0131 sunaca\u011f\u0131z. Vergi denetiminin ba\u011f\u0131ms\u0131z olmas\u0131 \u00f6nemli bir husustur. Dolay\u0131s\u0131yla vergi denetim kurulunun da Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019na do\u011frudan ba\u011fl\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 gerekmektedir\".\n\nVMD\u2019nin yeni y\u00f6netimi\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi Genel Merkezi'nin y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri; \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f, Ertu\u011frul \u00c7a\u011fr\u0131 Toprakta\u015f, Emine Karacao\u011flu, \u00d6mer Faruk Zengin, Tar\u0131k Demirhan, \u00d6mer Faruk Aslan, Serkan Do\u011fan olarak belirlendi. Denetim kurulu \u00fcyeleri ise; Ha\u015fim Turan, Adnan Ke\u00e7eli, Ufuk Y\u0131lmaz\u2019dan olu\u015ftu.","date":"14-12-2018","link":"1544812501936","category":"news"},{"id":"210","title":"VERG\u0130 M\u00dcFETT\u0130\u015eLER\u0130 DERNE\u011e\u0130'NDE YEN\u0130 D\u00d6NEM ","info":"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi (VMD) 27. Ola\u011fan Genel Kurulu\u2019nda \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f genel ba\u015fkan se\u00e7ildi.\n\"Kamuda \u00f6rg\u00fctl\u00fc en g\u00fc\u00e7l\u00fc derne\u011fiz\"\nOylar\u0131n \u00e7o\u011funlu\u011funu alan \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f, yapt\u0131\u011f\u0131 te\u015fekk\u00fcr konu\u015fmas\u0131nda \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \"Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi\u2019miz 4 bin 500\u2019\u00fc a\u015fk\u0131n vergi m\u00fcfetti\u015fi \u00fcyesi ile kamuda, denetim alan\u0131nda \u00f6rg\u00fctl\u00fc en g\u00fc\u00e7l\u00fc dernektir. Yeni d\u00f6nemde nitelikli insan kayna\u011f\u0131m\u0131zdan g\u00fc\u00e7 alarak var g\u00fcc\u00fcm\u00fczle \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za devam edece\u011fiz. \u00d6zellikle Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 sistemine ge\u00e7i\u015f s\u00fcrecinde kamudaki reform \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na her t\u00fcrl\u00fc katk\u0131y\u0131 sunaca\u011f\u0131z. Vergi denetiminin ba\u011f\u0131ms\u0131z olmas\u0131 \u00f6nemli bir husustur. Dolay\u0131s\u0131yla vergi denetim kurulunun da Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019na do\u011frudan ba\u011fl\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 gerekmektedir\".\nVMD\u2019nin yeni y\u00f6netimi\nVergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi Genel Merkez\u2019inin y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri; \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f, Ertu\u011frul \u00c7a\u011fr\u0131 Toprakta\u015f, Emine Karacao\u011flu, \u00d6mer Faruk Zengin, Tar\u0131k Demirhan, \u00d6mer Faruk Aslan, Serkan Do\u011fan olarak belirlendi. Denetim kurulu \u00fcyeleri ise; Ha\u015fim Turan, Adnan Ke\u00e7eli, Ufuk Y\u0131lmaz\u2019dan olu\u015ftu.\n\n4 bin 500 \u00fcyesi bulunuyor\n4 binin \u00fczerinde \u00fcyesi bulunan Vergi M\u00fcfetti\u015fleri Derne\u011fi\u2019nin Genel Merkezi Ankara\u2019da olup, \u0130stanbul, \u0130zmir ve Adana\u2019da \u015fubeleri ve 25 ilde de temsilcilikleri bulunuyor. Mesleki bir sivil toplum \u00f6rg\u00fct\u00fc olup \u00fcyeleri vergi m\u00fcfetti\u015fi ve yard\u0131mc\u0131lar\u0131ndan olu\u015fuyor.\n","date":"14-12-2018","link":"1544812196635","category":"news"},{"id":"209","title":"Vergi Raporu Aral\u0131k-2018","info":"Vergi Raporu Aral\u0131k-2018","date":"14-12-2018","link":"1544809729307","category":"file"},{"id":"208","title":"Vergi Raporu Aral\u0131k-2018","info":"Vergi Raporu Aral\u0131k-2018","date":"14-12-2018","link":"1544809729307","category":"file"},{"id":"207","title":"Vergi Raporu Aral\u0131k-2018","info":"Vergi Raporu Aral\u0131k-2018","date":"14-12-2018","link":"1544809729307","category":"file"},{"id":"206","title":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2018","info":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2018","date":"14-12-2018","link":"1544809184301","category":"file"},{"id":"205","title":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2018","info":"Vergi Raporu Kas\u0131m-2018","date":"14-12-2018","link":"1544809184301","category":"file"},{"id":"204","title":"Vergi Raporu Ekim-2018","info":"Vergi Raporu Ekim-2018","date":"14-12-2018","link":"1544809023565","category":"file"},{"id":"203","title":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2018","info":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2018","date":"14-12-2018","link":"1544806947318","category":"file"},{"id":"202","title":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2018","info":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2018","date":"14-12-2018","link":"1544806947318","category":"file"},{"id":"201","title":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2018","info":"Vergi Raporu Eyl\u00fcl-2018","date":"14-12-2018","link":"1544806947318","category":"file"},{"id":"200","title":"Vergi Raporu A\u011fustos-2018","info":"Vergi Raporu A\u011fustos-2018","date":"14-12-2018","link":"1544806815155","category":"file"},{"id":"199","title":"Vergi Raporu Temmuz-2018","info":"Vergi Raporu Temmuz-2018","date":"14-12-2018","link":"1544806666175","category":"file"},{"id":"198","title":"Vergi Raporu Haziran-2018","info":"Vergi Raporu Haziran-2018","date":"14-12-2018","link":"1544806468801","category":"file"},{"id":"197","title":"Vergi Raporu May\u0131s-2018","info":"Vergi Raporu May\u0131s-2018","date":"14-12-2018","link":"1544805638654","category":"file"},{"id":"196","title":"Vergi Raporu May\u0131s-2018","info":"Vergi Raporu May\u0131s-2018","date":"14-12-2018","link":"1544803734170","category":"file"},{"id":"195","title":"Vergi Raporu May\u0131s-2018","info":"Vergi Raporu May\u0131s-2018","date":"14-12-2018","link":"1544803734170","category":"file"},{"id":"194","title":"Vergi Raporu Nisan-2018","info":"Vergi Raporu Nisan-2018","date":"14-12-2018","link":"1544803413555","category":"file"},{"id":"193","title":"Vergi Raporu Nisan-2018","info":"Vergi Raporu Nisan-2018","date":"14-12-2018","link":"1544803413555","category":"file"},{"id":"192","title":"Vergi Raporu Mart-2018","info":"Vergi Raporu Mart-2018","date":"14-12-2018","link":"1544803106009","category":"file"},{"id":"191","title":"Vergi Raporu Mart-2018","info":"Vergi Raporu Mart-2018","date":"14-12-2018","link":"1544803106009","category":"file"},{"id":"190","title":"Vergi Raporu Mart-2019","info":"Vergi Raporu Mart-2019","date":"14-12-2018","link":"1544802918370","category":"file"},{"id":"189","title":"Vergi Raporu Mart-2019","info":"Vergi Raporu Mart-2019","date":"14-12-2018","link":"1544802918370","category":"file"},{"id":"188","title":"Vergi Raporu \u015eubat-2018","info":"Vergi Raporu \u015eubat-2018","date":"14-12-2018","link":"1544802779449","category":"file"},{"id":"187","title":"Vergi Raporu \u015eubat-2018","info":"Vergi Raporu \u015eubat-2018","date":"14-12-2018","link":"1544802779449","category":"file"},{"id":"186","title":"Vergi Raporu \u015eubat-2018","info":"Vergi Raporu \u015eubat-2018","date":"14-12-2018","link":"1544796538928","category":"file"},{"id":"185","title":"Vergi Raporu \u015eubat-2018","info":"Vergi Raporu \u015eubat-2018","date":"14-12-2018","link":"1544796538928","category":"file"},{"id":"184","title":"Vergi Raporu Ocak-2018","info":"Vergi Raporu Ocak-2018","date":"14-12-2018","link":"1544796263212","category":"file"},{"id":"183","title":"Vergi Raporu Ocak-2018","info":"Vergi Raporu Ocak-2018","date":"14-12-2018","link":"1544796263212","category":"file"},{"id":"182","title":"220. Say\u0131 ","info":"220. Say\u0131 ","date":"14-12-2018","link":"1544792177510","category":"file"},{"id":"181","title":"220. Say\u0131 ","info":"220. Say\u0131 ","date":"14-12-2018","link":"1544791949355","category":"file"},{"id":"180","title":"220. Say\u0131 ","info":"220. Say\u0131 ","date":"14-12-2018","link":"1544791790459","category":"file"},{"id":"179","title":"deneme dergi ","info":"deneme dergi ","date":"14-12-2018","link":"1544791202701","category":"file"},{"id":"178","title":"deneme dergi ","info":"deneme dergi ","date":"14-12-2018","link":"1544791202701","category":"file"},{"id":"177","title":"Dergi Deneme","info":"Dergi Deneme","date":"14-12-2018","link":"1544790024415","category":"file"},{"id":"176","title":"Dergi Deneme","info":"Dergi Deneme","date":"14-12-2018","link":"1544790024415","category":"file"},{"id":"175","title":"Vergi Raporu Ocak-2018","info":"Vergi Raporu Ocak-2018","date":"14-12-2018","link":"1544789777341","category":"file"},{"id":"174","title":"Vergi Raporu Ocak-2018","info":"Vergi Raporu Ocak-2018","date":"14-12-2018","link":"1544789777341","category":"file"},{"id":"173","title":"dok\u00fcman atma","info":"dok\u00fcman atma","date":"14-12-2018","link":"1544788803125","category":"file"},{"id":"172","title":"Vergi Raporu Ocak-2018","info":"Vergi Raporu Ocak-2018","date":"14-12-2018","link":"1544788559345","category":"file"},{"id":"171","title":"Vergi Raporu Ocak-2018","info":"Vergi Raporu Ocak-2018","date":"14-12-2018","link":"1544788559345","category":"file"},{"id":"170","title":"Vergi Raporu Ocak-2018","info":"Vergi Raporu Ocak-2018","date":"14-12-2018","link":"1544788030290","category":"file"},{"id":"169","title":"Vergi Raporu Ocak-2018","info":"Vergi Raporu Ocak-2018","date":"14-12-2018","link":"1544788030290","category":"file"},{"id":"168","title":"Test","info":"Test","date":"12-12-2018","link":"1544609118869","category":"file"},{"id":"167","title":"Test","info":"Deneme\n","date":"12-12-2018","link":"1544607858109","category":"news"},{"id":"166","title":"Deneme","info":"Deneme","date":"12-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"165","title":"deneme ","info":"deneme ","date":"12-12-2018","link":"1544562473795","category":"news"},{"id":"164","title":"bilet ","info":"bilet ","date":"12-12-2018","link":"1544562422469","category":"file"},{"id":"163","title":"reno","info":"reno","date":"11-12-2018","link":"1544560128083","category":"file"},{"id":"162","title":"bilet ","info":"bilet ","date":"11-12-2018","link":"1544557600273","category":"file"},{"id":"161","title":"test ","info":"test ","date":"11-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"160","title":"test ","info":"test ","date":"09-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"159","title":"test ","info":"test","date":"09-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"158","title":"test ","info":"test ","date":"09-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"157","title":"test ","info":"test","date":"09-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"156","title":"test ","info":"test ","date":"09-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"155","title":"test ","info":"test ","date":"09-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"154","title":"test ","info":"test ","date":"09-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"153","title":"test ","info":"test ","date":"09-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"152","title":"test ","info":"test ","date":"09-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"151","title":"dnemem","info":"denen ","date":"09-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"150","title":"test ","info":"test","date":"08-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"149","title":"Mahmut ","info":"salq Mahmut ","date":"08-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"148","title":"jrjajd","info":"uduqjdj","date":"08-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"147","title":"Test Mesaj\u0131 ","info":"Test","date":"08-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"146","title":"hhh","info":"fff","date":"08-12-2018","link":"1544259388301","category":"news"},{"id":"145","title":"deneme ","info":"deneme ","date":"08-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"144","title":"vhhh","info":"gghhh","date":"06-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"143","title":"ggg","info":"gggg","date":"06-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"142","title":"udiqjjs","info":"djjqjsj","date":"06-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"141","title":"test","info":"test","date":"04-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"140","title":"ios haz\u0131r ","info":"ios haz\u0131r ","date":"04-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"139","title":"ios haz\u0131r ","info":"ios haz\u0131r ","date":"04-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"138","title":"ios haz\u0131r ","info":"ios haz\u0131r ","date":"04-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"137","title":"ueuwuw","info":"usuwueiie","date":"03-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"136","title":"jdjajidi","info":"jxjajs","date":"02-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"135","title":"bilet","info":"bilet","date":"02-12-2018","link":"1543780722054","category":"file"},{"id":"134","title":"gus","info":"gus","date":"02-12-2018","link":"1543780658520","category":"news"},{"id":"133","title":"jdkakdkd","info":"jakdkskkdn","date":"02-12-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"132","title":"bilet ","info":"bilet ","date":"02-12-2018","link":"1543780521109","category":"file"},{"id":"131","title":"deneme ","info":"deneme ","date":"30-11-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"130","title":"oooooo","info":"oooooo","date":"04-11-2018","link":"1541362054382","category":"file"},{"id":"129","title":"kdkakkd","info":"kdkakkd","date":"04-11-2018","link":"1541362000281","category":"file"},{"id":"128","title":"kdkakkd","info":"kdkakkd","date":"04-11-2018","link":"1541362000281","category":"file"},{"id":"127","title":"njj","info":"njj","date":"04-11-2018","link":"1541361652615","category":"file"},{"id":"126","title":"akdkkakdkd","info":"akdkkakdkd","date":"04-11-2018","link":"1541361125969","category":"file"},{"id":"125","title":"Vergi Raporu Dergisi","info":"Vergi Raporu Dergisi","date":"01-11-2018","link":"1541081678500","category":"file"},{"id":"124","title":"ndkakdk","info":"jdjajkdksj","date":"29-10-2018","link":"1540810682961","category":"news"},{"id":"123","title":"Cumhuriyet Bayram\u0131","info":"29 Ekim Cumhuriyet Bayram\u0131m\u0131z Kutlu Olsun...","date":"29-10-2018","link":"1540760464829","category":"news"},{"id":"122","title":"hdjqjjsj","info":"hdjjajsjwj","date":"28-10-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"121","title":"\u0130statistikler","info":"\u0130statistikler","date":"28-10-2018","link":"1540726007181","category":"file"},{"id":"120","title":"6uyh","info":"yyggg","date":"28-10-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"119","title":"jfjjqid","info":"jsjjdjsj","date":"27-10-2018","link":"1540650754357","category":"news"},{"id":"118","title":"jdjiaid","info":"hduuaudj","date":"27-10-2018","link":"1540650696426","category":"news"},{"id":"117","title":"ggyy","info":"yggtt","date":"27-10-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"116","title":"gggg","info":"tffgg","date":"27-10-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"115","title":"ghhy","info":"hhhy","date":"27-10-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"114","title":"ygggg","info":"gggggg","date":"27-10-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"113","title":"gggg","info":"tttt","date":"27-10-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"112","title":"gyy","info":"yyyy","date":"27-10-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"111","title":"yyyy","info":"gggg","date":"27-10-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"110","title":"yyyy","info":"gggg","date":"27-10-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"109","title":"6y666","info":"yyyyy","date":"27-10-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"108","title":"tggg","info":"vvhhgg","date":"27-10-2018","link":"null","category":"anno"},{"id":"101","title":"Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n R\u00f6portaj\u0131","info":"Haber 9-19 Ekim 2018\nGenel ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00d6zg\u00fcr Kubu\u015f'un mesle\u011fimize ili\u015fkin TV Net kanal\u0131, ekonomi program\u0131 olan \"kahve Aras\u0131\" ile Yeni \u015eafak gazetesinde \u00e7\u0131kan r\u00f6portajlarna a\u015fa\u011f\u0131daki linklerden ula\u015f\u0131labilir.\n\nhttps:\/\/www.yenisafak.com\/ekonomi\/rekor-vergi-takibi-3402423","date":"29-12-2018","link":"1546094840214","category":"news"},{"id":"100","title":"deneme","info":"deneme ","date":"29-12-2018","link":"1546102142507","category":"news"}]}